Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 10 tấn 6m HAK10-04M
Mã sản phẩm: HAK10-04M
Đăng ngày 15-11-2020 11:38:17 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 10 tấn 6m HAK10-04S + DPC10
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK10-04S + DPC10
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 10000 kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng: 2.7 m/phút
- Xích tải: 11.2mm x 4 sợi
- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):6m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW x 2 cái
- Khoảng dầm I :125-200mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 3m HAK05-02M
Mã sản phẩm: HAK05-02M
Đăng ngày 15-11-2020 11:29:36 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 3m HAK05-02S + DPC05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK05-02S + DPC05
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 5000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 2.7 m/phút
- Xích tải: 11.2mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 6m HAK01-01M
Mã sản phẩm: HAK01-01M-6M
Đăng ngày 15-11-2020 11:23:31 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 6m HAK01-01S + DPC01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK01-01S + DPC01
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 1000 kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):6m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 5m HAK03-01M
Mã sản phẩm: HAK03-01M-5M
Đăng ngày 15-11-2020 11:21:41 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 5m HAK03-01S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-01S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 5m
- Tốc độ nâng: 5.4 m/phút
- Xích tải: 11.2 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):5m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-01M
Mã sản phẩm: HAK03-01M
Đăng ngày 15-11-2020 11:16:38 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-01S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-01S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 5.4 m/phút
- Xích tải: 11.2 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-01M
Mã sản phẩm: HAK02-01M
Đăng ngày 15-11-2020 11:08:26 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-01S + DPC02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK02-01S + DPC02
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 2000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 10 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :82-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-02M
Mã sản phẩm: HAK03-02M
Đăng ngày 15-11-2020 11:00:50 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-02S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-02S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 3.3 m/phút
- Xích tải: 10mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-02M
Mã sản phẩm: HAK02-02M
Đăng ngày 15-11-2020 10:54:29 PM

Tời xích điện di chuyển 2 tấn 3m + Con trượt HAK02-02S + DPC02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK02-02S + DPC02
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 2000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 3.3 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :82-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 0.5 tấn 3m HAK0.5-01M
Mã sản phẩm: HAK0.5-01M
Đăng ngày 15-11-2020 10:36:29 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 0.5 tấn 3m HAK0.5-01S + DPC0.5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK0.5-01S + DPC0.5
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 500 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 7.2 m/phút
- Xích tải: 6.3 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:0.8 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:12.2m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.12KW
- Nguồn cấp điện : 3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 3m HAK01-01M
Mã sản phẩm: HAK01-01M
Đăng ngày 15-11-2020 10:21:56 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 3m HAK01-01S + DPC01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK01-01S + DPC01
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 1000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 10 tấn 6m dây bốn - Một cấp tốc độ HAK10-04S
Mã sản phẩm: HAK10-04S
Đăng ngày 15-11-2020 09:34:43 PM

Tời xích điện 10000 Kg (Cố Định – dây bốn tốc độ chậm) HAK10-04S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model : HAK10-04S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 4 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 10 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 6m
- Tốc dộ nâng hạ : 2.7 m/phút
- Công suất động cơ : 3 Kw x 2 cái
- Qui cách xích tải : 11.2mm
- Khối lượng :
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 5 tấn 6m dây đôi - Một cấp tốc độ HAK05-02S
Mã sản phẩm: HAK05-02S-6M
Đăng ngày 15-11-2020 09:20:31 PM

Tời xích điện 5000 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm) HAK05-02S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model : HAK05-02S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 6m
- Tốc dộ nâng hạ : 2.7 m/phút
- Công suất động cơ : 3 Kw
- Qui cách xích tải : 11.2mm
- Khối lượng :151kg
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 3 tấn 3m dây đôi - Một cấp tốc độ HAK03-02S
Mã sản phẩm: HAK03-02S
Đăng ngày 15-11-2020 09:13:28 PM

Tời xích điện 3000 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm) HAK03-02S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model : HAK03-02S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Tốc dộ nâng hạ : 4.4 m/phút
- Công suất động cơ : 3 Kw
- Qui cách xích tải : 10mm
- Khối lượng :131kg
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 3 tấn 3m dây đơn - Một cấp tốc độ HAK03-01S
Mã sản phẩm: HAK03-01S
Đăng ngày 15-11-2020 09:01:24 PM

Tời xích điện 2000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh ) HAK02-01S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-01S
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Tải trọng : 3 tấn
- Chiêu cao nâng :  3m
- Dây điện điều khiển(8x1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng: 3 KW
- Tốc độ nâng: 5,4 m/phút
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Xích sử dụng : 11.2 mm
- Số lượng xích tải : 1 sợi
- Trọng lượng:122 kg
- Bảo hành : 6 tháng

Pa lăng xích điện cố định 2 tấn 3m dây đôi - Một cấp tốc độ HAK02-02S
Mã sản phẩm: HAK02-02S
Đăng ngày 12-11-2020 03:24:29 AM

Tời xích điện 2000 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm) HAK02-02S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tời xích điện HAK 2000 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm )
- Model : HAK02-02S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 2 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Tốc dộ nâng hạ : 3.3 m/phút
- Công suất động cơ : 1.5 Kw
- Qui cách xích tải : 7.1mm x21
- Khối lượng :73kg
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 2 tấn 3m dây đơn - Một cấp tốc độ HAK02-01S
Mã sản phẩm: HAK02-01S
Đăng ngày 12-11-2020 03:19:52 AM

Tời xích điện 2000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh ) HAK02-01S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tời xích điện HAK 2000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh )
- Model :HAK02-01S
- Hãng :HAK/Nhật
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Tải trọng : 2 tấn
- Hành trình nâng : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Số lượng xích tải : 1 sợi
- Tốc độ : 6.6m/p
- Motor : 3 Kw – nguồn cấp điện : 380V/50Hz
- XÍCH TẢI : CHUẨN QUỐC TẾ G90
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 1 tấn 6m dây đơn - Một cấp tốc độ HAK 01-01S
Mã sản phẩm: HAK 01-01S-6M
Đăng ngày 12-11-2020 03:05:06 AM

Tời xích điện 1000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh ) HAK01-01S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tời xích điện HAK 1000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh )
- Model :HAK01-01S
- Hãng :HAK/Nhật
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Tải trọng : 1 tấn
- Hành trình nâng : 3m
- Kích thước xích tải : 7.1mm
- Số lượng xích tải : 1 sợi
- Tốc độ : 6.8m/p
- Motor : 1.5 Kw – nguồn cấp điện : 380V/50Hz
- XÍCH TẢI : CHUẨN QUỐC TẾ G90
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 1 tấn 3m dây đôi - Một cấp tốc độ HAK01-02S
Mã sản phẩm: HAK01-02S
Đăng ngày 12-11-2020 02:56:44 AM

Tời xích điện 1000 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm) HAK01-02S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model : HAK01-02S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Tốc dộ nâng hạ : 3.3m/phút
- Công suất động cơ : 0.75 Kw
- Qui cách xích tải : 6.3mm
- Khối lượng :61kg
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 1 tấn 3m dây đơn - Một cấp tốc độ HAK01-01S
Mã sản phẩm: HAK 01-01S
Đăng ngày 12-11-2020 02:47:20 AM

Tời xích điện 1000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh ) HAK01-01S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tời xích điện HAK 1000 Kg (Cố Định – dây đơn tốc độ nhanh )
- Model :HAK01-01S
- Hãng :HAK/Nhật
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Tải trọng : 1 tấn
- Hành trình nâng : 3m
- Kích thước xích tải : 7.1mm
- Số lượng xích tải : 1 sợi
- Tốc độ : 6.8m/p
- Motor : 1.5 Kw – nguồn cấp điện : 380V/50Hz
- XÍCH TẢI : CHUẨN QUỐC TẾ G90
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện cố định 0.5 tấn 3m dây đôi - Một cấp tốc độ HAK0.5-02S
Mã sản phẩm: HAK0.5-02S
Đăng ngày 12-11-2020 12:16:30 AM

Tời xích điện 500 Kg (Cố Định – dây đôi tốc độ chậm) HAK0.5-02S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model : HAK0.5-02S
- Thương hiệu : HAK ( Japan Standard )
- Xuất xứ : Trung Quốc – Công nghệ : Nhật Bản
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 0.5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Tốc dộ nâng hạ : 3.3m/phút
- Công suất động cơ : 1,5 Kw
- Qui cách xích tải : 7,1x21mm
- Khối lượng :61kg
- Bảo hành : 12 tháng

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi