Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-300-B2T-EX
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-300-B2T-EX
Đăng ngày 11-06-2021 12:47:22 PM
Giá : 24.750.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 12 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-300-B2T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-300-B2S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-300-B2S
Đăng ngày 11-06-2021 12:42:41 PM
Giá : 18.250.000 VND

Quạt hút hơi hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-300-B2S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-250-F4T-EX
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-250-F4T-EX
Đăng ngày 11-06-2021 12:39:12 PM
Giá : 21.450.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 10 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-250-F4T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-250-B2T-EX
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-250-B2T-EX
Đăng ngày 11-06-2021 12:32:24 PM
Giá : 18.250.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 10 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-250-B2T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt ly tâm tủ hút khói phòng thí nghiệm bằng nhựa MEANSOON MPCF-250-F4S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-250-F4S
Đăng ngày 11-06-2021 12:24:35 PM
Giá : 14.350.000 VND

Quạt hút hơi hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-250-F4S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-250-B2S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-250-B2S
Đăng ngày 11-06-2021 12:11:07 PM
Giá : 14.350.000 VND

Quạt hút hơi hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-250-B2S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-200-F4T-EX
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-200-F4T-EX
Đăng ngày 11-06-2021 11:21:07 AM
Giá : 16.950.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 8 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-200-F4T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-200-B2T-EX
Mã sản phẩm: MPCF-200-B2T-EX
Đăng ngày 11-06-2021 11:10:30 AM
Giá : 15.650.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 8 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-200-B2T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt ly tâm tủ hút khói phòng thí nghiệm bằng nhựa MEANSOON MPCF-200-F4S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-200-F4S
Đăng ngày 10-06-2021 07:58:20 PM
Giá : 12.750.000 VND

Quạt hút hơi hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-200-F4S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-200-B2S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-200-B2S
Đăng ngày 10-06-2021 07:32:15 PM
Giá : 10.450.000 VND

Quạt hút hơi hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-200-B2S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-160-B2T-EX
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-160-B2T-EX
Đăng ngày 10-06-2021 07:14:29 PM
Giá : 13.650.000 VND

Quạt ly tâm chống cháy nổ 6 inch bằng nhựa cho phòng thí nghiệm MPCF-160-B2T-EX
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-160-B2S
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-160-B2S
Đăng ngày 10-06-2021 06:53:02 PM
Giá : 8.750.000 VND

Quạt hút kháng hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-160-B2S
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MEANSOON MPCF-300
Mã sản phẩm: MEANSOON MPCF-300
Đăng ngày 20-05-2021 10:41:46 AM
Giá : 14.550.000 VND

Quạt hút kháng hóa chất chuyên dùng cho phòng thí nghiệm MPCF-300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MPCF-300
- Cống suất động cơ: 2200W
- Tốc độ vòng quay : 2580 rpm
- Vật liệu: Thân nhựa PE và cánh nhựa PP (Polypropylene)
- Trọng lượng : 32 KG
- Kích thước :68 x 55 x 75 cm
- Lưu lượng gió (M3/H) : 5260 (m3/h)
- Chứng chỉ : ATEX, CCC, CE, ROHS, ISO9001, CE Certification
- Công suất động cơ : 2.2 kW
- Áp suất : 1578 Pa
- Kiểu quạt : Quạt ly tâm
- Vật liệu : Hợp kim thép, Nhựa ABS/PP/PE
- Động cơ : Động cơ điện 1P / 220V

Quạt hút hóa chất phòng thí nghiệm MPCF-2S200
Mã sản phẩm: MPCF-2S200
Đăng ngày 30-09-2020 10:18:28 AM
Giá : 10.450.000 VND

QUẠT HÚT HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG CHO CHỤP HÚT KHÍ ĐỘC PHÒNG THÍ NGHIỆM MPCF-2S200
Quạt ly tâm chống axit và kiềm bằng nhựa dòng MPCF phù hợp với môi trường axit yếu và kiềm yếu. Chúng có các đặc tính chống ăn mòn, chống axit và kiềm và chống lão hóa; chúng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp hóa chất, luyện kim , thiết bị điện tử, trong các ngành công nghiệp như y học, xi mạ điện, xưởng khuôn, kho hóa chất, tủ hút phòng thí nghiệm và thiết bị bảo vệ môi trường được sử dụng để thông gió loại bỏ các khí độc hại như axit và kiềm.

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi