Palăng xích điện di chuyển 2000kg 5m DU-906M
Mã sản phẩm: DUKE DU-906M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:18:10 AM
Giá : 39.855.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 2000kg DUKE DU-906M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 2000kg DU-906M
Mã sản phẩm: DUKE DU-906M
Đăng ngày 12-06-2020 06:16:13 AM
Giá : 36.500.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 2000kg DUKE DU-906M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 1000kg DU-905M
Mã sản phẩm: DUKE DU-905M
Đăng ngày 12-06-2020 06:13:47 AM
Giá : 33.295.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 1000kg DUKE DU-905M(chưa gồm xích nâng)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 1000kg 5m DU-905M
Mã sản phẩm: DUKE DU-905M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:11:27 AM
Giá : 34.975.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 1000kg DUKE DU-905M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 750kg 5m DU-750M
Mã sản phẩm: DUKE DU-750M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 06:08:14 AM
Giá : 34.450.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 750kg DUKE DU-750M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển 750kg DU-750M
Mã sản phẩm: DUKE DU-750M
Đăng ngày 12-06-2020 06:05:30 AM
Giá : 32.775.000 VND

Palăng xích điện di chuyển 3 pha 750kg DUKE DU-750M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750M
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 2000kg 5m DU-906
Mã sản phẩm: DUKE DU-906-5M
Đăng ngày 12-06-2020 05:56:53 AM
Giá : 24.575.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 2000kg DUKE DU-906(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 2000kg DU-906
Mã sản phẩm: DUKE DU-906
Đăng ngày 12-06-2020 05:53:56 AM
Giá : 21.225.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 2000kg DUKE DU-906(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-906
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 2
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 55kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 1000kg DU-905
Mã sản phẩm: DUKE DU-905
Đăng ngày 12-06-2020 05:41:26 AM
Giá : 17.850.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 1000kg DUKE DU-905(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 1000kg 5m DU-905
Mã sản phẩm: DUKE DU-905-5M
Đăng ngày 12-06-2020 05:36:44 AM
Giá : 19.485.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 1000kg DUKE DU-905(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-905
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 2HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 750kg 5m DU-750
Mã sản phẩm: DUKE DU-750-5m
Đăng ngày 12-06-2020 05:26:23 AM
Giá : 18.795.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 750kg DUKE DU-750(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 5m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện cố định 750kg DU-750
Mã sản phẩm: DUKE DU-750
Đăng ngày 12-06-2020 05:16:34 AM
Giá : 17.125.000 VND

Palăng xích điện 3 pha 750kg DUKE DU-750(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-750
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 1.5HP
- Kiểu loại: Palang xích điện
- Tải trọng nâng: 750kg
- Kích thước xích (mm) : 7.1 x 20
- Số sợi xích  : 1
- Chiều cao nâng hạ: 0m
- Tốc độ nâng hạ: 6m/phút
- Trọng lượng : 45kg
- Bảo hành: 06 tháng

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DU-902M
Mã sản phẩm: DUKE DU-902M
Đăng ngày 12-06-2020 04:34:28 AM
Giá : 33.650.000 VND

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DUKE DU-902M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-902M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 2.5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 23kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg 5m DU-902M
Mã sản phẩm: DUKE DU-902M
Đăng ngày 12-06-2020 04:19:17 AM
Giá : 36.100.000 VND

Palăng xích điện di chuyển mini 1000kg DUKE DU-902M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-902M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng: 2.5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 23kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 500kg 5m DU-901M
Mã sản phẩm: DUKE DU-901M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 04:01:52 AM
Giá : 32.250.000 VND

Pa lăng xích điện mini 500kg DUKE DU-901M(Chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-901M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 500 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng: 5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 500kg DU-901M
Mã sản phẩm: DUKE DU-901M
Đăng ngày 12-06-2020 03:57:22 AM
Giá : 31.000.000 VND

Pa lăng xích điện mini 500kg DUKE DU-901M(Chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-901M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 500 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 5m/p
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 250kg 5m DU-825M
Mã sản phẩm: DUKE DU-825M-5M
Đăng ngày 12-06-2020 03:53:49 AM
Giá : 31.775.000 VND

Pa lăng xích điện di chuyển mini 250kg DUKE DU-825M(chiều cao nâng 5m)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-825M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 250 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 5m
- Tốc độ nâng nâng hạ: 10m/phút
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện di chuyển mini 250kg DU-825M
Mã sản phẩm: DU-825M
Đăng ngày 11-06-2020 12:01:03 PM
Giá : 30.535.000 VND

Pa lăng xích điện di chuyển mini 250kg DUKE DU-825M(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-825M
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 1.3KW
- Tải trọng nâng: 250 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng nâng hạ: 10m/phút
- Kích thước xích: 6.3mm x 19mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 420 x 160 x 480mm
- Trọng lượng: 19kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện mini 2000kg DU-904
Mã sản phẩm: DUKE DU-904
Đăng ngày 11-06-2020 11:44:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng xích điện mini 2000kg DUKE DU-904(chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-904
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 2KW
- Tải trọng nâng: 2000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 2m/p
- Kích thước xích: 7.1mm x 21mm (2 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 456 x 214 x 675mm
- Trọng lượng: 31kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Palăng xích điện mini 1000kg DU-903
Mã sản phẩm: DUKE DU-903
Đăng ngày 11-06-2020 11:36:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng xích điện mini 1000kg DUKE DU-903 (chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật

- Hãng sản xuất: DUKE
- Model: DU-903
- Nguồn điện: 240V
- Tần số: 50 - 60Hz
- Công suất: 2KW
- Tải trọng nâng: 1000 Kg - 1 Pha
- Chiều cao nâng: 0m
- Tốc độ nâng: 4m/p
- Kích thước xích: 7.1mm x 21mm (1 sợi)
- Kích thước (L x W x H): 456 x 212 x 535mm
- Trọng lượng: 26kg
- Xuất xứ : Đài Loan 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi