Đèn Exit lối thoát 2 mặt KenTom KT-700
Mã sản phẩm: KenTom KT-700-2
Đăng ngày 04-06-2021 03:45:34 PM
Giá : 2.085.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 2 mặt KENTOM KT-700
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát 1 mặt KenTom KT-700
Mã sản phẩm: KenTom KT-700
Đăng ngày 04-06-2021 02:10:12 PM
Giá : 1.690.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 1 mặt KENTOM KT-700
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát 2 mặt KenTom KT-720
Mã sản phẩm: KenTom KT-720
Đăng ngày 04-06-2021 01:57:11 PM
Giá : 430.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 2 mặt KENTOM KT-720
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát 1 mặt KenTom KT-710
Mã sản phẩm: KenTom KT-710
Đăng ngày 04-06-2021 01:55:37 PM
Giá : 410.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 1 mặt KENTOM KT-710
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát 2 mặt KenTom KT-670
Mã sản phẩm: KenTom KT-670-2
Đăng ngày 04-06-2021 12:50:29 PM
Giá : 1.165.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 2 mặt KENTOM KT-670
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát 1 mặt KenTom KT-670
Mã sản phẩm: KenTom KT-670
Đăng ngày 04-06-2021 12:47:28 PM
Giá : 905.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 1 mặt KENTOM KT-670
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát gắn tường 2 mặt KenTom KT-690
Mã sản phẩm: KenTom KT-690
Đăng ngày 04-06-2021 12:34:25 PM
Giá : 655.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 2 mặt KENTOM KT-690
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát gắn tường 1 mặt KenTom KT-680
Mã sản phẩm: KenTom KT-680
Đăng ngày 04-06-2021 12:32:35 PM
Giá : 585.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát 1 mặt KENTOM KT-680
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hiểm gắn tường 2 mặt KenTom KT-660
Mã sản phẩm: KenTom KT-660
Đăng ngày 04-06-2021 12:08:17 PM
Giá : 520.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát KENTOM KT-660
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hiểm gắn tường 1 mặt KenTom KT-650
Mã sản phẩm: KenTom KT-650
Đăng ngày 04-06-2021 12:03:42 PM
Giá : 475.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát KENTOM KT-650
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hướng phải gắn tường 1 mặt KenTom KT-630
Mã sản phẩm: KenTom KT-630
Đăng ngày 04-06-2021 11:28:48 AM
Giá : 625.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát hướng phải KENTOM KT-630
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hướng phải gắn tường 2 mặt KenTom KT-640
Mã sản phẩm: KenTom KT-640
Đăng ngày 03-06-2021 02:05:15 PM
Giá : 645.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát hướng phải KENTOM KT-640
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hướng trái gắn tường 2 mặt KenTom KT-620
Mã sản phẩm: KenTom KT-620
Đăng ngày 03-06-2021 01:42:04 PM
Giá : 405.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát hướng trái KENTOM KT-620
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hướng trái gắn tường 1 mặt KenTom KT-610
Mã sản phẩm: KenTom KT-610
Đăng ngày 03-06-2021 01:36:35 PM
Giá : 385.000 VND

Đèn exit-đèn thoát hiểm-đèn lối thoát 1 mặt KENTOM KT-610
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hiểm gắn tường 2 mặt KenTom KT-120
Mã sản phẩm: KenTom KT-120
Đăng ngày 03-06-2021 11:08:29 AM
Giá : 345.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát KENTOM KT-120
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn Exit lối thoát hiểm gắn tường 1 mặt KenTom KT-110
Mã sản phẩm: KenTom KT-110
Đăng ngày 02-06-2021 06:22:55 PM
Giá : 325.000 VND

Đèn exit - đèn thoát hiểm - đèn lối thoát KENTOM KT-110
Dòng đèn exit - đèn lối thoát Kentom sản xuất với chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn quy định của ngành phòng cháy chữa cháy ( PCCC ), thương hiệu hãng KenTom sử dụng riêng cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. trường học, hầm mỏ....

Đèn sạc chiếu sang khẩn cấp Kentom KT-4200DL (bóng Led 6 tấc)
Mã sản phẩm: Kentom KT-4200DL
Đăng ngày 02-06-2021 05:29:05 PM
Giá : 405.000 VND

Đèn sạc chiếu sáng sự cố khẩn cấp Kentom KT-4200DL
Muốn cung cấp ánh sáng cho một nơi cố định như phòng khách, phòng ăn, phòng lớn… thì loại ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP KT 4200DL rất thích hợp. Treo cố định trên tường hay góc phòng, bạn có thể sử dụng nó như một đèn tuýp thông thường. Khi mất điện, giật dây công tắc đèn sẽ bật sáng, nếu gạt sang chế độ tự động, cứ mất điện đèn sẽ tự bật.

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng LED 3W KENTOM KT-750
Mã sản phẩm: KENTOM KT-750
Đăng ngày 02-06-2021 04:49:35 PM
Giá : 365.000 VND

Đèn sự cố KenTom KT-750 ( đèn khẩn cấp tự động bật sáng khi mất điện, treo tường )
Đèn khẩn cấp tự động bật sáng khi mất điện. Thời gian 4 giờ, công suất Led 2 x 3W, ánh sáng vàng hoặc trắng. Đấu xoay đa hướng.

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng LED 3W KENTOM KT-404
Mã sản phẩm: KENTOM KT-404
Đăng ngày 02-06-2021 04:13:43 PM
Giá : 325.000 VND

Đèn khẩn cấp KenTom KT-404 ( đèn sự cố 2 bóng Led 3W )
Thông số kỹ thuật

- Mã sản phẩm: KT-403
- Nhà sản xuất: Kentom
- Xuất xứ: Việt Nam
-  Dòng sản phẩm: đèn khẩn cấp
-  Chế độ hoạt động: Không liên tục
-  Loại bóng: HIGH POEWR LED
-  Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz
-  Nhiệt độ hoạt động: -10~40°C
-  Công suất tiêu thụ:  2 x 5W
-  Loại bình khô: (6V  5Ah)
-  Sạc: Tự động với dòng điện sạc 250mA
-  Bộ hiển thị sạc: Đèn báo
-  Thời gian sạc: ~24 giờ
-  Thời gian thắp sáng:  2 bóng thắp sáng được 4 giờ
-  Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ

Đèn chỉ dẫn thoát hiểm Exit 2 mặt Yong Jin YJ-820
Mã sản phẩm: Yong Jin YJ-820
Đăng ngày 24-02-2021 11:10:24 AM
Giá : 145.000 VND

Đèn chỉ dẫn thoát hiểm Exit 2 mặt Yong Jin YJ-820 không chỉ hướng

Có thể nói sản phẩm đèn exit Trung Quốc đã khá quen thuộc với nhiều người khi được lắp đặt tại các công trình nhà ở, công trình công cộng. Sản phẩm này có đặc điểm nhận dạng với chữ “EXIT” hoặc “LỐI RA” với khả năng phát sáng, dẫn đường trong nhiều trường hợp sự cố có thể xảy ra như: lạc đường, cháy nhà,…

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi