Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV10KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV10KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:27:57 PM
Giá : 88.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 10000VA 230V SRV10KI
Thông số kĩ thuật SRV10KI
- Mã SP: SRV10KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 447 mm
- Trọng lượng: 65 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV6KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV6KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:14:46 PM
Giá : 58.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 6000VA 230V SRV6KI
Thông số kĩ thuật SRV6KI
- Mã SP: SRV6KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 374 mm
- Trọng lượng: 55 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV3KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV3KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:31:10 PM
Giá : 28.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 3000VA 230V SRV3KI
Thông số kĩ thuật SRV3KI
- Mã SP: SRV3KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 336 x 190 x 425 mm
- Trọng lượng: 26.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV2KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV2KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:16:05 PM
Giá : 18.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 2000VA 230V SRV2KI
Thông số kĩ thuật SRV2KI
- Mã SP: SRV2KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 238 x 145 x 400 mm
- Trọng lượng: 16.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV1KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV1KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:08:31 PM
Giá : 9.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 1000VA 230V SRV1KI
Thông số kĩ thuật SRV1KI
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ ngắt pin cho hộp pin 60-80KVA Schneider G3HTBKIT1
Mã sản phẩm: Schneider G3HTBKIT1
Đăng ngày 18-02-2019 05:20:26 AM
Giá : 19.950.000 VND

Bộ ngắt pin cho hộp pin 60-80KVA G3HTBKIT1
Thông số kĩ thuật 
- Mã SP: G3HTBKIT1
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider

- Chiều cao tối đa 441mm, 44,1cm
- Chiều rộng tối đa 270mm, 27,0CM
- Độ sâu tối đa 195mm, 19.5CM
- Khối lượng tịnh 5.0KG
- Trọng lượng vận chuyển 7.0KG
- Chiều cao vận chuyển 450mm, 45,0CM
- Chiều rộng vận chuyển 11mm, 1.1cm
- Vận chuyển sâu 8mm, 0,8cm

Hộp ngắt pin ngoài 60-80KVA Schneider G3HTBB60K80H
Mã sản phẩm: Schneider G3HTBB60K80H
Đăng ngày 18-02-2019 05:08:39 AM
Giá : 32.950.000 VND

Thiết bị ngắt pin ngoài 60-80KVA G3HTBB60K80H
Thông số kĩ thuật G3HTBB60K80H
- Mã SP: G3HTBB60K80H
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa 810mm, 81.0CM
- Chiều rộng tối đa 511mm, 51.1CM
- Độ sâu tối đa 291mm, 29,1cm
- Khối lượng tịnh 30.0KG
- Trọng lượng vận chuyển 35.0KG
- Chiều cao vận chuyển 820mm, 82.0CM
- Chiều rộng vận chuyển 520mm, 52,0CM
- Vận chuyển sâu 300mm, 30.0CM

Bộ cảm biến nhiệt độ cho hệ thống pin ngoài Schneider E3SOPT003
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT003
Đăng ngày 18-02-2019 03:50:21 AM
Giá : 2.950.000 VND

Bộ cảm biến nhiệt độ Kit cho hệ thống pin bên ngoài Schneider E3SOPT003
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT003
- Mã SP: E3SOPT002 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng tối đa: 127mm, 12,7CM
- Độ sâu tối đa: 127mm, 12,7CM
- Khối lượng tịnh: 2,27KG
- Trọng lượng vận chuyển: 3,18kg
- Chiều cao vận chuyển: 178mm, 17,8 CM
- Chiều rộng vận chuyển: 178mm, 17,8 CM
- Vận chuyển sâu: 178mm, 17,8 CM

Parallel Kit Easy UPS 3S Schneider E3SOPT002
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT002
Đăng ngày 18-02-2019 03:42:54 AM
Giá : 12.550.000 VND

Bộ Parallel Kit Schneider Easy UPS 3S E3SOPT002
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT002
- Mã SP: E3SOPT002 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 51mm, 5.1CM
- Chiều rộng tối đa: 229mm, 22,9CM
- Độ sâu tối đa: 432mm, 43,2CM
- Khối lượng tịnh: 2,27KG
- Trọng lượng vận chuyển: 2,27KG
- Chiều cao vận chuyển: 76mm, 7,6CM
- Chiều rộng vận chuyển: 229mm, 22,9CM
- Vận chuyển sâu: 457mm, 45,7CM

Card mạng Easy UPS 3S Schneider E3SOPT001
Mã sản phẩm: Schneider E3SOPT001
Đăng ngày 18-02-2019 03:23:43 AM
Giá : 5.550.000 VND

Card mạng để theo dõi và quản lý Easy UPS 3S Schneider E3SOPT001 
Thông số kĩ thuật Schneider E3SOPT001 
- Mã SP: E3SOPT001 
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Chiều cao tối đa: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng tối đa: 203mm, 20,3CM
- Độ sâu tối đa: 127mm, 12,7CM
- Khối lượng tịnh: 0,91 KG
- Trọng lượng vận chuyển: 2,27KG
- Chiều cao vận chuyển: 127mm, 12,7CM
- Chiều rộng vận chuyển: 203mm, 20,3CM
- Vận chuyển sâu: 127mm, 12,7CM

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS40KH
Mã sản phẩm: chneider E3SUPS40KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:58:45 AM
Giá : 221.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS40KH
- Mã SP: E3SUPS40KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 40 KWatts / 40 kVA
- Công suất tối đa:  40 KWatts / 40 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 73.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS30KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS30KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:40:23 AM
Giá : 173.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS30KH
- Mã SP: E3SUPS30KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 30 KWatts / 30 kVA
- Công suất tối đa:  30 KWatts / 30 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 55.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS20KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS20KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:32:42 AM
Giá : 148.950.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS20KH
- Mã SP: E3SUPS20KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 20 KWatts / 20 kVA
- Công suất tối đa:  20 KWatts / 20 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 37.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS15KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS15KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:17:36 AM
Giá : 115.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS15KH
- Mã SP: E3SUPS15KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 15 KWatts / 15 kVA
- Công suất tối đa:  15 KWatts / 15 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 28.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS10KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS10KH
Đăng ngày 18-02-2019 01:56:08 AM
Giá : 98.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS10KH
 Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra: 10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Công suất tối đa:  10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 18.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi