Palăng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ cố định 2 tấn 12m Hyundai H2BD-HC
Mã sản phẩm: Hyundai H2BD-HC12M
Đăng ngày 14-01-2019 10:35:10 PM

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 12m Hyundai H2BD 2 cấp tốc độ cố định
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2BD-HC
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3/0.83 m/phút
Công suất motor nâng: 3.7/0.4kw x 4p
Qui cách tải cáp: 8 x 4 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palăng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ cố định 2 tấn 18m Hyundai H2BD-HD
Mã sản phẩm: Hyundai H2BD-HD18M
Đăng ngày 14-01-2019 09:42:15 PM

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 18m Hyundai H2BD 1 cấp tốc độ cố định
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2BD-HD
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 18m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3(5) m/phút
Công suất motor nâng: 3.7kw x 4p ( 2.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 4 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 5 tấn 18m hai cấp tốc độ Hyundai H5B
Mã sản phẩm: Hyundai H5B-HN18M
Đăng ngày 14-01-2019 08:57:37 PM

Pa lăng cáp điện 5 tấn 18m Hyundai H5B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H5B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 5 tấn
Chiều cao nâng : 18m
Tốc độ nâng/hạ: 4.7/0.47 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1kw x 6p 
Qui cách tải cáp: 16 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 5 tấn 12m Hyundai H5B
Mã sản phẩm: Hyundai H5B-HN12M
Đăng ngày 14-01-2019 08:53:28 PM

Pa lăng cáp điện 5 tấn 12m Hyundai H5B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H5B-HN12M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 5 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 4.7 (3.5) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 6p ( 4.2Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 16mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 3 tấn 24m hai cấp tốc độ Hyundai H3B
Mã sản phẩm: Hyundai H3B-HM24M
Đăng ngày 14-01-2019 08:46:29 PM

Pa lăng cáp điện 3 tấn 24m Hyundai H3B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H3B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 3 tấn
Chiều cao nâng : 30m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5/0.75 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1.1kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 12.5 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 3 tấn 18m Hyundai H3B
Mã sản phẩm: Hyundai H3B-HN18M
Đăng ngày 11-01-2019 03:48:14 AM

Pa lăng cáp điện 3 tấn 18m Hyundai H3B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H3B-HN18M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 3 tấn
Chiều cao nâng : 15m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.8) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p ( 2.8Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 12.5mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2.8 tấn 30m hai cấp tốc độ Hyundai H2.8B
Mã sản phẩm: Hyundai H2.8B-HM30M
Đăng ngày 11-01-2019 03:35:53 AM

Pa lăng cáp điện 2.8 tấn 30m Hyundai H2.8B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2.8B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2.8 tấn
Chiều cao nâng : 30m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5/0.75 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1.1kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 12.5 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2.8 tấn 15m Hyundai H2.8B
Mã sản phẩm: Hyundai H2.8B-HN15M
Đăng ngày 11-01-2019 03:29:59 AM

Pa lăng cáp điện 2.8 tấn 15m Hyundai H2.8B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2.8B-HN15M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2.8 tấn
Chiều cao nâng : 15m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.8) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p ( 2.8Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 12.5mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2 tấn 12m hai cấp tốc độ Hyundai H2B
Mã sản phẩm: Hyundai H2B-HM12M
Đăng ngày 10-01-2019 12:00:17 AM

Pa lăng cáp điện 2 tấn 12m Hyundai H2B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3/0.83 m/phút
Công suất motor nâng:3.7/0.4kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 10 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2 tấn 6m Hyundai H2B
Mã sản phẩm: Hyundai H2B-HN6M
Đăng ngày 09-01-2019 11:11:20 PM

Pa lăng cáp điện 2 tấn 6m Hyundai H2B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2B-HN6M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3 (5) m/phút
Công suất motor nâng: 3.7kw x 4p ( 2.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 10mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 1 tấn 6m hai cấp tốc độ Hyundai H1B
Mã sản phẩm: Hyundai H1B-HM6M
Đăng ngày 09-01-2019 05:39:33 AM

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H1B-6M/CR
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 1 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút
Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B
Mã sản phẩm: Hyundai H1B-HN6M
Đăng ngày 09-01-2019 05:30:01 AM

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H1B
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 1 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút
Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi