Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 30 tấn 12m KUKDONG KDWD-30
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-30-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:22:02 AM
Giá : 618.055.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWD 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3450kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWD-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:17:17 AM
Giá : 413.285.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWD 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWD-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-15-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:12:57 AM
Giá : 361.635.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWD 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-10-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:07:14 AM
Giá : 241.195.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWD 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1200kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWD-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-7.5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:54:21 AM
Giá : 178.935.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWD 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 900kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 04:44:19 AM
Giá : 141.945.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWD 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-3-12M
Đăng ngày 29-05-2020 04:38:38 AM
Giá : 127.215.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWD 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ9mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 550kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-2-12M
Đăng ngày 29-05-2020 04:33:20 AM
Giá : 120.985.000 VND

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWD 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 4
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 450kg
 

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi