Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-0
Đăng ngày 15-10-2020 09:19:12 AM
Giá : 4.750.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-04 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 70mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-03
Đăng ngày 15-10-2020 09:16:54 AM
Giá : 4.695.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-03 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 50mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-02
Đăng ngày 15-10-2020 09:11:58 AM
Giá : 4.565.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-02 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 40mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-01
Đăng ngày 15-10-2020 09:07:46 AM
Giá : 3.850.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-01 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-05
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-05
Đăng ngày 15-10-2020 09:00:17 AM
Giá : 3.750.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-05 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-05
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-04
Đăng ngày 15-10-2020 08:56:04 AM
Giá : 3.545.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-04 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-03
Đăng ngày 15-10-2020 08:52:23 AM
Giá : 3.150.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-03 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-02
Đăng ngày 15-10-2020 08:48:17 AM
Giá : 3.150.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-02 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-01
Đăng ngày 15-10-2020 08:44:39 AM
Giá : 3.050.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-01 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.44

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg YOKE 8-251-007-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-04
Đăng ngày 14-10-2020 04:40:43 PM
Giá : 4.150.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-04 Đài Loan (tải trọng 1000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-03
Đăng ngày 14-10-2020 04:37:31 PM
Giá : 3.150.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-03 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 25mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-02
Đăng ngày 14-10-2020 04:32:20 PM
Giá : 2.950.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-02 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 500kg YOKE 8-251-007-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-01
Đăng ngày 13-10-2020 04:33:59 PM
Giá : 2.850.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-01 Đài Loan (tải trọng 500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M10
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 7000kg YOKE 8-211-070
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-070
Đăng ngày 13-10-2020 04:15:05 PM
Giá : 7.450.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-070 Đài Loan (tải trọng 7000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-070
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M36
- Chiều dài ren : 54 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 5000kg YOKE 8-211-050
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-050
Đăng ngày 13-10-2020 04:12:38 PM
Giá : 7.150.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-050 Đài Loan (tải trọng 5000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-050
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M30
- Chiều dài ren : 48 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4200kg YOKE 8-211-042
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-042
Đăng ngày 13-10-2020 04:08:50 PM
Giá : 6.950.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-042 Đài Loan (tải trọng 4200kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-042
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M27
- Chiều dài ren : 38 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 2.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4000kg YOKE 8-211-040
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-040
Đăng ngày 13-10-2020 04:05:53 PM
Giá : 3.450.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-040 Đài Loan (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-040
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 36mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2500kg YOKE 8-211-025
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-025
Đăng ngày 13-10-2020 03:55:23 PM
Giá : 3.350.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-025 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-025
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.6

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2000kg YOKE 8-211-020
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-020
Đăng ngày 12-10-2020 05:44:32 PM
Giá : 3.350.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-020 Đài Loan (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-020
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M18
- Chiều dài ren : 26mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.3

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 1500kg YOKE 8-211-015
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-015
Đăng ngày 12-10-2020 05:41:18 PM
Giá : 2.650.000 VND

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-015 Đài Loan (tải trọng 1500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-015
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.6

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi