Palăng xích điện di chuyển 2000kg 5m DU-906M
Mã sản phẩm: DUKE DU-906M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:18:10 AM
Giá : 39.855.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 2000kg DUKE DU-906M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 2000kg DU-906M
Mã sản phẩm: DUKE DU-906M
Đăng ngày 12-06-2020 06:16:13 AM
Giá : 36.500.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 2000kg DUKE DU-906M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 1000kg DU-905M
Mã sản phẩm: DUKE DU-905M
Đăng ngày 12-06-2020 06:13:47 AM
Giá : 33.295.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 1000kg DUKE DU-905M(chưa gồm xích nâng)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 1000kg 5m DU-905M
Mã sản phẩm: DUKE DU-905M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:11:27 AM
Giá : 34.975.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 1000kg DUKE DU-905M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 750kg 5m DU-750M
Mã sản phẩm: DUKE DU-750M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:08:14 AM
Giá : 34.450.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 750kg DUKE DU-750M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 750kg DU-750M
Mã sản phẩm: DUKE DU-750M
Đăng ngày 12-06-2020 06:05:30 AM
Giá : 32.775.000 đ

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 750kg DUKE DU-750M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 2000kg 5m DU-906
Mã sản phẩm: DUKE DU-906-5M
Đăng ngày 12-06-2020 05:56:53 AM
Giá : 24.575.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 2000kg DUKE DU-906(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 2000kg DU-906
Mã sản phẩm: DUKE DU-906
Đăng ngày 12-06-2020 05:53:56 AM
Giá : 21.225.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 2000kg DUKE DU-906(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 1000kg DU-905
Mã sản phẩm: DUKE DU-905
Đăng ngày 12-06-2020 05:41:26 AM
Giá : 17.850.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 1000kg DUKE DU-905(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 1000kg 5m DU-905
Mã sản phẩm: DUKE DU-905-5M
Đăng ngày 12-06-2020 05:36:44 AM
Giá : 19.485.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 1000kg DUKE DU-905(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 750kg 5m DU-750
Mã sản phẩm: DUKE DU-750-5m
Đăng ngày 12-06-2020 05:26:23 AM
Giá : 18.795.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 750kg DUKE DU-750(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 750kg DU-750
Mã sản phẩm: DUKE DU-750
Đăng ngày 12-06-2020 05:16:34 AM
Giá : 17.125.000 đ

Palăng xích điện 3 pha 750kg DUKE DU-750(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DU-902M
Mã sản phẩm: DUKE DU-902M
Đăng ngày 12-06-2020 04:34:28 AM
Giá : 33.650.000 đ

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DUKE DU-902M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-902M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 2.5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 23kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg 5m DU-902M
Mã sản phẩm: DUKE DU-902M
Đăng ngày 12-06-2020 04:19:17 AM
Giá : 36.100.000 đ

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DUKE DU-902M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-902M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng: 2.5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 23kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 500kg 5m DU-901M
Mã sản phẩm: DUKE DU-901M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 04:01:52 AM
Giá : 32.250.000 đ

Pa lăng xích điện mini 500kg DUKE DU-901M(Chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-901M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 500 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng: 5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 500kg DU-901M
Mã sản phẩm: DUKE DU-901M
Đăng ngày 12-06-2020 03:57:22 AM
Giá : 31.000.000 đ

Pa lăng xích điện mini 500kg DUKE DU-901M(Chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-901M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 500 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 250kg 5m DU-825M
Mã sản phẩm: DUKE DU-825M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 03:53:49 AM
Giá : 31.775.000 đ

Pa lăng xích điện di chuyển mini 250kg DUKE DU-825M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-825M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 250 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng nâng hạ: 10m/phút
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 250kg DU-825M
Mã sản phẩm: DU-825M
Đăng ngày 11-06-2020 12:01:03 PM
Giá : 30.535.000 đ

Pa lăng xích điện di chuyển mini 250kg DUKE DU-825M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-825M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 250 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng nâng hạ: 10m/phút
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện mini 2000kg DU-904
Mã sản phẩm: DUKE DU-904
Đăng ngày 11-06-2020 11:44:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng xích điện mini 2000kg DUKE DU-904(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-904
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 2KW
- Tải trọng nâng: 2000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 2m/p
- Kích thước xích: 7.1mm x 21mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 456 x 214 x 675mm
- Trọng lượng: 31kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện mini 1000kg DU-903
Mã sản phẩm: DUKE DU-903
Đăng ngày 11-06-2020 11:36:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng xích điện mini 1000kg DUKE DU-903 (chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-903
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 2KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 4m/p
- Kích thước xích: 7.1mm x 21mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 456 x 212 x 535mm
- Trọng lượng: 26kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây