Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-0
Đăng ngày 14-10-2020 10:19:12 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-04 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 70mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-03
Đăng ngày 14-10-2020 10:16:54 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-03 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 50mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-02
Đăng ngày 14-10-2020 10:11:58 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-02 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 40mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-01
Đăng ngày 14-10-2020 10:07:46 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-01 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-05
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-05
Đăng ngày 14-10-2020 10:00:17 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-05 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-05
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-04
Đăng ngày 14-10-2020 09:56:04 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-04 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-03
Đăng ngày 14-10-2020 09:52:23 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-03 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-02
Đăng ngày 14-10-2020 09:48:17 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-02 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-01
Đăng ngày 14-10-2020 09:44:39 PM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-01 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.44

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg YOKE 8-251-007-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-04
Đăng ngày 14-10-2020 05:40:43 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-04 Đài Loan (tải trọng 1000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-03
Đăng ngày 14-10-2020 05:37:31 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-03 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 25mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-02
Đăng ngày 14-10-2020 05:32:20 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-02 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 500kg YOKE 8-251-007-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-01
Đăng ngày 13-10-2020 05:33:59 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-01 Đài Loan (tải trọng 500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M10
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 7000kg YOKE 8-211-070
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-070
Đăng ngày 13-10-2020 05:15:05 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-070 Đài Loan (tải trọng 7000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-070
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M36
- Chiều dài ren : 54 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 5000kg YOKE 8-211-050
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-050
Đăng ngày 13-10-2020 05:12:38 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-050 Đài Loan (tải trọng 5000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-050
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M30
- Chiều dài ren : 48 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4200kg YOKE 8-211-042
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-042
Đăng ngày 13-10-2020 05:08:50 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-042 Đài Loan (tải trọng 4200kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-042
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M27
- Chiều dài ren : 38 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 2.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4000kg YOKE 8-211-040
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-040
Đăng ngày 13-10-2020 05:05:53 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-040 Đài Loan (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-040
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 36mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2500kg YOKE 8-211-025
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-025
Đăng ngày 13-10-2020 04:55:23 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-025 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-025
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.6

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2000kg YOKE 8-211-020
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-020
Đăng ngày 12-10-2020 06:44:32 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-020 Đài Loan (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-020
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M18
- Chiều dài ren : 26mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.3

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 1500kg YOKE 8-211-015
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-015
Đăng ngày 12-10-2020 06:41:18 AM

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-015 Đài Loan (tải trọng 1500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-015
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.6

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi