Van xả khí kép mặt bích DN300 SHINYI ARCX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0300
Đăng ngày 10-04-2020 12:49:27 AM
Giá : 19.275.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN300 SHIN YI ARCX-0300
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN200 SHINYI ARCX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0200
Đăng ngày 10-04-2020 12:47:50 AM
Giá : 11.745.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN200 SHIN YI ARCX-0200
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN150 SHINYI ARCX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0150
Đăng ngày 10-04-2020 12:46:34 AM
Giá : 7.890.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN150 SHIN YI ARCX-0150
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN100 SHINYI ARCX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0100
Đăng ngày 10-04-2020 12:44:37 AM
Giá : 5.245.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN100 SHIN YI ARCX-0100
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN80 SHINYI ARCX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0080
Đăng ngày 10-04-2020 12:43:24 AM
Giá : 3.895.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN80 SHIN YI ARCX-0080
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN65 SHINYI ARCX-0065
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0065
Đăng ngày 10-04-2020 12:41:48 AM
Giá : 3.640.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN65 SHIN YI ARCX-0065
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0065
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN65
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép mặt bích DN50 SHINYI ARCX-0050
Mã sản phẩm: SHINYI ARCX-0050
Đăng ngày 10-04-2020 12:34:57 AM
Giá : 2.905.000 VND

Van xả khí kép mặt bích DN50 SHIN YI ARCX-0050
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép nối ren DN50 SHINYI ARCT-0050
Mã sản phẩm: SHINYI ARCT-0050
Đăng ngày 10-04-2020 12:14:34 AM
Giá : 2.445.000 VND

Van xả khí kép nối ren DN50 SHIN YI ARCT-0050
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí kép nối ren DN40 SHINYI ARCT-0040
Mã sản phẩm: SHINYI ARCT-0040
Đăng ngày 10-04-2020 12:13:08 AM
Giá : 2.105.000 VND

Van xả khí kép nối ren DN40 SHIN YI ARCT-0040
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARCT-0040
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN40
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

Van xả khí đơn nối ren DN32 SHINYI ARVT-0032
Mã sản phẩm: SHINYI ARVT-0032
Đăng ngày 09-04-2020 11:41:58 PM
Giá : 1.265.000 VND

Van xả khí đơn nối ren DN32 SHIN YI ARVT-0032
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARVT-0032
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN32
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

 

Van xả khí đơn nối ren DN25 SHINYI ARVT-0025
Mã sản phẩm: SHINYI ARVT-0025
Đăng ngày 09-04-2020 11:40:36 PM
Giá : 975.000 VND

Van xả khí đơn nối ren DN25 SHIN YI ARVT-0025
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARVT-0025
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN25
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

 

Van xả khí đơn nối ren DN20 SHINYI ARVT-0020
Mã sản phẩm: SHINYI ARVT-0020
Đăng ngày 09-04-2020 11:37:35 PM
Giá : 975.000 VND

Van xả khí đơn nối ren DN20 SHIN YI ARVT-0020
Thông số kỹ thuật
- Mã Hàng : ARVT-0020
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN20
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-4
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BSPT/NPT Threaded
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn

 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi