Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-04
Mã sản phẩm: HUFA NL-04
Đăng ngày 03-03-2020 05:49:22 AM
Giá : 2.600.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 90W HUFA NL-04
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-04
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 90W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước:  L655*W225*H60
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-03
Mã sản phẩm: HUFA NL-03
Đăng ngày 03-03-2020 05:47:33 AM
Giá : 2.150.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 60W HUFA NL-03
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-03
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 60W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước:  L490*W225*H60
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-02
Mã sản phẩm: HUFA NL-02
Đăng ngày 03-03-2020 05:43:40 AM
Giá : 2.050.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W HUFA NL-02
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-02
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L500*W225*H68
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-01
Mã sản phẩm: HUFA NL-01
Đăng ngày 03-03-2020 05:37:25 AM
Giá : 3.750.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W HUFA NL-01
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-01
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L490*W215*H55
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD03
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD03
Đăng ngày 03-03-2020 05:16:36 AM
Giá : 3.500.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD03
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD03
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L630*W290*H90
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD02
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD02
Đăng ngày 03-03-2020 05:13:26 AM
Giá : 2.375.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD02
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD02
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L560*W260*H78
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD01
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD01
Đăng ngày 03-03-2020 05:05:21 AM
Giá : 1.500.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD01
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD01
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L510xW220xH75
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-68
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-68
Đăng ngày 03-03-2020 05:01:37 AM
Giá : 1.500.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-68
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-68
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L180*W55*H525
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-67
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-67
Đăng ngày 03-03-2020 04:52:42 AM
Giá : 925.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 50W HUFA HF-LD-67
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-67
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 50W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L140*W55*H400
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-016
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-016
Đăng ngày 02-03-2020 04:10:16 PM
Giá : 3.750.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-016
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-016
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L810mm x W310mm x 110mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-017
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-017
Đăng ngày 02-03-2020 03:38:01 PM
Giá : 2.450.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-017
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-017
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L810mm x W310mm x 110mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-112
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-112
Đăng ngày 02-03-2020 03:27:25 PM
Giá : 3.700.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 80W L65 HUFA HF-LD-112
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-112
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 80W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L850mm x W280mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-073
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-073
Đăng ngày 02-03-2020 03:18:50 PM
Giá : 5.400.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 154W HUFA HF-LD-073
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-073
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 154W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L910mm x W340mm x 100mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-072
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-072
Đăng ngày 02-03-2020 03:13:19 PM
Giá : 4.650.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 126W HUFA HF-LD-072
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-072
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 126W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L732mm x W310mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-071
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-071
Đăng ngày 02-03-2020 01:25:30 PM
Giá : 3.400.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 84W HUFA HF-LD-071
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-071
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 84W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L552mm x W310mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-078
Mã sản phẩm: HF-LD-078
Đăng ngày 02-03-2020 01:05:26 PM
Giá : 2.000.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-078
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-078
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L720mm x W270mm x 70mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Trọng lượng : 2.6kg
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-079
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-079
Đăng ngày 02-03-2020 01:02:37 PM
Giá : 2.900.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-079
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-079
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L880mm x W320mm x 80mm
- Trọng lượng : 4kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-080
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-080
Đăng ngày 02-03-2020 12:55:42 PM
Giá : 3.590.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD-080
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-080
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L950mm x W350mm x 80mm
- Trọng lượng : 5.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-014
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-014
Đăng ngày 02-03-2020 12:51:38 PM
Giá : 4.300.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD-014
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-014
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L950mm x W350mm x 80mm
- Trọng lượng : 7.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-013
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-013
Đăng ngày 02-03-2020 08:58:45 AM
Giá : 3.700.000 VND

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-013
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-013
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L880mm x W320mm x 80mm
- Trọng lượng : 6.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi