Thang nhôm rút đơn Nikita R49
Mã sản phẩm: Nikita R49
Đăng ngày 03-01-2019 11:21:30 PM

Thang rút đơn 4.9m Nikita R49
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : R49
Chiều cao rút gọn :1m
Chiều cao lúc bật thẳng chữ I: 4.9m
Số bậc thang nhôm : 17 Bậc
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5c
Trọng lượng :  14.3kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 18 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm trượt 3 khúc NIKITA NIK610
Mã sản phẩm: NIKITA NIK610
Đăng ngày 03-01-2019 11:06:02 PM

Thang nhôm trượt 3 khúc 10 bậc NIKITA NIK610
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK610
Chiều cao chữ A :2.85m
Chiều cao lúc bật thẳng chữ I: 6.73m
Số bậc thang nhôm : 10 Bậc
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Khoảng cách 2 bậc thang : 29 cm
Trọng lượng :  14.3kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 12 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm trượt 3 khúc NIKITA NIK611
Mã sản phẩm: NIKITA NIK611
Đăng ngày 03-01-2019 11:02:24 PM

Thang nhôm trượt 3 khúc 11 bậc NIKITA NIK611
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK611
Chiều cao chữ A :3.15m
Chiều cao lúc bật thẳng chữ I: 7.57m
Số bậc thang nhôm : 11 Bậc
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Khoảng cách 2 bậc thang : 29 cm
Trọng lượng :  15.8kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 12 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm trượt 3 khúc NIKITA NIK612
Mã sản phẩm: NIKITA NIK612
Đăng ngày 03-01-2019 10:56:27 PM

Thang nhôm trượt 3 khúc 12 bậc NIKITA NIK612
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK612
Chiều cao chữ A :3.45m
Chiều cao lúc bật thẳng chữ I: 8.41m
Số bậc thang nhôm : 12 Bậc
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Khoảng cách 2 bậc thang : 29 cm
Trọng lượng :  17.2kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 12 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm trượt 3 khúc NIKITA NIK613
Mã sản phẩm: NIKITA NIK613
Đăng ngày 03-01-2019 10:50:56 PM

Thang nhôm trượt 3 khúc 13 bậc NIKITA NIK613
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK613
Chiều cao chữ A :3.73m
Chiều cao lúc bật thẳng chữ I: 9.25m
Số bậc thang nhôm : 13 Bậc
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Khoảng cách 2 bậc thang : 29 cm
Trọng lượng :  18.6kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 12 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita NIK34
Mã sản phẩm: Nikita NIK34
Đăng ngày 03-01-2019 10:23:31 PM

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình 4 - 3.7m Nikita NIK34
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK34
Chiều cao chữ A :1.8m
Chiều cao lúc bật thẳng :3.7m
Số bậc chữ A : 6 bậc
Số bậc chữ I :12 bậc
Số bậc lúc thu gọn :12 bậc (4 khúc-mỗi khúc 3 bậc)
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Trọng lượng :  kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 18 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita NIK44
Mã sản phẩm: Nikita NIK44
Đăng ngày 03-01-2019 10:19:12 PM

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình 4 - 4.7m Nikita NIK44
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK44
Chiều cao chữ A :2.3m
Chiều cao lúc bật thẳng :4.7m
Số bậc chữ A : 8 bậc
Số bậc chữ I :16 bậc
Số bậc lúc thu gọn :16 bậc (4 khúc-mỗi khúc 4 bậc)
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Trọng lượng :  kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 18 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita NIK54
Mã sản phẩm: Nikita NIK54
Đăng ngày 03-01-2019 10:11:41 PM

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình 4 - 6m Nikita NIK54
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : NIK54
Chiều cao chữ A :3.0m
Chiều cao lúc bật thẳng :6m
Số bậc chữ A : 10 bậc
Số bậc chữ I :20 bậc
Số bậc lúc thu gọn :20 bậc (4 khúc-mỗi khúc 5 bậc)
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Trọng lượng :  kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 18 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita G69-NIK64
Mã sản phẩm: Nikita G69-NIK64
Đăng ngày 02-01-2019 11:13:29 PM

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình 4 - 7.1m Nikita G69-NIK64
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất :  NIKITA
Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
Sản xuất tại : Việt Nam
Mã Sản Phẩm : G69-NIK64
Chiều cao chữ A :3.5m
Chiều cao lúc bật thẳng :7.1m
Số bậc chữ A : 12 bậc
Số bậc chữ I :24 bậc
Số bậc lúc thu gọn :24 bậc (4 khúc-mỗi khúc 6 bậc)
Độ dày nhôm : 1.5-2mm
Độ rộng bản nhôm : 6.5cm
Trọng lượng :  kg
Tải trọng : 150kg
Trang bị :Đế cao su chống trượt an toàn tuyệt đối
Màu sắc : Nhôm trắng
Chứng chỉ : An toàn  Châu Âu EN 131
Bảo hành : 18 tháng.
Bảo hiểm : Bảo Minh

Thang nhôm rút đa năng A-I Nikita AI56
Mã sản phẩm: Nikita AI56
Đăng ngày 02-01-2019 10:32:58 PM

Thang nhôm rút đa năng A-I 5.6m Nikita AI56
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh mục: Thang nhôm chữ A
Hãng sản xuất : Nikita
Công nghệ : Nhật Bản
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều cao Max chữ A: 2.8 m
Chiều cao Max chữ I : 5.6m
Kích thước : 100 × 50 × 10 cm (Dài × rộng × dày)
Trọng lượng : 21.5 kg
Tải trọng : 150Kg

Thang nhôm rút đa năng A-I Nikita AI50
Mã sản phẩm: Nikita AI50
Đăng ngày 02-01-2019 10:22:26 PM

Thang nhôm rút đa năng A-I 5m Nikita AI50
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh mục: Thang nhôm chữ A
Hãng sản xuất : Nikita
Công nghệ : Nhật Bản
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều cao Max chữ A: 2.5 m
Chiều cao Max chữ I : 5m
Kích thước : 100 × 50 × 10 cm (Dài × rộng × dày)
Trọng lượng : 18 kg
Tải trọng : 150Kg

Thang nhôm rút đa năng A-I Nikita AI38
Mã sản phẩm: Nikita AI38
Đăng ngày 02-01-2019 10:15:24 PM

Thang nhôm rút đa năng A-I 3.8m Nikita AI38
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh mục: Thang nhôm chữ A
Hãng sản xuất : Nikita
Công nghệ : Nhật Bản
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều cao Max chữ A: 1.9m
Chiều cao Max chữ I : 3.8m
Kích thước : 70 × 50 × 10 cm (Dài × rộng × dày)
Trọng lượng : 14 kg
Tải trọng : 150Kg

Thang nhôm rút đa năng A-I Nikita AI44
Mã sản phẩm: Nikita AI44
Đăng ngày 02-01-2019 10:03:44 PM

Thang nhôm rút đa năng A-I 4.4m Nikita AI44
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh mục: Thang nhôm chữ A
Hãng sản xuất : Nikita
Công nghệ : Nhật Bản
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều cao Max chữ A: 2.2m
Chiều cao Max chữ I : 4.4m
Kích thước : 93 × 50 × 10 cm (Dài × rộng × dày)
Trọng lượng : 16 kg
Tải trọng : 150Kg

Thang dây thoát hiểm khẩn cấp an toàn TATEKSAFE BB-TH58 - (20m)
Mã sản phẩm: TATEKSAFE BB-TH58-20
Đăng ngày 02-11-2018 12:06:05 AM

Thang dây thoát hiểm nhà cao tầng - TATEKSAFE BB-TH56 - (20m)
Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Việt Nam
Dây đai bản dẹt làm bằng chất liệu polyester bền, chắc chắn, bản rộng 4cm
Ống thép cứng : ᴓ18mm x 330mm x 1.2mm
Khối lượng: 24kg
Tải trọng: 200kg
Loại móc to bằng thép mạ kẽm
Khoảng cách giữa các bậc : 330 ± 5mm, có thể điều chỉnh
Khoảng cách giữa hai dây : 330 ± 5mm

Thang dây thoát hiểm khẩn cấp an toàn chống tường TATEKSAFE BB-TH58 - (20m)
Mã sản phẩm: TATEKSAFE BB-TH5820
Đăng ngày 01-11-2018 11:38:50 PM

Thang dây thoát hiểm nhà cao tầng - TATEKSAFE BB-TH58 - (20m)
Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Việt Nam
Dây đai bản dẹt làm bằng chất liệu polyester bền, chắc chắn, bản rộng 4cm
Ống thép cứng : ᴓ18mm x 330mm x 1.2mm
Khối lượng: 24kg
Tải trọng: 200kg
Loại móc to bằng thép mạ kẽm
Khoảng cách giữa các bậc : 330 ± 5mm, có thể điều chỉnh
Khoảng cách giữa hai dây : 330 ± 5mm

Thang dây thoát hiểm chống trượt chắc chắn TATEKSAFE BB-TH56M - (20m)
Mã sản phẩm: TATEKSAFE BB-TH56M-20
Đăng ngày 01-11-2018 11:25:08 PM

Thang dây thoát hiểm nhà cao tầng - TATEKSAFE BB-TH56M - (20m)
Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Việt Nam
Dây đai bản dẹt làm bằng chất liệu polyester bền, chắc chắn, bản rộng 4cm
Ống thép cứng : ᴓ18mm x 330mm x 1mm
Khối lượng: 18kg
Tải trọng: 200kg
Loại móc to bằng thép mạ kẽm
Khoảng cách giữa các bậc : 380 ± 5mm, có thể điều chỉnh
Khoảng cách giữa hai dây : 330 ± 5mm

Thang dây inox thoát hiểm chống cháy TATEKSAFE TTH-INOX304-10 - (10m)
Mã sản phẩm: TATEKSAFE TTH-INOX304-10
Đăng ngày 01-11-2018 10:40:26 PM

Thang dây thoát hiểm CHỐNG CHÁY cao cấp - TATEKSAFE TTH-INOX304 - (10m)
Thông số kỹ thuật:
Xuất xứ: Việt Nam
TC chất lượng: Tiêu chuẩn quốc tế
Chất liệu: Bậc làm bằng inox + cáp làm bằng dây thép., chịu trọng tải lên tới 800kg.
Loại móc: Thép không rỉ
Đơn vị tính: Mét (m)
Tính năng, đặc điểm
Thang dây TATEKSAFE TTH-INOX304 được làm vật liệu CHỐNG CHÁY, chịu được ngọn lửa 1400ºC.
Khả năng chịu lực lên đến 800kg.
Người già và trẻ em cũng có thể dễ dàng sử dụng và rất an toàn.
Mỗi gia đình chỉ cần trang bị từ 1 – 2 bộ thang dây để cả nhà thoát hiểm.
Chi phí bộ thang dây thấp (chỉ bằng một buổi liên hoan an uống, hoặc buổi nhậu), nhưng thời gian sử dụng cao (5 năm).
Chiều dài dây: 10 mét, 15 mét, 20 mét, 25 mét hoặc theo yêu cầu.

Dây thoát hiểm hạ chậm SEOHAN 90 Mét
Mã sản phẩm: SEOHAN-SHDL-30
Đăng ngày 01-11-2018 10:14:58 PM

Thang thoát hiểm hạ chậm SEOHAN 90 Mét phòng ngừa hỏa hoạn
Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng phát triển đồng nghĩa cũng càng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm, đặc biệt là đối với hộ gia đình sống ở chung cư nhà cao tầng thì việc phòng ngừa tai nạn, sự cố cháy nổ xảy để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình là hết sức quan trọng, hãy để thiết bị thoát hiểm chung cư, nhà cao tầng Seohan giúp bạn, thiết bị thoát hiểm an toàn cho mỗi gia đình, mọi thắc mắc về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được giải đáp cụ thể.

Dây thoát hiểm chung cư cao tầng hàn quốc SEOHAN 21 Mét
Mã sản phẩm: SEOHAN-SHDL-7
Đăng ngày 01-11-2018 10:08:02 PM

Thang thoát hiểm nhà cao tầng khi cháy chung cư, nhà cao tầng SEOHAN 21 Mét
Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng phát triển đồng nghĩa cũng càng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm, đặc biệt là đối với hộ gia đình sống ở chung cư nhà cao tầng thì việc phòng ngừa tai nạn, sự cố cháy nổ xảy để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình là hết sức quan trọng, hãy để thiết bị thoát hiểm chung cư, nhà cao tầng Seohan giúp bạn, thiết bị thoát hiểm an toàn cho mỗi gia đình, mọi thắc mắc về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được giải đáp cụ thể.

Dây thoát hiểm chung cư cao tầng hàn quốc SEOHAN 45 Mét
Mã sản phẩm: SEOHAN-SHDL-15
Đăng ngày 01-11-2018 10:01:09 PM

Thang thoát hiểm nhà cao tầng khi cháy chung cư, nhà cao tầng SEOHAN 45 Mét
Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng phát triển đồng nghĩa cũng càng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm, đặc biệt là đối với hộ gia đình sống ở chung cư nhà cao tầng thì việc phòng ngừa tai nạn, sự cố cháy nổ xảy để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình là hết sức quan trọng, hãy để thiết bị thoát hiểm chung cư, nhà cao tầng Seohan giúp bạn, thiết bị thoát hiểm an toàn cho mỗi gia đình, mọi thắc mắc về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được giải đáp cụ thể.

Cùng danh mục

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi