Khóa nối xích 31.5 tấn Kawasaki GL8001-09
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-09
Đăng ngày 01-02-2021 06:03:01 AM

Khóa nối xích G80 31.5 tấn Kawasaki GL8001-09
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 21.2 tấn Kawasaki GL8001-08
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-08
Đăng ngày 01-02-2021 06:00:48 AM

Khóa nối xích G80 21.2 tấn Kawasaki GL8001-08
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 15 tấn Kawasaki GL8001-07
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-07
Đăng ngày 01-02-2021 05:59:15 AM

Khóa nối xích G80 15 tấn Kawasaki GL8001-07
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 8 tấn Kawasaki GL8001-05
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-05
Đăng ngày 01-02-2021 05:55:24 AM

Khóa nối xích G80 8 tấn Kawasaki GL8001-05
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 5.3 tấn Kawasaki GL8001-04
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-04
Đăng ngày 01-02-2021 05:52:55 AM

Khóa nối xích G80 5.3 tấn Kawasaki GL8001-04
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 3.2 tấn Kawasaki GL8001-03
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-03
Đăng ngày 01-02-2021 05:49:29 AM

Khóa nối xích G80 3.2 tấn Kawasaki GL8001-03
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 1.2 tấn Kawasaki GL8001-01
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-01
Đăng ngày 01-02-2021 05:48:00 AM

Khóa nối xích G80 1.2 tấn Kawasaki GL8001-01
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 2 tấn Kawasaki GL8001-02
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-02
Đăng ngày 30-01-2021 06:50:46 AM

Khóa nối xích G80 2 tấn Kawasaki GL8001-02
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 12.5 tấn Kawasaki GL8001-06
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-06
Đăng ngày 30-01-2021 04:53:32 AM

Khóa nối xích G80 12.5 tấn Kawasaki GL8001-06
Khóa nối xích hay còn gọi là mắt nối xích là một liên kết kết mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ sử dụng trong các ứng dụng nâng hạ trên cao. Các liên kết khớp cơ học, một thành phần thiết yếu của cáp treo được ghép và được sử dụng để lắp ráp chân xích vào liên kết chính và hoặc gắn các phụ kiện loại mắt nối.

Khóa nối xích 16mm YOKE X-016-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-16
Đăng ngày 05-10-2020 11:43:52 AM

Khóa nối cáp 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-016-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.0
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-016-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-13
Đăng ngày 05-10-2020 11:40:24 AM

Khóa nối cáp 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-016-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.1
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-016-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-10
Đăng ngày 05-10-2020 11:36:16 AM

Khóa nối cáp 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-016-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-016-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-07
Đăng ngày 05-10-2020 11:32:57 AM

Khóa nối cáp 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-016-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Khóa nối xích 6mm YOKE X-016-06 (tải trọng 1.4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-06
Đăng ngày 05-10-2020 11:27:22 AM

Khóa nối cáp 6mm tải trọng 1.4 tấn YOKE X-016-06
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Khóa nối xích 22mm YOKE X-015-22 (tải trọng 19 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-22
Đăng ngày 05-10-2020 11:03:51 AM

Khóa nối xích 22mm tải trọng 19 tấn YOKE X-015-22
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-21
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 19
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 22

Khóa nối xích 20mm YOKE X-015-20 (tải trọng 16 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-20
Đăng ngày 05-10-2020 11:00:43 AM

Khóa nối xích 20mm tải trọng 16 tấn YOKE X-015-20
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-20
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 16
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 20

Khóa nối xích 16mm YOKE X-015-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-16
Đăng ngày 05-10-2020 10:57:27 AM

Khóa nối xích 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-015-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 1.2
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-015-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-13
Đăng ngày 05-10-2020 10:54:10 AM

Khóa nối xích 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-015-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6,7
- Trọng lượng (Kg) : 0.7
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-015-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-10
Đăng ngày 05-10-2020 10:46:11 AM

Khóa nối xích 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-015-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-015-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-07
Đăng ngày 05-10-2020 10:09:08 AM

Khóa nối xích 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-015-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi