ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN 30W FT2-1181BB-030-F22
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-030-F22
Đăng ngày 11-06-2018 10:25:10 AM
Giá : 1.080.000 VND

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG VÀNG CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-030-F22
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L190*W210*H60mm
Công suất : 30W
Quang thông : 5200lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (4000K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN 30W FT2-1181BB-030-F21
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-030-F21
Đăng ngày 11-06-2018 10:21:43 AM
Giá : 1.080.000 VND

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG TRẮNG CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-030-F21
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L190*W210*H60mm
Công suất : 30W
Quang thông : 5200lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-020-F22
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-020-F22
Đăng ngày 11-06-2018 10:08:21 AM
Giá : 600.000 VND

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG VÀNG CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F22
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L150*W170*H55mm
Công suất : 20W
Quang thông : 3600lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (4000K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F21
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-020-F21
Đăng ngày 11-06-2018 09:59:08 AM
Giá : 600.000 VND

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG TRẮNG CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F21
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L150*W170*H55mm
Công suất : 20W
Quang thông : 3600lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 400W ACUMEN FT2-2231BB-400-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-400-G12
Đăng ngày 11-06-2018 05:29:40 AM
Giá : 12.000.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 400W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-400-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L565*W495*H120mm
Công suất : 304W
Quang thông : 105000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 400W ACUMEN FT2-2231BB-400-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-400-G11
Đăng ngày 11-06-2018 05:26:50 AM
Giá : 12.000.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 400W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-400-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L565*W495*H120mm
Công suất : 304W
Quang thông : 105000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 300W ACUMEN FT2-2231BB-300-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-300-G11
Đăng ngày 11-06-2018 05:20:07 AM
Giá : 9.500.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 300W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-300-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L500*W425*H120mm
Công suất : 300W
Quang thông : 82000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 300W ACUMEN FT2-2231BB-300-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-300-G12
Đăng ngày 11-06-2018 05:17:51 AM
Giá : 9.500.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 300W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-300-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L500*W425*H120mm
Công suất : 300W
Quang thông : 82000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 200W ACUMEN FT2-2231BB-200-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-200-G12
Đăng ngày 11-06-2018 05:05:52 AM
Giá : 6.800.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 200W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-200-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L455*W385*H110mm
Công suất : 200W
Quang thông : 60000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 200W ACUMEN FT2-2231BB-200-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-200-G11
Đăng ngày 11-06-2018 05:03:19 AM
Giá : 6.800.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 200W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-200-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L455*W385*H110mm
Công suất : 200W
Quang thông : 60000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 150W ACUMEN FT2-2231BB-150-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-150-G11
Đăng ngày 11-06-2018 04:54:32 AM
Giá : 4.500.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 150W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-150-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L420*W350*H110mm
Công suất : 150W
Quang thông : 48000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 150W ACUMEN FT2-2231BB-150-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-150-G12
Đăng ngày 11-06-2018 04:51:23 AM
Giá : 4.500.000 VND

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 150W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-150-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L420*W350*H110mm
Công suất : 150W
Quang thông : 48000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi