Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV10KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV10KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:27:57 PM
Giá : 88.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 10000VA 230V SRV10KI
Thông số kĩ thuật SRV10KI
- Mã SP: SRV10KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 447 mm
- Trọng lượng: 65 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV6KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV6KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:14:46 PM
Giá : 58.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 6000VA 230V SRV6KI
Thông số kĩ thuật SRV6KI
- Mã SP: SRV6KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 374 mm
- Trọng lượng: 55 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV3KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV3KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:31:10 PM
Giá : 28.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 3000VA 230V SRV3KI
Thông số kĩ thuật SRV3KI
- Mã SP: SRV3KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 336 x 190 x 425 mm
- Trọng lượng: 26.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV2KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV2KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:16:05 PM
Giá : 18.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 2000VA 230V SRV2KI
Thông số kĩ thuật SRV2KI
- Mã SP: SRV2KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 238 x 145 x 400 mm
- Trọng lượng: 16.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV1KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV1KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:08:31 PM
Giá : 9.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 1000VA 230V SRV1KI
Thông số kĩ thuật SRV1KI
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ ngắt pin cho hộp pin 60-80KVA Schneider G3HTBKIT1
Mã sản phẩm: Schneider G3HTBKIT1
Đăng ngày 18-02-2019 05:20:26 AM
Giá : 19.950.000 VND

Bộ ngắt pin cho hộp pin 60-80KVA G3HTBKIT1
Thông số kĩ thuật 
- Mã SP: G3HTBKIT1
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider

- Chiều cao tối đa 441mm, 44,1cm
- Chiều rộng tối đa 270mm, 27,0CM
- Độ sâu tối đa 195mm, 19.5CM
- Khối lượng tịnh 5.0KG
- Trọng lượng vận chuyển 7.0KG
- Chiều cao vận chuyển 450mm, 45,0CM
- Chiều rộng vận chuyển 11mm, 1.1cm
- Vận chuyển sâu 8mm, 0,8cm

Hộp ngắt pin ngoài 60-80KVA Schneider G3HTBB60K80H
Mã sản phẩm: Schneider G3HTBB60K80H
Đăng ngày 18-02-2019 05:08:39 AM
Giá : 32.950.000 VND

Thiết bị ngắt pin ngoài 60-80KVA G3HTBB60K80H
Thông số kĩ thuật G3HTBB60K80H
- Mã SP: G3HTBB60K80H
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa 810mm, 81.0CM
- Chiều rộng tối đa 511mm, 51.1CM
- Độ sâu tối đa 291mm, 29,1cm
- Khối lượng tịnh 30.0KG
- Trọng lượng vận chuyển 35.0KG
- Chiều cao vận chuyển 820mm, 82.0CM
- Chiều rộng vận chuyển 520mm, 52,0CM
- Vận chuyển sâu 300mm, 30.0CM

Bộ cảm biến nhiệt độ cho hệ thống pin ngoài Schneider E3SOPT003
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT003
Đăng ngày 18-02-2019 03:50:21 AM
Giá : 2.950.000 VND

Bộ cảm biến nhiệt độ Kit cho hệ thống pin bên ngoài Schneider E3SOPT003
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT003
- Mã SP: E3SOPT002 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng tối đa: 127mm, 12,7CM
- Độ sâu tối đa: 127mm, 12,7CM
- Khối lượng tịnh: 2,27KG
- Trọng lượng vận chuyển: 3,18kg
- Chiều cao vận chuyển: 178mm, 17,8 CM
- Chiều rộng vận chuyển: 178mm, 17,8 CM
- Vận chuyển sâu: 178mm, 17,8 CM

Parallel Kit Easy UPS 3S Schneider E3SOPT002
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT002
Đăng ngày 18-02-2019 03:42:54 AM
Giá : 12.550.000 VND

Bộ Parallel Kit Schneider Easy UPS 3S E3SOPT002
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT002
- Mã SP: E3SOPT002 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 51mm, 5.1CM
- Chiều rộng tối đa: 229mm, 22,9CM
- Độ sâu tối đa: 432mm, 43,2CM
- Khối lượng tịnh: 2,27KG
- Trọng lượng vận chuyển: 2,27KG
- Chiều cao vận chuyển: 76mm, 7,6CM
- Chiều rộng vận chuyển: 229mm, 22,9CM
- Vận chuyển sâu: 457mm, 45,7CM

Card mạng Easy UPS 3S Schneider E3SOPT001
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT001
Đăng ngày 18-02-2019 03:23:43 AM
Giá : 5.550.000 VND

Card mạng để theo dõi và quản lý Easy UPS 3S Schneider E3SOPT001 
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT001 
- Mã SP: E3SOPT001 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng tối đa: 203mm, 20,3CM
- Độ sâu tối đa: 127mm, 12,7CM
- Khối lượng tịnh: 0,91 KG
- Trọng lượng vận chuyển: 2,27KG
- Chiều cao vận chuyển: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng vận chuyển: 203mm, 20,3CM
- Vận chuyển sâu: 127mm, 12,7CM

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS40KH
Mã sản phẩm: chneider E3SUPS40KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:58:45 AM
Giá : 221.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS40KH
- Mã SP: E3SUPS40KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 40 KWatts / 40 kVA
- Công suất tối đa:  40 KWatts / 40 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 73.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS30KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS30KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:40:23 AM
Giá : 173.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS30KH
- Mã SP: E3SUPS30KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 30 KWatts / 30 kVA
- Công suất tối đa:  30 KWatts / 30 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 55.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS20KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS20KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:32:42 AM
Giá : 148.950.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS20KH
- Mã SP: E3SUPS20KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 20 KWatts / 20 kVA
- Công suất tối đa:  20 KWatts / 20 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 37.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS15KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS15KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:17:36 AM
Giá : 115.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS15KH
- Mã SP: E3SUPS15KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 15 KWatts / 15 kVA
- Công suất tối đa:  15 KWatts / 15 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 28.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS10KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS10KH
Đăng ngày 18-02-2019 01:56:08 AM
Giá : 98.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS10KH
 Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra: 10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Công suất tối đa:  10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 18.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

&nbsp;CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/&nbsp;thuộc&nbsp;CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi