Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWM-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-20-12M
Đăng ngày 28-05-2020 06:31:10 AM
Giá : 401.145.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWM 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWM-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-15-12M
Đăng ngày 28-05-2020 06:25:05 AM
Giá : 346.865.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWM 15(chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 13 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2030kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWM-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-10-12M
Đăng ngày 28-05-2020 06:12:04 AM
Giá : 240.795.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWM 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 125005kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1210kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWM-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-7.5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 06:07:37 AM
Giá : 189.525.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWM 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 910kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWM-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 04:28:21 AM
Giá : 120.050.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWM 5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 577kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWM-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-5-12M
Đăng ngày 28-05-2020 04:20:53 AM
Giá : 139.515.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWM 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 642kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWM-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-3-12M
Đăng ngày 28-05-2020 04:15:25 AM
Giá : 108.895.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWM 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 418kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWM-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-3-6M
Đăng ngày 28-05-2020 04:13:15 AM
Giá : 94.015.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWM 3 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 374kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KDWM-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-2-6M
Đăng ngày 28-05-2020 04:01:41 AM
Giá : 88.415.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWM 2 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 278kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWM-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-2-12M
Đăng ngày 28-05-2020 03:57:26 AM
Giá : 103.250.000 VND

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWM 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 314kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1 tấn 12m KUKDONG KDWM-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-1-12M
Đăng ngày 28-05-2020 03:46:47 AM
Giá : 91.145.000 VND

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWM 1 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 218kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWM-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-1-6M
Đăng ngày 28-05-2020 03:45:23 AM
Giá : 79.795.000 VND

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWM 1 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 190kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 0.5 tấn 6m KUKDONG KDWM-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-0.5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 03:41:06 AM
Giá : 78.235.000 VND

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWM-0.5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 147kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 0.5 tấn 12m KUKDONG KDWM-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-0.5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 03:14:19 PM
Giá : 89.475.000 VND

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWM-0.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 167kg
 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi