Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 1 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0101
Đăng ngày 24-10-2018 02:57:29 PM
Giá : 85.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 1 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 2 tấn 1 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0201
Đăng ngày 26-06-2018 05:04:40 PM
Giá : 95.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 2 tấn 1 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xanh lá
- Bản rộng: 50mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0102
Đăng ngày 26-06-2018 04:52:02 PM
Giá : 105.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 3 tấn 1 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0301
Đăng ngày 26-06-2018 05:24:42 PM
Giá : 125.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 3 tấn 1 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Vàng
- Bản rộng: 60mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 3 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0103
Đăng ngày 26-06-2018 04:53:24 PM
Giá : 145.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 3 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 2 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0202
Đăng ngày 26-06-2018 05:06:14 PM
Giá : 160.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 2 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xanh lá
- Bản rộng: 50mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 4 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0104
Đăng ngày 26-06-2018 04:57:30 PM
Giá : 190.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 4 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 5 tấn 1 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0501
Đăng ngày 27-06-2018 09:26:47 AM
Giá : 199.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 5 tấn 1 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Đỏ
- Bản rộng: 80mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 3 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0302
Đăng ngày 26-06-2018 05:27:04 PM
Giá : 220.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 3 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Vàng
- Bản rộng: 60mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 5 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0105
Đăng ngày 26-06-2018 04:59:01 PM
Giá : 230.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 5 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 2 tấn 3 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0203
Đăng ngày 26-06-2018 05:09:33 PM
Giá : 235.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 2 tấn 3 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xanh lá
- Bản rộng: 50mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 6 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0106
Đăng ngày 26-06-2018 05:00:56 PM
Giá : 275.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 6 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 4 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0402
Đăng ngày 27-06-2018 09:14:04 AM
Giá : 285.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 4 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xám
- Bản rộng: 70mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 2 tấn 4 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0204
Đăng ngày 26-06-2018 05:11:16 PM
Giá : 305.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 2 tấn 4 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xanh lá
- Bản rộng: 50mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 3 tấn 3 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0303
Đăng ngày 26-06-2018 05:29:34 PM
Giá : 315.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 3 tấn 3 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Vàng
- Bản rộng: 60mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 5 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0502
Đăng ngày 27-06-2018 09:28:43 AM
Giá : 355.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 5 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Đỏ
- Bản rộng: 80mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 2 tấn 5 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0205
Đăng ngày 26-06-2018 05:13:48 PM
Giá : 375.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 2 tấn 5 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xanh lá
- Bản rộng: 50mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 4 tấn 3 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0403
Đăng ngày 27-06-2018 09:15:25 AM
Giá : 405.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 4 tấn 3 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Xám
- Bản rộng: 70mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 6 tấn 2 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0602
Đăng ngày 27-06-2018 09:42:30 AM
Giá : 415.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 6 tấn 2 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Nâu
- Bản rộng: 90mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 3 tấn 4 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0304
Đăng ngày 26-06-2018 05:31:49 PM
Giá : 420.000 VND

Dây cẩu hàng bản tròn 3 tấn 4 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Vàng
- Bản rộng: 60mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi