Sling xích đơn tải trọng 1400kg YOKE XSB-06
Mã sản phẩm: YOKE XSB-06
Đăng ngày 04-10-2020 10:19:55 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-06 (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 2.5kg

Sling xích đơn tải trọng 2500kg YOKE XSB-08
Mã sản phẩm: YOKE XSB-08
Đăng ngày 04-10-2020 10:17:35 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-08 (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 5.8kg

Sling xích đơn tải trọng 4000kg YOKE XSB-10
Mã sản phẩm: YOKE XSB-10
Đăng ngày 04-10-2020 10:14:25 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-10 (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 9.5kg

Sling xích đơn tải trọng 6700kg YOKE XSB-13
Mã sản phẩm: YOKE XSB-13
Đăng ngày 04-10-2020 10:12:37 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-13 (tải trọng 6700kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 16.5kg

Sling xích đơn tải trọng 10000kg YOKE XSB-16
Mã sản phẩm: YOKE XSB-16
Đăng ngày 04-10-2020 10:10:10 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-16 (tải trọng 10000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 25.6kg

Sling xích đơn tải trọng 10000kg YOKE XSA-16
Mã sản phẩm: YOKE XSA-16
Đăng ngày 04-10-2020 10:01:32 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-16 (tải trọng 10000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 24.4kg

Sling xích đơn tải trọng 6700kg YOKE XSA-13
Mã sản phẩm: YOKE XSA-13
Đăng ngày 04-10-2020 09:57:46 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-13 (tải trọng 6700kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 15.8kg

Sling xích đơn tải trọng 4000kg YOKE XSA-10
Mã sản phẩm: YOKE XSA-10
Đăng ngày 04-10-2020 09:53:19 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-10 (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 9.2kg

Sling xích đơn tải trọng 2500kg YOKE XSA-08
Mã sản phẩm: YOKE XSA-08
Đăng ngày 04-10-2020 09:50:29 PM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-08 (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 5.5kg

Sling xích đơn tải trọng 1400kg YOKE XSA-06
Mã sản phẩm: YOKE XSA-06
Đăng ngày 03-10-2020 01:18:10 AM

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-06 (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 2.4kg

Sling xích đôi tải trọng 2000kg YOKE XTA-06
Mã sản phẩm: YOKE XTA-06
Đăng ngày 03-10-2020 01:00:27 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-06 (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 4.2kg

Sling xích 2 chân tải trọng 3500kg YOKE XTA-08
Mã sản phẩm: YOKE XTA-08
Đăng ngày 03-10-2020 12:57:57 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-08 (tải trọng 3500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 3.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 10.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 5600kg YOKE XTA-10
Mã sản phẩm: YOKE XTA-10
Đăng ngày 03-10-2020 12:55:19 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-10 (tải trọng 5600kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5.6 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 18.0kg

Sling xích 2 chân tải trọng 9400kg YOKE XTA-13
Mã sản phẩm: YOKE XTA-13
Đăng ngày 03-10-2020 12:51:12 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-13 (tải trọng 9400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 9.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 30.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 14000kg YOKE XTA-16
Mã sản phẩm: YOKE XTA-16
Đăng ngày 03-10-2020 12:47:37 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-16 (tải trọng 14000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 14.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 48.4kg

Sling xích 2 chân tải trọng 14000kg YOKE XTB-16
Mã sản phẩm: YOKE XTB-16
Đăng ngày 03-10-2020 12:36:15 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-16 (tải trọng 14000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 14.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 50.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 9400kg YOKE XTB-13
Mã sản phẩm: YOKE XTB-13
Đăng ngày 03-10-2020 12:31:47 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-13 (tải trọng 9400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 9.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 32.2kg

Sling xích 2 chân tải trọng 5600kg YOKE XTB-10
Mã sản phẩm: YOKE XTB-10
Đăng ngày 03-10-2020 12:26:43 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-10 (tải trọng 5600kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5.6 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 18.6kg

Sling xích 2 chân tải trọng 3500kg YOKE XTB-08
Mã sản phẩm: YOKE XTB-08
Đăng ngày 03-10-2020 12:22:56 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-08 (tải trọng 3500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 3.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 11.4kg

Sling xích 2 chân tải trọng 2000kg YOKE XTB-06
Mã sản phẩm: YOKE XTB-06
Đăng ngày 03-10-2020 12:12:01 AM

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-06 (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 4.4kg

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi