Kẹp tôn ngang dày 3-20mm tải trọng 0.5 tấn Eagle Clamp AMS-0.5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-0.5
Đăng ngày 08-05-2019 12:39:40 AM

Kẹp thép tấm ngang 0.5 tấn kẹp tôn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-0.5
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-0.5
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 12-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(12-32)
Đăng ngày 08-05-2019 12:24:37 AM

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 12-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(12-32)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(12-32)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 12-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 3-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(3-25)
Đăng ngày 08-05-2019 12:22:28 AM

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 3-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(3-25)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(3-25)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 25-50mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(25-50)
Đăng ngày 08-05-2019 12:18:06 AM

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 25-50mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(25-50)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(25-50)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 25-50 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 15-40mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(15-40)
Đăng ngày 08-05-2019 12:12:04 AM

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 15-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(15-40)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(15-40)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 15-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 2 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-2 kẹp tôn dày 5-30mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(5-30)
Đăng ngày 08-05-2019 12:07:12 AM

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 5-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(5-30)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-30 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3 kẹp tôn dày 40-70mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(40-70)
Đăng ngày 08-05-2019 12:02:35 AM

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn kẹp tôn dày 40-70mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(40-70)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 40-70 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3 kẹp tôn dày 20-50mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(20-50)
Đăng ngày 07-05-2019 11:58:36 PM

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3 kẹp tôn dày 20-50mm
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(20-50)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 20-50 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(3-38)
Đăng ngày 07-05-2019 11:54:58 PM

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3 kẹp tôn dày 3-38mm
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(3-38)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-38 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 5 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-5
Đăng ngày 07-05-2019 11:37:25 PM

Kẹp thép tấm ngang 5 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-5
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-5
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 2 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMN-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMN-2
Đăng ngày 07-05-2019 11:18:53 PM

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMN-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMN-2
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tons
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-35 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 1 tấn Eagle Clamp AMN-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMN-1
Đăng ngày 07-05-2019 11:15:47 PM

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMN-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMN-1
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tons
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kawasaki HLC-3
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-3
Đăng ngày 12-09-2018 10:15:09 PM

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kawasaki HLC-3
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-3
Tải trọng : 2 tấn
Độ mở : 12 - 35 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 9 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 2 tấn Kawasaki HLC-2
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-2
Đăng ngày 12-09-2018 10:07:26 PM

Kẹp tôn ngang 2 tấn Kawasaki HLC-2
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-2
Tải trọng : 2 tấn
Độ mở : 3 - 22 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 3.9 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 1 tấn Kawasaki HLC-1
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-1
Đăng ngày 12-09-2018 10:02:45 PM

Kẹp tôn ngang 1 tấn Kawasaki HLC-1
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-1
Tải trọng : 1 tấn
Độ mở : 1 - 13 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 1.6 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 5 tấn Kondotec THKS5T
Mã sản phẩm: Kondotec THKS5T
Đăng ngày 11-07-2018 06:38:29 AM

Kẹp tôn ngang 5 tấn Kondotec/Nhật Bản THKS5T
Thông số kỹ thuật :
KẸP NGANG - MODEL THK / THKS (THK/THKS Horizontal plate clamp 0.5Ton-10Ton)
Model : THKS5T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 5 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-60mm
Trọng lượng : 15.5 kg

 

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kondotec THKS3T
Mã sản phẩm: Kondotec THKS3T
Đăng ngày 11-07-2018 06:36:41 AM

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kondotec/Nhật Bản THKS3T
Thông số kỹ thuật :
KẸP NGANG - MODEL THK / THKS (THK/THKS Horizontal plate clamp 0.5Ton-10Ton)
Model : THKS3T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 3 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-60mm
Trọng lượng : 10 kg

 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi