Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 4 mét EASTERN ET-W0804-ETE61-4L
Mã sản phẩm: ET-W0804-ETE61-4L
Đăng ngày 11-01-2021 10:27:18 PM
Giá : 1.375.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0804-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 3 mét EASTERN ET-W0803-ETE61-4L
Mã sản phẩm: ET-W0803-ETE61-4L
Đăng ngày 11-01-2021 10:25:16 PM
Giá : 1.050.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 3 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0803-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 3m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 20 tấn 4 mét EASTERN ET-W2004-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W2004-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 02:51:26 AM
Giá : 3.765.000 đ

Dây cẩu hàng 20 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W2004-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 20 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 20 tấn 6 mét EASTERN ET-W2006-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W2006-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 02:49:19 AM
Giá : 5.675.000 đ

Dây cẩu hàng 20 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W2006-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 20 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 20 tấn 8 mét EASTERN ET-W2008-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W2008-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:14:09 AM
Giá : 7.545.000 đ

Dây cẩu hàng 20 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W2008-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 20 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 20 tấn 10 mét EASTERN ET-W2010-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W2010-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:11:42 AM
Giá : 9.405.000 đ

Dây cẩu hàng 20 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W2010-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 20 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 12 mét EASTERN ET-W1612-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1612-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:08:13 AM
Giá : 8.865.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 12 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1612-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 12m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 10 mét EASTERN ET-W1610-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1610-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:04:19 AM
Giá : 7.350.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1610-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 8 mét EASTERN ET-W1608-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1608-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:02:18 AM
Giá : 5.915.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1608-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 6 mét EASTERN ET-W1606-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1606-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 01:00:09 AM
Giá : 4.425.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1606-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 3 mét EASTERN ET-W1603-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1603-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:43:30 AM
Giá : 2.295.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 3 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1603-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 3m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 16 tấn 4.5 mét EASTERN ET-W1604-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1604-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:41:05 AM
Giá : 3.315.000 đ

Dây cẩu hàng 16 tấn 4.5 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1604-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 16 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 4.5m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 12 tấn 5 mét EASTERN ET-W1205-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1205-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:37:23 AM
Giá : 2.850.000 đ

Dây cẩu hàng 12 tấn 5 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1205-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 12 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 5m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 12 tấn 4.5 mét EASTERN ET-W1204-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1204-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:35:16 AM
Giá : 2.615.000 đ

Dây cẩu hàng 12 tấn 4.5 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1204-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 12 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 4.5m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 4 mét EASTERN ET-W1004-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1004-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:29:12 AM
Giá : 1.775.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1004-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 125mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 6 mét EASTERN ET-W1006-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1006-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:26:56 AM
Giá : 2.645.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1006-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 125mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 8 mét EASTERN ET-W1008-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1008-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:25:02 AM
Giá : 3.555.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1008-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 125mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 10 mét EASTERN ET-W1010-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1010-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:21:49 AM
Giá : 4.415.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1010-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 125mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 12 mét EASTERN ET-W1012-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1012-ETE61-4L
Đăng ngày 24-10-2018 12:14:59 AM
Giá : 5.315.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 12 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1012-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Đỏ
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 125mm x 12m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 12 mét EASTERN ET-W1012-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1012-ETE61
Đăng ngày 24-10-2018 12:03:03 AM
Giá : 4.545.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 12 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1012-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 12m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 10 mét EASTERN ET-W1010-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1010-ETE61
Đăng ngày 24-10-2018 12:00:50 AM
Giá : 3.795.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1010-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 8 mét EASTERN ET-W1008-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1008-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 11:58:36 PM
Giá : 3.035.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1008-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 6 mét EASTERN ET-W1006-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1006-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 11:56:47 PM
Giá : 2.275.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1006-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 10 tấn 4 mét EASTERN ET-W1004-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W1004-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 11:52:56 PM
Giá : 1.515.000 đ

Dây cẩu hàng 10 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W1004-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Cam
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 10 tấn
- Kích thước ( WxL) : 250mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 3 mét EASTERN ET-W0803-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0803-ETE61-4L
Đăng ngày 23-10-2018 11:42:57 PM
Giá : 1.025.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 3 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0803-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 3m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 4 mét EASTERN ET-W0804-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0804-ETE61-4L
Đăng ngày 23-10-2018 11:41:07 PM
Giá : 1.375.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0804-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 6 mét EASTERN ET-W0806-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0806-ETE61-4L
Đăng ngày 23-10-2018 11:39:13 PM
Giá : 2.085.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0806-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 8 mét EASTERN ET-W0808-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0808-ETE61-4L
Đăng ngày 23-10-2018 11:37:09 PM
Giá : 2.735.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0808-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 10 mét EASTERN ET-W0810-ETE61-4L
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0810-ETE61-4L
Đăng ngày 23-10-2018 11:34:41 PM
Giá : 3.425.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc loại 4 lớp
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0810-ETE61-4L
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xám
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 4 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 100mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 10 mét EASTERN ET-W0810-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0810-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 11:30:21 PM
Giá : 2.935.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0810-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 8 mét EASTERN ET-W0808-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0808-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 11:28:06 PM
Giá : 2.345.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0808-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 6 mét EASTERN ET-W0806-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0806-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 09:03:27 PM
Giá : 1.765.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0806-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 4 mét EASTERN ET-W0804-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0804-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 06:18:26 AM
Giá : 1.185.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0804-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 8 tấn 3 mét EASTERN ET-W0803-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0803-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 06:12:04 AM
Giá : 885.000 đ

Dây cẩu hàng 8 tấn 3 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0803-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Xanh biển
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 8 tấn
- Kích thước ( WxL) : 200mm x 3m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 12 mét EASTERN ET-W0612-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0612-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:54:30 AM
Giá : 2.575.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 12 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0612-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 12m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 10 mét EASTERN ET-W0610-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0610-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:51:52 AM
Giá : 2.150.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 10 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0610-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 10m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 8 mét EASTERN ET-W0608-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0608-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:49:03 AM
Giá : 1.725.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 8 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0608-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 8m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 6 mét EASTERN ET-W0606-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0606-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:46:06 AM
Giá : 1.295.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 6 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0606-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 6m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 4 mét EASTERN ET-W0604-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0604-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:43:24 AM
Giá : 855.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 4 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0604-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 4m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

Cáp vải cẩu hàng 6 tấn 3 mét EASTERN ET-W0603-ETE61
Mã sản phẩm: EASTERN ET-W0603-ETE61
Đăng ngày 23-10-2018 05:06:49 AM
Giá : 675.000 đ

Dây cẩu hàng 6 tấn 3 mét Eastern/Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : ET-W0603-ETE61
- Thương hiệu : EASTERN
- Xuất xứ : HÀN QUỐC
- Mã màu : Theo DIN-EN 1492-1
- Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Polyester
- Hệ số an toàn: 6: 1
- Loại: 2 lớp
- Tải trọng : 6 tấn
- Kích thước ( WxL) : 150mm x 3m
- Tiêu chuẩn : CE & USA

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập125
  • Máy chủ tìm kiếm71
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay21,478
  • Tháng hiện tại807,950
  • Tổng lượt truy cập47,887,112
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây