Dây chằng hàng 5 tấn x 12m EASTERN TR50JH-12
Mã sản phẩm: EASTERN TR50JH-12
Đăng ngày 25-10-2018 06:52:49 AM
Giá : 450.000 VND

Dây tăng đơ chằng hàng 5 Tấn x 12m EASTERN/ HÀN QUỐC
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Hàn Quốc
Nhà sản xuất : EASTERN
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 50 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester, thép

Dây chằng hàng 5 tấn x 10m EASTERN TR50JH-10
Mã sản phẩm: EASTERN TR50JH-10
Đăng ngày 25-10-2018 06:50:50 AM
Giá : 375.000 VND

Dây tăng đơ chằng hàng 5 Tấn x 10m EASTERN/ HÀN QUỐC
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Hàn Quốc
Nhà sản xuất : EASTERN
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 50 mm
Khả năng chịu tải : 10 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester, thép

Dây chằng hàng 5 tấn x 8m EASTERN TR50JH-08
Mã sản phẩm: EASTERN TR50JH-08
Đăng ngày 25-10-2018 06:48:39 AM
Giá : 345.000 VND

Dây tăng đơ chằng hàng 5 Tấn x 8m EASTERN/ HÀN QUỐC
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Hàn Quốc
Nhà sản xuất : EASTERN
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 50 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester, thép

Dây chằng hàng 3 tấn x 6m EASTERN TR35JH-06
Mã sản phẩm: EASTERN TR35JH-06
Đăng ngày 25-10-2018 06:27:00 AM
Giá : 255.000 VND

Dây chằng hàng 3 tấn dài 6m EASTERN/ HÀN QUỐC
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Hàn Quốc
Nhà sản xuất : EASTERN
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 35 mm
Khả năng chịu tải : 3 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester, thép

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 25m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5025
Đăng ngày 26-06-2018 07:13:19 AM
Giá : 1.460.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 25m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 20m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5020
Đăng ngày 26-06-2018 07:11:54 AM
Giá : 1.335.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 20m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 18m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5018
Đăng ngày 26-06-2018 07:10:25 AM
Giá : 1.295.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 18m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 15m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5015
Đăng ngày 26-06-2018 07:09:12 AM
Giá : 1.245.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 15m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 10m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5010
Đăng ngày 26-06-2018 07:07:53 AM
Giá : 1.115.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 10m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 8m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5008
Đăng ngày 26-06-2018 07:06:20 AM
Giá : 1.045.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 8m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 7m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5007
Đăng ngày 26-06-2018 07:04:31 AM
Giá : 1.015.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 7m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 6m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5006
Đăng ngày 26-06-2018 07:02:38 AM
Giá : 985.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 6m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 5m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5005
Đăng ngày 26-06-2018 07:00:51 AM
Giá : 955.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 5m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 4m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5004
Đăng ngày 26-06-2018 06:58:51 AM
Giá : 925.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 4m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 3m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5003
Đăng ngày 26-06-2018 06:56:12 AM
Giá : 895.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 3m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 2m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5002
Đăng ngày 26-06-2018 06:54:15 AM
Giá : 865.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 2m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 1m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5001
Đăng ngày 26-06-2018 06:52:28 AM
Giá : 835.000 VND

Dây chằng hàng 5 tấn dài 1m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 8m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4008
Đăng ngày 26-06-2018 06:48:52 AM
Giá : 965.000 VND

Dây chằng hàng 4 tấn dài 8m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 7m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4007
Đăng ngày 26-06-2018 06:47:12 AM
Giá : 930.000 VND

Dây chằng hàng 4 tấn dài 7m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 6m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4006
Đăng ngày 26-06-2018 06:42:54 AM
Giá : 905.000 VND

Dây chằng hàng 4 tấn dài 6m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi