Con chạy điện 3 pha 5 tấn Hitachi 5ET
Mã sản phẩm: Hitachi 5ET
Đăng ngày 13-10-2021 06:27:39 AM
Giá : 40.295.000 VND

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 3 pha 3 tấn Hitachi 3ST
Mã sản phẩm: Hitachi 3ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:57:08 AM
Giá : 24.950.000 VND

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 3 pha 2 tấn Hitachi 2ST
Mã sản phẩm: Hitachi 2ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:54:41 AM
Giá : 21.485.000 VND

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 1 tấn Hitachi 1ST
Mã sản phẩm: Hitachi 1ST
Đăng ngày 13-10-2021 05:01:47 AM
Giá : 20.055.000 VND

Xe đẩy điện là một công cụ bổ trợ cho ròng rọc điện. Được tạo ra để tăng thêm khả năng cơ động theo chiều ngang và di chuyển các vật phẩm từ bên này sang bên kia. Xe đẩy điện của Hitachi được sản xuất để thực hiện mục đích đó. Xe đẩy  điện Hitachi có tính linh hoạt cao trong ứng dụng.

Con chạy điện 2 tấn 1 pha DAESAN MT-2-1P
Mã sản phẩm: DAESAN MT-2-1P
Đăng ngày 03-10-2021 05:57:14 AM
Giá : 22.755.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 1 pha DAESAN MT-1-1P
Mã sản phẩm: DAESAN MT-1-1P
Đăng ngày 03-10-2021 05:54:37 AM
Giá : 21.315.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 5 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-5
Mã sản phẩm: DAESAN MT-5
Đăng ngày 02-10-2021 04:49:43 AM
Giá : 27.645.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 3 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-3
Mã sản phẩm: DAESAN MT-3
Đăng ngày 02-10-2021 04:46:07 AM
Giá : 26.495.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-1
Mã sản phẩm: DAESAN MT-1
Đăng ngày 02-10-2021 04:43:24 AM
Giá : 18.985.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 2 tấn 1 tốc độ DAESAN MT-2
Mã sản phẩm: DAESAN MT-2
Đăng ngày 02-10-2021 04:39:08 AM
Giá : 21.025.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 1 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-1
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-1
Đăng ngày 02-10-2021 04:28:10 AM
Giá : 35.715.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 2 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-2
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-2
Đăng ngày 02-10-2021 04:24:28 AM
Giá : 37.155.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 3 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-3
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-3
Đăng ngày 02-10-2021 04:21:53 AM
Giá : 41.475.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy điện 5 tấn 2 tốc độ DAESAN EMT-5
Mã sản phẩm: DAESAN EMT-5
Đăng ngày 02-10-2021 02:47:56 AM
Giá : 47.235.000 VND

Con chạy có động cơ (Motorized Trolleys) DAESAN phù hợp nhất cho các ứng dụng công nghiệp, nơi bạn cần Palăng di chuyển theo phương ngang. Xe đẩy này có sẵn các công suất từ 1 Tấn đến 20 Tấn với tốc độ một hoặc hai tốc độ. Chiều rộng mặt bích có thể điều chỉnh ít nhất 50mm.

Con chạy đẩy tay chống cháy nổ 5 tấn DAESAN EXDP5
Mã sản phẩm: DAESAN EXDP5
Đăng ngày 28-09-2021 05:49:13 AM
Giá : 52.155.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Con chạy xích kéo tay chống cháy nổ 5 tấn DAESAN EXDG5
Mã sản phẩm: DAESAN EXDG5
Đăng ngày 28-09-2021 05:47:22 AM
Giá : 62.585.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Con chạy xích kéo tay chống cháy nổ 3 tấn DAESAN EXDG3
Mã sản phẩm: DAESAN EXDG3
Đăng ngày 28-09-2021 05:39:43 AM
Giá : 45.345.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Con chạy đẩy tay chống cháy nổ 3 tấn DAESAN EXDP3
Mã sản phẩm: DAESAN EXDP3
Đăng ngày 28-09-2021 05:36:55 AM
Giá : 37.795.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Con chạy xích kéo tay chống cháy nổ 2 tấn DAESAN EXDG2
Mã sản phẩm: DAESAN EXDG2
Đăng ngày 28-09-2021 05:34:21 AM
Giá : 30.575.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Con chạy đẩy tay chống cháy nổ 2 tấn DAESAN EXDP2
Mã sản phẩm: DAESAN EXDP2
Đăng ngày 28-09-2021 05:31:42 AM
Giá : 25.485.000 VND

Con chạy chống cháy nổ Daesan được sản xuất bằng cách áp dụng vật liệu ngăn tia lửa điện vào móc, xích tải, thanh dẫn xích và các bộ phận khác để ngăn ngừa cháy nổ và nguy cơ cháy nổ.

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi