Bộ công tắc đơn 2 cực 20A Schneider E8331D20N_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331D20N_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 04:04:36 AM
Giá : 385.000 VND

Công tắc đơn 2 cực 20A có đèn Led E8331D20N_WD_G19 AvatarON Schneider
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 2 cực 20A Schneider E8331D20N_WE_G19
- Mã SP: E8331D20N_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 20A 250V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 32 m
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn :
BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227

Bộ công tắc trung gian 16AX Schneider E8331M_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331M_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 03:44:41 AM
Giá : 285.000 VND

Bộ công tắc trung gian 16AX 250V Schneider E8331M_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc trung gian 16AX Schneider E8331M_WE_G19
- Mã SP: E8331M_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 29.95 m
- Độ sâu ấn vào: 20,25 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 35 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : GB 16915.1

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8334L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8334L2LED_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 03:35:01 AM
Giá : 605.000 VND

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8334L2LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8334L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8333L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8333L2LED_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 03:32:04 AM
Giá : 395.000 VND

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8333L2LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8333L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8332L2LED_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 03:29:17 AM
Giá : 285.000 VND

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L2LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8332L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8331L2LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331L2LED_WE_G19
Đăng ngày 22-02-2019 03:25:53 AM
Giá : 195.000 VND

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8331L2LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8331L2LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 2 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 m
- Độ sâu ấn vào: 24,5 mm

- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8334L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8334L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:45:29 AM
Giá : 495.000 VND

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8334L1LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8334L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8333L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8333L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:34:29 AM
Giá : 325.000 VND

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A màu gỗ có đèn Led E8333L1LED_WD AvatarON Schneide
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8333L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8332L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:24:02 AM
Giá : 235.000 VND

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX có đèn LED Schneider E8332L1LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8332L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng (ngoài ra còn có màu vàng ánh kim và gỗ cổ điển).
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX có đèn LED màu trắng Schneider E8331L1LED_WE_G19
Mã sản phẩm: Schneider E8331L1LED_WE_G19
Đăng ngày 21-02-2019 09:02:33 AM
Giá : 165.000 VND

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX có đèn LED màu trắng Schneider E8331L1LED_WE_G19
Thông số kỷ thuật
- Tên sản phẩm: Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX, có đèn LED
- Mã SP: E8331L1LED_WE_G19
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: màu trắng
- Chất liệu : nhựa Polycabonat (không ố vàng, bền bỉ với thời gian)
- Dòng điện định mức : 16 A 250 V AC 50/60 Hz
- Chức năng chuyển đổi: 1 chiều
- Kích thước : 86 mm x 86 mm x 34.2 mm
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ <= 45 °C, độ ẩm 0...95 %
- Tiêu chuẩn : BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi