Bình xe đẩy bột ABC 50kg Multron EXT-ABC-50K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-50K
Đăng ngày 19-10-2018 06:49:05 AM
Giá : 9.250.000 VND

Bình xe đẩy bột ABC Multron EXT-ABC-50K
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : EXT-ABC-50K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 50kg.
- Áp suất vận hành: 15 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 22 bar.
- Phạm vi phun: 8-10m.
- Nhiệt độ làm việc: -30~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình:  83kg
- Chiều dài vòi: Ø25 mm x 5 metre
- Đường kính bánh xe: Ø240 mm x 32 mm
- Đường kính bình : ᴓ298mm
- Mức chữa cháy : A-IIB-C
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình xe đẩy bột ABC 25kg Multron EXT-ABC-25K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-25K
Đăng ngày 19-10-2018 06:40:19 AM
Giá : 6.450.000 VND

Bình xe đẩy bột ABC Multron EXT-ABC-25K
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : EXT-ABC-25K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 25kg.
- Áp suất vận hành: 15 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 22 bar.
- Phạm vi phun: 8-10m.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình:  50kg
- Chiều dài vòi: 3,5 m

- Chiều dài vòi: Ø25 mm x 5 metre
- Đường kính bánh xe: Ø240 mm x 32 mm
- Mức chữa cháy : A-IIB-C
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình chữa cháy ABC 2kg Multron EXT-ABC-2K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-2K
Đăng ngày 19-10-2018 06:04:06 AM
Giá : 495.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC Multron EXT-ABC-2K
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : EXT-ABC-2K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 2kg.
- Áp suất vận hành: 14 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 30 bar.
- Phạm vi phun: 4-5m.
- Thời gian xả: 8 – 12s.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình: ~ 12.4kg.
- Đường kính bình : ᴓ108mm
- Mức chữa cháy : 13A / 55B
- Chiều cao (Bao gồm Van) : 370mm
- Dung tích bình : 2.4lít

Bình chữa cháy ABC 1kg Multron EXT-ABC-1K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-1K
Đăng ngày 19-10-2018 05:59:49 AM
Giá : 405.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC Multron EXT-ABC-1K
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : EXT-ABC-1K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 1kg.
- Áp suất vận hành: 14 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 30 bar.
- Phạm vi phun: 4-5m.
- Thời gian xả: 6 – 10s.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình: ~ 12.4kg.
- Đường kính bình : ᴓ88mm
- Mức chữa cháy : 5A / 21B
- Chiều cao (Bao gồm Van) : 300mm
- Dung tích bình : 1.2lít
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình chữa cháy ABC 9kg Multron EXT-ABC-9K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-9K
Đăng ngày 19-10-2018 05:50:20 AM
Giá : 1.155.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC 9kg Multron EXT-ABC-9K
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : EXT-ABC-9K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 9kg.
- Áp suất vận hành: 14 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 30 bar.
- Phạm vi phun: 5-6m.
- Thời gian xả: 20 – 24s.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình: ~ 12.4kg.
- Đường kính bình : ᴓ178mm
- Mức chữa cháy : 34A / 233B
- Chiều cao (Bao gồm Van) : 600mm
- Dung tích bình : 10.6lít
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình chữa cháy ABC 6kg Multron EXT-ABC-6K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-6K
Đăng ngày 19-10-2018 05:44:43 AM
Giá : 995.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC 6kg Multron EXT-ABC-6K
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : EXT-ABC-6K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 6kg.
- Áp suất vận hành: 14 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 30 bar.
- Phạm vi phun: 5-6m.
- Thời gian xả: 17 – 21s.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình: ~ 8.5kg.
- Đường kính bình : ᴓ158mm
- Mức chữa cháy : 27A / 144B
- Chiều cao (Bao gồm Van) : 520mm
- Dung tích bình : 7.1lít
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình chữa cháy ABC 4kg Multron EXT-ABC-4K
Mã sản phẩm: Multron EXT-ABC-4K
Đăng ngày 19-10-2018 05:39:01 AM
Giá : 785.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC 4kg Multron EXT-ABC-4K
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : EXT-ABC-4K
- Thương hiệu : Multron
- Xuất xứ : Singapore
- Chất chữa cháy: Bột ABC.
- Khối lượng chất chữa cháy: 4kg.
- Áp suất vận hành: 14 bar.
- Áp suất thử nghiệm: 30 bar.
- Phạm vi phun: 5-6m.
- Thời gian xả: 11 – 15s.
- Nhiệt độ làm việc: -20~60ºC.
- Tổng trọng lượng bình: ~ 6.1kg.
- Đường kính bình : ᴓ138mm
- Mức chữa cháy : 21A / 113B
- Chiều cao (Bao gồm Van) : 435mm
- Dung tích bình : 4.7 lít
- Chất đẩy : Nitơ khô (N2)
- Màu sắc : Đỏ
- Tiêu chuẩn: Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN3: 1996

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC MFZLT35
Mã sản phẩm: MFZTL35
Đăng ngày 21-06-2018 10:09:26 AM
Giá : 1.850.000 VND

Bình chữa cháy Xe đẩy MFZLT35 35kg ABC
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZLT35
Mã sản phẩm: MFZLT35
Nhà cung cấp: Tân Thề Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 35±2.0 kg
Hiệu quả phun: ≥ 20 s
Phạm vi phun: ≥ 9 m
Nhiệt độ hoạt động: 20~55
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 35kg
Tổng trọng lượng bình: ~60 kg
Chiều cao: ~ 55cm
Đường kính:16.5cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 20Kg Yamato YA-20V II
Mã sản phẩm: Yamato YA-20V II
Đăng ngày 21-06-2018 05:19:01 AM
Giá : 6.550.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC 20kg Yamato YA-20V II
- Khối lượng bột: 20kg.
- Thời gian xả: 47s.
- Phạm vi xả: 4-8m.
- Nhiệt độ: -20~55ºC.
- Tổng trọng lượng bình: 37.7kg.
- Chữa được các đám cháy loại A, B, C.
- Khả năng chữa cháy: 10A-114B-C.

Bình chữa cháy xách tay bột ABC MFZL1
Mã sản phẩm: MFZL1
Đăng ngày 21-06-2018 04:06:25 AM
Giá : 145.000 VND

Bình chữa cháy xách tay 1kg ABC MFZL1
Tên sản phẩm: Bình chữa cháy ABC MFZL1
Mã sản phẩm: MFZL1
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 1±0.05 kg
Hiệu quả phun: ≥ 6s
Phạm vi phun: 2.5m
Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 55°C
Áp suất vận hành(MPa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: ~ 1kg
Tổng trọng lượng bình: ~2.2kg
Chiều cao: ~ 38cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xách tay bột ABC MFZL2
Mã sản phẩm: MFZL2
Đăng ngày 21-06-2018 04:01:18 AM
Giá : 175.000 VND

Bình chữa cháy xách tay 2kg ABC MFZL2
Tên sản phẩm: Bình chữa cháy ABC MFZL2
Mã sản phẩm: MFZL2
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 2±1.15 kg
Hiệu quả phun: ≥ 6s
Phạm vi phun: 3m
Nhiệt độ hoạt động: <10
Áp suất (Br): 14
Trong lượng : ~ 2kg
Tổng trọng lượng bình: ~3kg
Chiều cao: ~ 38cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xách tay bột ABC MFZL4
Mã sản phẩm: MFZL4
Đăng ngày 20-06-2018 07:00:11 AM
Giá : 245.000 VND

Bình chữa cháy xách tay 4kg ABC MFZL4
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZL4
Mã sản phẩm: MFZL4
Hãng sản xuất: Renan
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 4±0.08 kg
Hiệu quả phun: ≥ 13 s
Phạm vi phun: ≥ 3 m
Nhiệt độ hoạt động: -20~55
Phân loại chữa cháy: 9B,2A,C
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 4kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Kích thước bình:  chiều cao ~ 45cm
Chất liệu: vỏ thép chứa bột chống cháy.

Bình chữa cháy xách tay bột ABC MFZL8
Mã sản phẩm: MFZL8
Đăng ngày 20-06-2018 06:50:15 AM
Giá : 295.000 VND

Bình chữa cháy xách tay 8kg ABC MFZL8
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZL8
Mã sản phẩm: MFZL8
Hãng sản xuất: Renan
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 8±0.16 kg
Hiệu quả phun: ≥ 14 s
Phạm vi phun: ≥ 4.5 m
Nhiệt độ hoạt động: -20~55
Phân loại chữa cháy: 22B,4A,C
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 8kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Kích thước bình:  (cm) 63×36×18
Chất liệu: vỏ thép chứa bột chống cháy.

Bình chữa cháy xách tay bột BC MFZ8
Mã sản phẩm: MFZ8
Đăng ngày 20-06-2018 06:28:44 AM
Giá : 275.000 VND

Bình chữa cháy xách tay BC MFZ8 8kg
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZ8
Mã sản phẩm: MFZ8
Hãng sản xuất: Renan
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 8±0.08 kg
Hiệu quả phun: ≥ 12 s
Phạm vi phun: ≥ 5 m
Nhiệt độ hoạt động: 20~55
Phân loại chữa cháy: 22B,4A
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.47
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 8kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Kích thước bình chữa cháy bột BC MFZ8: Chiều cao 55cm – Đường kính 16,5cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xách tay bột BC MFZ4
Mã sản phẩm: MFZ4
Đăng ngày 20-06-2018 06:14:43 AM
Giá : 195.000 VND

Bình chữa cháy xách tay BC MFZ4 4kg
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZ4
Mã sản phẩm: MFZ4
Hãng sản xuất: Renan
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 4±0.08 kg
Hiệu quả phun: ≥ 9 s
Phạm vi phun: ≥ 4 m
Nhiệt độ hoạt động: 20~55
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 4kg
Tổng trọng lượng bình: ~12 kg
Chiều cao: ~ 51cm
Đường kính:14cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xách tay bột BC MFZ1
Mã sản phẩm: MFZ1
Đăng ngày 20-06-2018 06:06:13 AM
Giá : 135.000 VND

Bình chữa cháy xách tay BC MFZ1 1kg
Tên sản phẩm: Bình chữa cháy BC MFZ1
Mã sản phẩm: MFZ1
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa:1±0.05 kg
Hiệu quả phun: ≥ 5s
Phạm vi phun: 2m
Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 55°C
Áp suất vận hành(MPa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: ~ 1kg
Tổng trọng lượng bình: ~2.5kg
Chiều cao: ~ 38cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy bột BC 2kg MFZ2
Mã sản phẩm: MFZ2
Đăng ngày 20-06-2018 05:58:57 AM
Giá : 145.000 VND

Bình chữa cháy xách tay BC MFZ2
Tên sản phẩm: Bình chữa cháy BC MFZ2
Mã sản phẩm: MFZ2
Nhà cung cấp: Tân Thế Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 2±0.05 kg
Hiệu quả phun: ≥ 5s
Phạm vi phun: 2m
Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 55°C
Áp suất vận hành(MPa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: ~ 2kg
Tổng trọng lượng bình: ~3kg
Chiều cao: ~ 38cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy xe đẩy bột BC MFZT35
Mã sản phẩm: MFZT35
Đăng ngày 20-06-2018 05:47:48 AM
Giá : 1.650.000 VND

Bình chữa cháy Xe đẩy MFZT35 35kg BC
Tên sản phẩm: Bình cứu hỏa MFZ35
Mã sản phẩm: MFZ35
Nhà cung cấp: Tân Thề Kim
Chứng chỉ: CO-CQ
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn (mới 100%)
Sức chứa: 35±2.0 kg
Hiệu quả phun: ≥ 20 s
Phạm vi phun: ≥ 9 m
Nhiệt độ hoạt động: 20~55
Áp suất vận hành ( Mpa): 1.2
Thử nghiệm qua nước ( Mpa): 2.5
Trong lượng bột: 35kg
Tổng trọng lượng bình: ~60 kg
Chiều cao: ~ 55cm
Đường kính:16.5cm
Hướng dẫn sử dụng trên vỏ bình

Bình chữa cháy Yamato YA-3VII Nhật Bản
Mã sản phẩm: Yamato YA-3VII
Đăng ngày 20-06-2018 05:35:16 AM
Giá : 675.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC Nhật Bản Yamato YA-3V II
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ký hiệu : YA-3VII
Trọng lượng bột   :  3.0 kg
Trọng lượng bình:  5.0 kg
Áp lực sử dụng  :   1,4 ± 0,2 MPa
Giá trị áp suất thử nghiệm chịu áp bình  :    2,1MPa
Thời gian phun (ở 20̊ C) :  12  (s)
Cự ly phun (ở 20̊ C) khoảng : 4~7 (m)
Phạm vi nhiệt độ sử dụng   :  -30oC ~ +55oC
Năng lực chữa cháy   :   4A-34B-C

Bình chữa cháy Yamato YA-4V II Nhật Bản
Mã sản phẩm: Yamato YA-4V II
Đăng ngày 20-06-2018 05:30:23 AM
Giá : 695.000 VND

Bình chữa cháy bột ABC Nhật Bản Yamato YA-4VII
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ký hiệu : YA-4VII
Trọng lượng bột   :  4.0 kg
Trọng lượng bình:  6.7 kg
Áp lực sử dụng  :   1,4 ± 0,2 MPa
Giá trị áp suất thử nghiệm chịu áp bình  :    2,1MPa
Thời gian phun (ở 20̊ C) :  17  (s)
Cự ly phun (ở 20̊ C) khoảng : 4~7 (m)
Phạm vi nhiệt độ sử dụng   :  -30oC ~ +55oC
Năng lực chữa cháy   :   4A-55B-C

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

&nbsp;CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/&nbsp;thuộc&nbsp;CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi