Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-047-16
Mã sản phẩm: YOKE X-047-16
Đăng ngày 12-10-2020 06:21:07 AM

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 16mm YOKE X-047-16 (tải trọng 10 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 4.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-047-13
Mã sản phẩm: YOKE X-047-13
Đăng ngày 12-10-2020 06:19:22 AM

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 13mm YOKE X-047-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 2.5
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 4 tấn YOKE X-047-10
Mã sản phẩm: YOKE X-047-10
Đăng ngày 12-10-2020 06:14:26 AM

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 10mm YOKE X-047-10 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 1.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 2.5 tấn YOKE X-047-07
Mã sản phẩm: YOKE X-047-07
Đăng ngày 07-10-2020 05:45:46 AM

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 7.8mm YOKE X-047-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.8
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 10 tấn YOKE X-046-16
Mã sản phẩm: YOKE X-046-16
Đăng ngày 07-10-2020 05:33:44 AM

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-16 (tải trọng 10 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 6.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-046-13
Mã sản phẩm: YOKE X-046-13
Đăng ngày 07-10-2020 05:29:55 AM

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 3.6
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 4 tấn YOKE X-046-10
Mã sản phẩm: YOKE X-046-10
Đăng ngày 07-10-2020 05:27:56 AM

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-10 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 1.8
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-046-07
Mã sản phẩm: YOKE X-046-07
Đăng ngày 07-10-2020 05:20:42 AM

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.95
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-041-16
Mã sản phẩm: YOKE X-041-16
Đăng ngày 07-10-2020 12:38:34 AM

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 10 tấn YOKE X-041-16 dùng cho xích phi 16mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-041-13
Mã sản phẩm: YOKE X-041-13
Đăng ngày 07-10-2020 12:36:39 AM

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-041-13 dùng cho xích phi 13mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.4
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 4 tấn YOKE X-041-10
Mã sản phẩm: YOKE X-041-10
Đăng ngày 07-10-2020 12:34:06 AM

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 4 tấn YOKE X-041-10 dùng cho xích phi 10mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 2.5 tấn YOKE X-041-07
Mã sản phẩm: YOKE X-041-07
Đăng ngày 07-10-2020 12:29:55 AM

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-041-07 dùng cho xích phi 7.8mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 1.4 tấn YOKE X-041-06
Mã sản phẩm: YOKE X-041-06
Đăng ngày 07-10-2020 12:24:16 AM

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-041-06 dùng cho xích phi 6mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 10 tấn YOKE X-042-16
Mã sản phẩm: YOKE X-042-16
Đăng ngày 07-10-2020 12:07:09 AM

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 10 tấn YOKE X-042-16 dùng cho xích phi 16mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.7
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-042-13
Mã sản phẩm: YOKE X-042-13
Đăng ngày 07-10-2020 12:02:53 AM

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-042-13 dùng cho xích phi 13mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.6
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 4 tấn YOKE X-042-10
Mã sản phẩm: YOKE X-042-10
Đăng ngày 07-10-2020 12:00:24 AM

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 4 tấn YOKE X-042-10 dùng cho xích phi 10mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.8
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-042-07
Mã sản phẩm: YOKE X-042-07
Đăng ngày 06-10-2020 11:56:29 PM

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-042-07 dùng cho xích phi 7.8mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.4
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-042-06
Mã sản phẩm: YOKE X-042-06
Đăng ngày 06-10-2020 11:44:59 PM

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-042-06 dùng cho xích phi 6mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-044/S-16
Mã sản phẩm: YOKE X-044/S-16
Đăng ngày 06-10-2020 11:17:31 PM

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-044/S-16 (Grade100)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-044/S-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 3.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-044/S-13
Mã sản phẩm: YOKE X-044/S-13
Đăng ngày 06-10-2020 11:13:29 PM

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-044/S-13 (Grade100)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-044/S-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.8
- Cỡ xích (mm) : 13

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi