Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-10-3
Đăng ngày 24-04-2019 11:06:54 PM

Palang xích kéo tay 10 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-10-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-10-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 10 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 12.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 4
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 182 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-7.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 11:03:58 PM

Palang xích kéo tay 7.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-7.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-7.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 9.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 3
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 154 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-5-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:59:57 PM

Palang xích kéo tay 5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 6.25 Tấn
Lực kéo tác dụng : 105.8 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 87 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 3.1 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-3.1-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:55:41 PM

Palang xích kéo tay 3.1 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-3.1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-3.1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 3.1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 4.65 Tấn
Lực kéo tác dụng : 104.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 53 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-2.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:45:40 PM

Palang xích kéo tay 2.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-2.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-2.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 89.3 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 58 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1.6 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-1.6-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:39:06 PM

Palang xích kéo tay 1.6 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-1.6-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-1.6-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 1.6 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 2.4 Tấn
Lực kéo tác dụng : 91.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 35 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-0.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 09:54:14 PM

Palang xích kéo tay 0.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-0.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-0.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 0.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 59.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 5 x 15 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 22 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Elephant Super-100
Mã sản phẩm: Elephant H100-2-3
Đăng ngày 24-04-2019 09:49:10 PM

Palang xích kéo tay 2 tấn 3m( Chain Block) Elephant Super-100 H100-2-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-2-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super-100 
Tải trọng làm việc: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3 Tấn
Lực kéo tác dụng : 88.2 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 8 x 24 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 46 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Elephant Super-100
Mã sản phẩm: Elephant H100-1-3
Đăng ngày 24-04-2019 06:58:15 AM

Palang xích kéo tay 1 tấn 3m( Chain Block) Elephant Super-100 H100-1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super-100 
Tải trọng làm việc: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 1.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 69.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 6.3 x 19 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 27 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn 3m Elephant KII-7.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-7.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:59:20 AM

Palang xích kéo tay 7.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-7.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-7.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 9.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 3
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 154 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Elephant KII-5-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:54:17 AM

Palang xích kéo tay 5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 7.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 105.8 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 87 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 3.1 tấn 3m Elephant KII-3.1-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-3.1-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:48:19 AM

Palang xích kéo tay 3.1 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-3.1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-3.1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 3.1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 4.65 Tấn
Lực kéo tác dụng : 104.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 53 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2.5 tấn 3m Elephant KII-2.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-2.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:41:25 AM

Palang xích kéo tay 2.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-2.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-2.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 89.3 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 58 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Elephant KII-2-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-2-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:55:50 AM

Palang xích kéo tay 2 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-2-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-2-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3 Tấn
Lực kéo tác dụng : 88.2 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 8 x 24 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 46 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1.6 tấn 3m Elephant KII-1.6-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-1.6-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:51:52 AM

Palang xích kéo tay 1.6 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-1.6-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-1.6-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 1.6 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 2.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 91.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 35 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3m Elephant KII-0.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-0.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:40:30 AM

Palang xích kéo tay 0.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-0.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-0.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 0.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 59.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 5 x 15 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 22 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Elephant KII-1-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-1-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:32:28 AM

Palang xích kéo tay 1 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 1.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 69.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 6.3 x 19 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 27 kg

 

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi