Bộ công tắc đơn 2 cực 20A Schneider E8331D20N_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331D20N_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 10:04:36 PM
Giá : 385.000 VND

Công tắc đơn 2 cực 20A có đèn Led E8331D20N_WD_G19 AvatarON Schneider
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 2 cực 20A Schneider E8331D20N_WE_G19
- Mã SP: E8331D20N_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 20A 250V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 32 m
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn :
BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227

Bộ công tắc trung gian 16AX Schneider E8331M_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331M_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:44:41 PM
Giá : 285.000 VND

Bộ công tắc trung gian 16AX 250V Schneider E8331M_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc trung gian 16AX Schneider E8331M_WE_G19
- Mã SP: E8331M_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 29.95 m
- Độ sâu ấn vào: 20,25 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 35 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : GB 16915.1

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8334L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8334L2LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:35:01 PM
Giá : 605.000 VND

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8334L2LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8334L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8333L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8333L2LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:32:04 PM
Giá : 395.000 VND

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8333L2LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8333L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8332L2LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:29:17 PM
Giá : 285.000 VND

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L2LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8332L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8331L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331L2LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:25:53 PM
Giá : 195.000 VND

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8331L2LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8331L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 m
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8334L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8334L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 03:45:29 AM
Giá : 495.000 VND

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8334L1LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8334L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8333L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8333L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 03:34:29 AM
Giá : 325.000 VND

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8333L1LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8333L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8332L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 03:24:02 AM
Giá : 235.000 VND

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L1LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8332L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX có đèn LED màu trắng Schneider E8331L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 03:02:33 AM
Giá : 165.000 VND

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX có đèn LED màu trắng Schneider E8331L1LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8331L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

&nbsp;CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/&nbsp;thuộc&nbsp;CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi