Con chạy điện 3 pha 5 tấn Hitachi 5ET
Mã sản phẩm: Hitachi 5ET
Đăng ngày 13-10-2021 06:27:39 AM

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 3 pha 3 tấn Hitachi 3ST
Mã sản phẩm: Hitachi 3ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:57:08 AM

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 3 pha 2 tấn Hitachi 2ST
Mã sản phẩm: Hitachi 2ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:54:41 AM

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 1 tấn Hitachi 1ST
Mã sản phẩm: Hitachi 1ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:01:47 AM

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 2 tấn 1 pha DAESAN MT-2-1P
Mã sản phẩm: DAESAN MT-2-1P
Đăng ngày 03-10-2021 05:57:14 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 1 pha DAESAN MT-1-1P
Mã sản phẩm: DAESAN MT-1-1P
Đăng ngày 03-10-2021 05:54:37 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 5 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-5
Mã sản phẩm: DAESAN MT-5
Đăng ngày 02-10-2021 04:49:43 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 3 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-3
Mã sản phẩm: DAESAN MT-3
Đăng ngày 02-10-2021 04:46:07 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-1
Mã sản phẩm: DAESAN MT-1
Đăng ngày 02-10-2021 04:43:24 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 2 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-2
Mã sản phẩm: DAESAN MT-2
Đăng ngày 02-10-2021 04:39:08 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-1
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-1
Đăng ngày 02-10-2021 04:28:10 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 2 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-2
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-2
Đăng ngày 02-10-2021 04:24:28 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 3 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-3
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-3
Đăng ngày 02-10-2021 04:21:53 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 5 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-5
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-5
Đăng ngày 02-10-2021 02:47:56 AM

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện dầm đơn 5 tấn HAK DPC-05
Mã sản phẩm: HAK DPC-05
Đăng ngày 16-11-2020 03:42:15 AM

Con chạy điện ( Rùa điện ) 5 Tấn HAK DPC-05
Thông số kỹ thuật

- Model : DPC-05
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
- Tải trọng : 5 tấn
- Công suất động cơ : 0.75Kw
- Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11
- Khối lượng : 88kg
- Bảo hành : 6 tháng

Con chạy điện dầm đơn 3 tấn HAK DPC-03
Mã sản phẩm: HAK DPC-03
Đăng ngày 16-11-2020 03:37:11 AM

Con chạy điện ( Rùa điện ) 3 Tấn HAK DPC-03
Thông số kỹ thuật

- Model : DPC-03
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
- Tải trọng : 3 tấn
- Công suất động cơ : 0.75Kw
- Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11
- Khối lượng :66kg
- Bảo hành : 6 tháng

Con chạy điện dầm đơn 2 tấn HAK DPC-02
Mã sản phẩm: HAK DPC-02
Đăng ngày 16-11-2020 03:33:04 AM

Con chạy điện ( Rùa điện ) 2 Tấn HAK DPC-02
Thông số kỹ thuật

- Model : DPC-02
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều rộng dầm I (mm) : 82-178
- Tải trọng : 2 tấn
- Công suất động cơ : 0.4Kw
- Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11
- Khối lượng :50kg
- Bảo hành : 6 tháng

Con chạy điện dầm đơn 0.5 tấn HAK DPC-0.5
Mã sản phẩm: HAK DPC-0.5
Đăng ngày 16-11-2020 03:29:20 AM

Con chạy điện ( Rùa điện ) 0.5 Tấn HAK DPC-0.5
Thông số kỹ thuật

- Model : DPC-0.5
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều rộng dầm I (mm) : 52-153
- Tải trọng : 0.5 tấn
- Công suất động cơ : 0.12Kw
- Tốc độ di chuyển (m / phút) : 12.2
- Khối lượng :40kg
- Bảo hành : 6 tháng

Con chạy điện dầm đơn 1 tấn HAK DPC-01
Mã sản phẩm: HAK DPC-01
Đăng ngày 16-11-2020 12:12:14 AM

Con chạy điện ( Rùa điện ) 1 Tấn HAK DPC-01
Thông số kỹ thuật

- Model : DPC-01
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều rộng dầm I (mm) : 52-153
- Tải trọng : 1 tấn
- Công suất động cơ : 0.4Kw
- Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11/21
- Khối lượng :47kg
- Bảo hành : 6 tháng

Con chạy điện 5000kg KUKDONG KMT-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KMT-5
Đăng ngày 13-06-2020 04:57:06 AM

Con chạy điện KUKDONG ( con chạy điện Hàn Quốc ) được sản xuất với công nghệ sản xuất hiện đại thiết kế với khối lượng nhỏ gọn, không cồng kềnh, dễ dàng lắp đặt kết hợp với palăng xích điện cố định KD-1 , KD-2 ... để tăng thêm độ linh hoạt khi sử dụng.

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi