Kềm mỏ nhọn kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8095
Mã sản phẩm: Asaki AK-8095
Đăng ngày 02-03-2021 04:47:23 AM

Kềm nhọn kiểu Mỹ Asaki AK-8095 8''/200mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8095
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu cam viền đen
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8093
Mã sản phẩm: Asaki AK-8093
Đăng ngày 02-03-2021 04:45:26 AM

Kềm nhọn kiểu Mỹ Asaki AK-8093 6''/150mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8093
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu cam viền đen
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cán đen kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8050
Mã sản phẩm: Asaki AK-8050
Đăng ngày 02-03-2021 04:27:26 AM

Kềm nhọn cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8050 8''/200mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8050
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu đen
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cán đen kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8048
Mã sản phẩm: Asaki AK-8048
Đăng ngày 02-03-2021 04:23:26 AM

Kềm nhọn cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8048 6''/150mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8048
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu đen
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8036
Mã sản phẩm: H000126
Đăng ngày 02-03-2021 03:27:08 AM

Kềm nhọn cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8036
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8036

- Mã sản phẩm: AK-8036
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8038
Mã sản phẩm: Asaki AK-8038
Đăng ngày 01-03-2021 11:44:44 PM

Kềm nhọn cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8038 
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8038

- Mã sản phẩm: AK-8038
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8026
Mã sản phẩm: Asaki AK-8026
Đăng ngày 01-03-2021 11:18:50 PM

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8026
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8026

- Mã sản phẩm: AK-8026
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8024
Mã sản phẩm: Asaki AK-8024
Đăng ngày 01-03-2021 11:14:45 PM

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8024
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6"/150mmAsaki AK-8024

- Mã sản phẩm: AK-8024
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6"/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8005
Mã sản phẩm: Asaki AK-8005
Đăng ngày 01-03-2021 10:57:17 PM

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8005
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8.5''/215mmAsaki AK-8005

- Mã sản phẩm: AK-8005
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8.5''/215

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8003
Mã sản phẩm: Asaki AK-8003
Đăng ngày 01-03-2021 10:56:39 PM

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8003
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6"/150mmAsaki AK-8003

- Mã sản phẩm: AK-8003
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6"

Kìm nhọn mỏ dài mini 5''/125mm Asaki AK-8295
Mã sản phẩm: Asaki AK-8295
Đăng ngày 26-02-2021 10:51:30 PM

Kìm nhọn mini mỏ dài 5''/125mm Asaki AK-8295 
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8295
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Kìm nhọn mini 5''/125mm Asaki AK-8294
Mã sản phẩm: Asaki AK-8294
Đăng ngày 26-02-2021 10:29:02 PM

Kìm nhọn mini tự bung 5''/125mm Asaki AK-8294 (Có lò xo giữa)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8294
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kìm mỏ nhọn: Mũi kìm dài: 44mm
- Độ mở của mũi: 22mm
- Kìm cắt: độ mở của mũi: 10mm
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Kìm nhọn mini 5''/125mm Asaki AK-8293
Mã sản phẩm: Asaki AK-8293
Đăng ngày 26-02-2021 10:24:56 PM

Kìm nhọn mini tự bung 5''/125mm Asaki AK-8293 (Có lò xo giữa)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8293
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kìm mỏ nhọn: Mũi kìm dài: 44mm
- Độ mở của mũi: 22mm
- Kìm cắt: độ mở của mũi: 10mm
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi