Gương cầu lồi Polyme PKC-0045
Mã sản phẩm: PKC-0045
Đăng ngày 08-11-2019 02:21:35 AM
Giá : 750.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKC-0045 (45cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0045
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 45x45x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060
Mã sản phẩm: PKC-0060
Đăng ngày 08-11-2019 02:12:30 AM
Giá : 850.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060 (60cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0060
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 65x65x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0080
Mã sản phẩm: PKC-0080
Đăng ngày 08-11-2019 02:07:56 AM
Giá : 1.350.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKC-0080 (80cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0080
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 85x85x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100
Mã sản phẩm: PKC-0100
Đăng ngày 08-11-2019 01:49:46 AM
Giá : 1.950.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100 (100cm -Không niềng, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0100
Độ dày bề mặt:  1.2 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niềng, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 105x105x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0030
Mã sản phẩm: KLCI-0030
Đăng ngày 07-11-2019 11:48:45 PM
Giá : 750.000 VND

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0030 (30cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 35x35x10cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0080
Mã sản phẩm: PKCI-0080
Đăng ngày 03-10-2018 10:55:11 PM
Giá : 1.650.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0080 ( 80cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0060
Mã sản phẩm: PKCI-0060
Đăng ngày 03-10-2018 10:52:21 PM
Giá : 850.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0060 ( 60cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKCI-0060
Độ dày bề mặt: PC 0.7mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0045
Mã sản phẩm: PKCI-0045
Đăng ngày 03-10-2018 10:48:39 PM
Giá : 750.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0045 ( 45cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thật
Mã sản phẩm : PKCI-0045
Độ dày bề mặt: PC 0.8mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  50x50x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0030
Mã sản phẩm: PKCI-0030
Đăng ngày 03-10-2018 10:45:17 PM
Giá : 655.000 VND

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0030 ( 30cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  33x7x33cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0100-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0100-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:41:04 PM
Giá : 3.850.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0100-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0100-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 100cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0080-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:38:54 PM
Giá : 3.150.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0060-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:34:02 PM
Giá : 1.250.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060-2200
Mã sản phẩm: KLC-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:18:17 PM
Giá : 1.350.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080-2200
Mã sản phẩm: KLC-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:15:09 PM
Giá : 2.550.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 80cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100-2200
Mã sản phẩm: KLC-0100-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:12:04 PM
Giá : 3.250.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0100-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0100-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 100cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0120-2200
Mã sản phẩm: KLC-0120-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:09:18 PM
Giá : 4.950.000 VND

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0120-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0120-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 120cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100
Mã sản phẩm: KLC-0100
Đăng ngày 03-10-2018 09:54:13 PM
Giá : 2.550.000 VND

Gương cầu lồi Polyme KLC-0100 (100cm-Có nón, có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  110x110x15cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080
Mã sản phẩm: KLC-0080
Đăng ngày 03-10-2018 09:50:06 PM
Giá : 1.950.000 VND

Gương cầu lồi Polyme KLC-0080 (80cm -Có nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060
Mã sản phẩm: KLC-0060
Đăng ngày 03-10-2018 09:47:27 PM
Giá : 1.050.000 VND

Gương cầu lồi Polyme KLC-0060 (60cm -C nón, có niềng, đàn hồi)
Thông tin chi tiết     
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niềng nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x10c

Gương cầu lồi nhựa KLC-0045
Mã sản phẩm: KLC-0045
Đăng ngày 03-10-2018 09:44:32 PM
Giá : 855.000 VND

Gương cầu lồi Polyme KLC-0045 (45cm –Có mũ, có niềng, đàn hồi)
Thông số kỹ thuật:
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 50x50x10cm

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi