Phao quây thấm dầu dạng dẹt 120L/chiếc N-FIBER BF8
Mã sản phẩm: N-FIBER BF8
Đăng ngày 15-06-2021 06:25:23 PM
Giá : 1.545.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ dạng dẹt N-FIBER BF8
Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF8 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 800cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

Phao quây thấm dầu dạng dẹt 100L/chiếc N-FIBER BF6
Mã sản phẩm: N-FIBER BF6
Đăng ngày 15-06-2021 06:23:23 PM
Giá : 1.265.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ dạng dẹt N-FIBER BF6
Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF6 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

Cuộn thấm dầu tràn vãi 220L/cuộn N-FIBER R508
Mã sản phẩm: N-FIBER R508
Đăng ngày 15-06-2021 06:00:26 PM
Giá : 4.125.000 VND

Cuộn thấm dầu xử lý tàn đổ N-FIBER R508
Cuộn thấm dầu N-FIBER R là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Xơ bông thấm dầu 70L/thùng N-FIBER PULP5
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP5
Đăng ngày 15-06-2021 05:33:45 PM
Giá : 1.575.000 VND

Xơ bông thấm dầu thùng 5kg N-FIBER PULP5

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Xơ bông thấm dầu 28L/thùng N-FIBER PULP2
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP2
Đăng ngày 15-06-2021 05:31:56 PM
Giá : 635.000 VND

Xơ bông thấm dầu thùng 2kg N-FIBER PULP2

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Phao quây thấm dầu tràn vãi 520L/chiếc N-FIBER B620
Mã sản phẩm: N-FIBER B620
Đăng ngày 15-06-2021 05:03:56 PM
Giá : 2.065.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B620
Phao quây thấm dầu N-FIBER B620 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 250L/chiếc N-FIBER B420
Mã sản phẩm: N-FIBER B420
Đăng ngày 15-06-2021 04:58:25 PM
Giá : 1.475.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B420
Phao quây thấm dầu N-FIBER B420 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 220L/chiếc N-FIBER B418
Mã sản phẩm: N-FIBER B418
Đăng ngày 15-06-2021 04:52:38 PM
Giá : 1.375.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B418
Phao quây thấm dầu N-FIBER B418 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 460L/chiếc N-FIBER B618
Mã sản phẩm: N-FIBER B618
Đăng ngày 15-06-2021 04:48:34 PM
Giá : 1.865.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B618
Phao quây thấm dầu N-FIBER B618 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 260L/chiếc N-FIBER B610
Mã sản phẩm: N-FIBER B610
Đăng ngày 15-06-2021 04:43:55 PM
Giá : 1.275.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B610
Phao quây thấm dầu N-FIBER B610 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 125L/chiếc N-FIBER B410
Mã sản phẩm: N-FIBER B410
Đăng ngày 15-06-2021 04:39:23 PM
Giá : 675.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B410
Phao quây thấm dầu N-FIBER B410 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 76L/chiếc N-FIBER B310
Mã sản phẩm: N-FIBER B310
Đăng ngày 15-06-2021 04:35:11 PM
Giá : 545.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B310
Phao quây thấm dầu N-FIBER B310 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 38L/chiếc N-FIBER B210
Mã sản phẩm: N-FIBER B210
Đăng ngày 15-06-2021 04:26:32 PM
Giá : 395.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B210
Phao quây thấm dầu N-FIBER B210 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 200cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Gối thấm hút dầu N-FIBER W45
Mã sản phẩm: N-FIBER W45
Đăng ngày 15-06-2021 04:05:18 PM
Giá : 255.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W45
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W40
Mã sản phẩm: N-FIBER W40
Đăng ngày 15-06-2021 04:02:28 PM
Giá : 205.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W40
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W30
Mã sản phẩm: N-FIBER W30
Đăng ngày 15-06-2021 01:56:07 PM
Giá : 145.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W30
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W23
Mã sản phẩm: N-FIBER W23
Đăng ngày 15-06-2021 01:52:44 PM
Giá : 95.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W23
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P50
Mã sản phẩm: N-FIBER P50
Đăng ngày 15-06-2021 01:11:41 PM
Giá : 2.525.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P50
Tấm thấm dầu N-FIBER P50 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P45
Mã sản phẩm: N-FIBER P45
Đăng ngày 15-06-2021 01:09:12 PM
Giá : 2.065.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P45
Tấm thấm dầu N-FIBER P45 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX HTBOOM-1500/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-1500/30m
Đăng ngày 22-12-2020 10:24:24 AM
Giá : 21.000.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX VIỆT NAM HTBOOM-1500/30m
Phao vây dầu tràn loại tự nổi dạng dẹp (phao hàng rào) PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX HTBOOM-1100/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-1100/30m
Đăng ngày 22-12-2020 10:22:49 AM
Giá : 16.950.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX VIỆT NAM HTBOOM-1100/30m
Phao vây dầu tràn loại tự nổi dạng dẹp (phao hàng rào) PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng tròn HITEX HTBOOM-760/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-760/30m
Đăng ngày 22-12-2020 09:52:22 AM
Giá : 12.950.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi HITEX VIỆT NAM HTBOOM-760/30m
Phao quây dầu tràn tự nổi PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi HITEX HTBOOM-600/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-600/30m
Đăng ngày 22-12-2020 05:29:38 AM
Giá : 12.350.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi HITEX VIỆT NAM HTBOOM-600/30m
Phao quây dầu tràn tự nổi PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao thấm hút dầu tràn vãi SYSBEL OB0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OB0001W
Đăng ngày 18-09-2020 06:46:41 AM
Giá : 2.125.000 VND

Phao quây thấm hút dầu Oil Only Absorbent Sock màu trắng SYSBEL OB0001W
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : OB0001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 12.7cm x 300cm.
- Đóng gói: 4 chiếc/kiện.
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 96 Gallon/ 360 Lít

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu SYSBEL SKIT002W
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT002W
Đăng ngày 18-09-2020 05:38:40 AM
Giá : 10.055.000 VND

Bộ kit xử lý tràn dầu có xe đẩy màu trắng SYSBEL SKIT002W
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT002W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
- Màu sắc : Trắng
- Sử dụng cho sự cố quy mô vừa
- Thể tích chống tràn : 45 Gallon/170 Lít
- Khối lượng: 24,1 kg
Cung cấp Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp quy mô trung bình sự cố tràn dầu di động bao gồm:
- 1 thùng chứa rác thải nguy hại 240 Gallon
- 100x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

- 5x Gối thấm hút dầu (kích thước 45x45x5 cm)
- 12x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)
- 5x Bọc và dây thừng (rope)
- 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1x Đôi găng tay an toàn

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu xách tay SYSBEL SKIT001W
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT001W
Đăng ngày 17-09-2020 11:48:29 AM
Giá : 1.550.000 VND

Bộ ứng cứu nhanh dầu tràn vãi xách tay SYSBEL SKIT001W
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sử dụng cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ
- Màu sắc : Trắng
- Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 16.5 Gallon/ 62.5 Lít
- Khối lượng: 2.75 kg
Bộ kít bao gồm:
- 25 tấm thấm hút dầu (Kích thước: 40x50 cm)
- 3 phao thấm hút dầu (DxL: 76 mmx1.2 m)
- 1 túi đựng rác thải
- 1 cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1 đôi găng tay bảo hộ chống hóa chất

Cuộn thấm hút dầu tràn vãi SYSBEL SOR001
Mã sản phẩm: SYSBEL SOR001
Đăng ngày 05-08-2020 10:41:59 AM
Giá : 1.435.000 VND

Cuộn thấm dầu Oil Only Absorbent Roll màu trắng SYSBEL SOR001
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : SOR001
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 4572 x 38.1 (L × W; Easy to rip off, feed hole space:50cm)
- Đóng gói: 01 cuộn/ thùng
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 20.5 Gallon/ 77.7 Lít

Phao thấm hút dầu tràn vãi SYSBEL OS0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OS0001W
Đăng ngày 05-08-2020 10:21:54 AM
Giá : 1.585.000 VND

Phao quây thấm hút dầu Oil Only Absorbent Sock màu trắng SYSBEL OS0001W
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : OS0001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 7.6cm x 120cm.
- Đóng gói: 12 chiếc/kiện.
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 38.5 Gallon/ 145.7 Lít

Tấm thấm hút dầu trần vãi SYSBEL OP0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OP0001W
Đăng ngày 05-08-2020 09:33:18 AM
Giá : 1.395.000 VND

Giấy thấm dầu tràn đổ SYSBEL OP0001W
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : OP0001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Tấm thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 50 x 40 (L×W)
- Đóng gói: 100 tấm/hộp
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 26.9 Gallon/ 102 Lít

Gối thấm dầu tràn đổ SYSBEL SOP001
Mã sản phẩm: SYSBEL SOP001
Đăng ngày 05-08-2020 06:44:54 AM
Giá : 1.855.000 VND

Gối thấm hút dầu tràn vãi SYSBEL SOP001
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : SOP001
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Gối thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T)
- Đóng gói: 10 cái/hộp
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 30.5 Gallon/ 113.5 Lít
- Tổng trọng lượng sản phẩm: 6,1kg

Bộ ứng cứu tràn dầu rơi vãi dùng cho nhà xưởng lớn 240L BIGNANO-KITOL240L
Mã sản phẩm: BIGNANO-KITOL240L
Đăng ngày 18-06-2020 05:06:15 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 240L được thiết kế dành cho nhà xưởng lớn
Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như:
- 01 Thùng chứa có bánh xe 240L
- 01 Bao 10 kg chất thấm dầu/hoá chất trên bề mặt Kleen Sweep
- 50 Tấm thấm dầu NanoPAD33
- 02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115
- 02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM160
- 02 Gối thấm dầu NanoPIL45 và 02 gối NanoPIL23
- 01 Bộ gàu xúc và bàn chải
- 01 Đôi găng tay PVC
- 01 Kính bảo hộ
- 03 Bao đựng chất thải
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Bộ ứng cứu tràn dầu rơi vãi dùng cho nhà xưởng nhỏ 120L BIGNANO-KITOL120L
Mã sản phẩm: BIGNANO-KITOL120L
Đăng ngày 18-06-2020 05:01:02 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 120L được thiết kế dành cho nhà xưởng nhỏ
Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như:
- 01 Thùng chứa có bánh xe 120L
- 01 Bao 10kg chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep
- 30 Tấm thấm dầu NanoPAD33
- 02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115
- 01 Phao quây thấm dầu NanoBOOM160
- 01 Gối thấm dầu NanoPIL45 và 01 NanoPIL23
- 01 Bộ gàu xúc và bàn chải
- 01 Đôi găng tay PVC
- 01 Kính bảo hộ
- 03 Bao đựng chất thải
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Bộ ứng cứu tràn dầu rơi vãi dùng cho xe bồn 60L BIGNANO-KITOL60L
Mã sản phẩm: BIGNANO-KITOL60L
Đăng ngày 17-06-2020 11:53:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 60L được thiết kế rất tiện lợi cho các xe bồn
Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như:
- 01 Túi xách màu vàng
- 01 Bao 10kg Chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep
- 30 Tấm thấm dầu NanoPAD33
- 03 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115
- 05 Gối thấm dầu NanoPIL23
- 01 Bộ gàu xúc và bàn chải
- 01 Đôi găng tay PVC
- 01 Kính bảo hộ
- 03 Bao đựng chất thải
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Bộ ứng cứu tràn dầu rơi vãi dùng cho phòng thí nghiệm 30L BIGNANO-KITOL30L
Mã sản phẩm: BIGNANO-KITOL30L
Đăng ngày 17-06-2020 11:39:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn vãi dầu 30L được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm
Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như:
- 01 Túi xách màu vàng
- 05 kg chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep
- 10 Tấm thấm dầu NanoPAD33
- 02 Gối NanoPIL23
- 02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115
- 01 Bộ gàu xúc và bàn chải
- 01 Đôi găng tay PVC
- 01 Kính bảo hộ
- 03 Bao đựng chất thải
- 01 Hướng dẫn sử dụng

Cuộn thấm dầu tràn vãi N-FIBER R504
Mã sản phẩm: N-FIBER R504
Đăng ngày 17-06-2020 11:03:54 AM
Giá : 2.065.000 VND

Cuộn thấm dầu xử lý tàn đổ N-FIBER R504
Cuộn thấm dầu N-FIBER R là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Gối thấm hút dầu Spilfyter OSW-61
Mã sản phẩm: Spilfyter OSW-61
Đăng ngày 17-06-2020 10:48:34 AM
Giá : 255.000 VND

Gối thấm hút dầu tràn vãi Spilfyter OSW-61
Thông Số Kỹ Thuật

Loại: Gối thấm dầu
Mã sản phẩm: : OSW-61
Nhãn hiệu: Spilfyter.

Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA.
Khả năng hấp thụ: 3L/ Cái
Kích thước: 25cm x 25cm
Vật liệu: 100% Polypropylene.
Màu sắc : Màu trắng
Trọng lượng: 3.6 kg/ Hộp
Đóng gói: 20 cái/ Hộp
Chất lỏng hấp thụ: nước, dầu, diesel, khí, chất làm mát, chất lỏng cắt, chất lỏng thủy lực, dầu thực vật, axeton, nhựa thông, vv

Gối thấm hút dầu N-FIBER W20
Mã sản phẩm: N-FIBER W20
Đăng ngày 17-06-2020 10:42:51 AM
Giá : 65.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W20
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Tấm thấm dầu tràn vãi Spilfyter OSW-75
Mã sản phẩm: Spilfyter OSW-75
Đăng ngày 17-06-2020 10:28:58 AM
Giá : 1.950.000 VND

Giấy thấm dầu tràn vãi Spilfyter OSW-75
Thông Số Kỹ Thuật

Mã sản phẩm: OSW-75
Nhãn hiệu: Spilfyter (Bi Qantas)
Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA
Loại: bông hấp phụ / bông thấm hút

Đối tượng hấp phụ: dầu
Chống tĩnh điện : có
Khả năng hấp thụ: 120 L
Độ dày: 50 (mm)
Kích thước: 41cm x 46cm, dạng Heavy Weight nhiều lớp, (Code: OSW-75 Spilfyter).
Vật liệu: 100% Polypropylene. Màu trắng.
Trọng lượng: 6.8 Kg
Đóng gói: 100 tấm/thùng carton dạng dispenser box có thể rút ra từng tấm rồi đậy nắp lại để bảo quản, 2 bên thùng có tay cầm giúp dễ dàng vận chuyển hơn nhiều so với các sản phẩm khác.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P40
Mã sản phẩm: N-FIBER P40
Đăng ngày 17-06-2020 10:19:18 AM
Giá : 1.765.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P40
Tấm thấm dầu N-FIBER P40 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P30
Mã sản phẩm: N-FIBER P30
Đăng ngày 17-06-2020 10:14:48 AM
Giá : 1.205.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P30
Tấm thấm dầu N-FIBER P30 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi