Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 10m DCHJ-8T10M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T10M
Đăng ngày 26-10-2020 04:19:20 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T10M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu..

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 8m DCHJ-8T8M
Mã sản phẩm: Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 8m DCHJ-8T8M
Đăng ngày 26-10-2020 04:17:39 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T8M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu..

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 7m DCHJ-8T7M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T7M
Đăng ngày 26-10-2020 04:06:03 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T7M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 6m DCHJ-8T6M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T6M
Đăng ngày 26-10-2020 04:04:06 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T6M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 5m DCHJ-8T5M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T5M
Đăng ngày 26-10-2020 01:07:11 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T5M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 4m DCHJ-8T4M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T4M
Đăng ngày 26-10-2020 01:03:48 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T4M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 3m DCHJ-8T3M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T3M
Đăng ngày 26-10-2020 01:02:11 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 75mm 8 tấn 2 móc J DCHJ-8T3M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 8 tấn 1m DCHJ-8T1M
Mã sản phẩm: DCHJ-8T1M
Đăng ngày 26-10-2020 12:58:25 AM

Tân Thế Kim chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...
Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 10m DCHJ-5T10M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T10M
Đăng ngày 26-10-2020 12:22:48 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 10m DCHJ-5T10M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 8m DCHJ-5T8M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T8M
Đăng ngày 26-10-2020 12:21:03 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 8m DCHJ-5T8M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 7m DCHJ-5T7M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T7M
Đăng ngày 26-10-2020 12:20:03 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 7m DCHJ-5T7M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 6m DCHJ-5T6M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T6M
Đăng ngày 26-10-2020 12:15:08 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 6m DCHJ-5T6M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 5m DCHJ-5T5M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T5M
Đăng ngày 26-10-2020 12:13:59 AM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 5m DCHJ-5T5M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 4m DCHJ-5T4M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T4M
Đăng ngày 25-10-2020 11:47:16 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 4m DCHJ-5T4M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 3m DCHJ-5T3M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T3M
Đăng ngày 25-10-2020 11:46:08 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 3m DCHJ-5T3M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 5 tấn 1m DCHJ-5T1M
Mã sản phẩm: DCHJ-5T1M
Đăng ngày 25-10-2020 11:44:29 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 50mm 5 tấn 2 móc J dài 1m DCHJ-5T1M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 3 tấn 9m DCHJ-3T9M
Mã sản phẩm: DCHJ-3T9M
Đăng ngày 25-10-2020 11:41:50 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 35mm 3 tấn 2 móc J dài 9m DCHJ-3T9M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 3 tấn 8m DCHJ-3T8M
Mã sản phẩm: DCHJ-3T8M
Đăng ngày 25-10-2020 11:26:32 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 35mm 3 tấn 2 móc J dài 8m DCHJ-3T8M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 3 tấn 6m DCHJ-3T6M
Mã sản phẩm: DCHJ-3T6M
Đăng ngày 25-10-2020 11:22:48 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 35mm 3 tấn 2 móc J dài 6m DCHJ-3T6M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Dây tăng đơ chằng hàng 2 móc J 3 tấn 5m DCHJ-3T5M
Mã sản phẩm: DCHJ-3T5M
Đăng ngày 25-10-2020 11:20:45 PM

Dây chằng hàng tăng đơ bản 35mm 3 tấn 2 móc J dài 5m DCHJ-3T5M
Tân Thế Kim
chuyên nhập khẩu, gia công và cung cấp các loại dây tăng đơ chằng hàng (Ratchet Tie Down) phục vụ chằng buộc hàng hoá, phương tiện. Với đa dạng chủng loại, chất liệu...

Tân Thế Kim cam kết
- Tân Thế Kim luôn Cam kết chất lượng chính Hãng
- Giá cả cạnh tranh Nhất
- Giao hàng tận nơi nhanh chóng
- Sản phẩm đổi trả dễ dàng
Nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo giải quyết được mọi vấn đề của khách hàng.

HOTLINE : 0912.124.679

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi