Bộ đóng chữ 27 chi tiết 2mm Top YC-601-2.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-2.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:48:39 AM
Giá : 265.000 VND

Bộ đóng CHỮ 2mm hiệu YC (xuôi) YC-601-2.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 2 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 2mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 3mm Top YC-601-3.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-3.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:47:21 AM
Giá : 265.000 VND

Bộ đóng CHỮ 3mm hiệu YC (xuôi) YC-601-3.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 3 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 3mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 4mm Top YC-601-4.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-4.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:45:43 AM
Giá : 265.000 VND

Bộ đóng CHỮ 4mm hiệu YC (xuôi) YC-601-4.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 4 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 4mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 5mm Top YC-601-5.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-5.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:43:30 AM
Giá : 345.000 VND

Bộ đóng CHỮ 5mm hiệu YC (xuôi) YC-601-5.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 6 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 5mm
Chiều dài thanh ký tự: 61mm
Chiều rộng thanh ký tự: 8mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 6mm Top YC-601-6.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-6.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:40:33 AM
Giá : 435.000 VND

Bộ đóng CHỮ 6mm hiệu YC (xuôi) YC-601-6.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 6 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 6mm
Chiều dài thanh ký tự: 67mm
Chiều rộng thanh ký tự: 9mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 8mm Top YC-601-8.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-8.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:37:09 AM
Giá : 795.000 VND

Bộ đóng CHỮ 8mm hiệu YC (xuôi) YC-601-8.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 8 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 8mm
Chiều dài thanh ký tự: 70mm
Chiều rộng thanh ký tự: 12mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 10mm Top YC-601-10.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-10.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:33:59 AM
Giá : 825.000 VND

Bộ đóng CHỮ 10mm hiệu YC (xuôi) YC-601-10.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 12 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 10mm
Chiều dài thanh ký tự: 72mm
Chiều rộng thanh ký tự: 13mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 12mm Top YC-601-12.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-12.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:32:02 AM
Giá : 1.375.000 VND

Bộ đóng CHỮ 12mm hiệu YC (xuôi) YC-601-12.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 12 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 12mm
Chiều dài thanh ký tự: 83mm
Chiều rộng thanh ký tự: 16mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 2mm Top YC-602-2.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-2.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:18:01 AM
Giá : 95.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 2mm Top YC-602-2.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 2mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 3mm Top YC-602-3.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-3.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:15:30 AM
Giá : 95.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 3mm Top YC-602-3.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 3mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 4mm Top YC-602-4.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-4.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:13:22 AM
Giá : 95.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 4mm Top YC-602-4.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 4mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 5mm Top YC-602-5.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-5.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:09:09 AM
Giá : 115.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 5mm Top YC-602-5.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 5mm
Chiều dài thanh ký tự: 61mm
Chiều rộng thanh ký tự: 8mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 6mm Top YC-602-6.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-6.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:07:17 AM
Giá : 155.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 6mm Top YC-602-6.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 6mm
Chiều dài thanh ký tự: 67mm
Chiều rộng thanh ký tự: 9mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 8mm Top YC-602-8.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-8.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:02:53 AM
Giá : 275.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 8mm Top YC-602-8.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 8mm
Chiều dài thanh ký tự: 70mm
Chiều rộng thanh ký tự: 12mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 10mm Top YC-602-10.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-10.0
Đăng ngày 01-08-2018 11:55:31 PM
Giá : 285.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 10mm Top YC-602-10.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 10mm
Chiều dài thanh ký tự: 72mm
Chiều rộng thanh ký tự: 13mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 12mm Top YC-602-12.0
Mã sản phẩm: YC-602-12.0
Đăng ngày 01-08-2018 11:53:38 PM
Giá : 515.000 VND

Bộ đóng số 9 chi tiết 12mm Top YC-602-12.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 12mm
Chiều dài thanh ký tự: 83mm
Chiều rộng thanh ký tự: 16mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi