Xích thép nâng hạ 32mm cấp 8 PWB-HA8-32
Mã sản phẩm: PWB-HA8-32
Đăng ngày 02-12-2021 05:39:08 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 26mm cấp 8 PWB-HA8-26
Mã sản phẩm: PWB-HA8-26
Đăng ngày 02-12-2021 05:37:28 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 22mm cấp 8 PWB-HA8-22
Mã sản phẩm: PWB-HA8-22
Đăng ngày 02-12-2021 05:34:11 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 20mm cấp 8 PWB-HA8-20
Mã sản phẩm: PWB-HA8-20
Đăng ngày 02-12-2021 05:32:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 16mm cấp 8 PWB-HA8-16
Mã sản phẩm: PWB-HA8-16
Đăng ngày 02-12-2021 05:29:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 13mm cấp 8 PWB-HA8-13
Mã sản phẩm: PWB-HA8-13
Đăng ngày 02-12-2021 05:26:14 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 10mm cấp 8 PWB-HA8-10
Mã sản phẩm: PWB-HA8-10
Đăng ngày 02-12-2021 05:02:16 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích đen nâng hạ Herc-Alloy Chain được sản xuất từ ​​thép hợp kim cứng và tôi luyện cho các ứng dụng nâng hạ công nghiệp. Phù hợp với các đặc tính cơ học của xích Cấp 80 (T) được quy định trong Tiêu chuẩn Úc AS 2321. Đã được thử nghiệm với tải trọng vượt quá 60% độ bền đứt tối thiểu dựa trên 800Mpa

Xích thép nâng hạ 32mm cấp 8 GUNNEBO KLB-32-8E
Mã sản phẩm: KLB-32-8E
Đăng ngày 01-12-2021 04:45:15 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 26mm cấp 8 GUNNEBO KLB-26-8E
Mã sản phẩm: KLB-26-8E
Đăng ngày 01-12-2021 04:40:05 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 22mm cấp 8 GUNNEBO KLB-22-8E
Mã sản phẩm: KLB-22-8E
Đăng ngày 01-12-2021 04:32:14 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 19mm cấp 8 GUNNEBO KLB-19-8E
Mã sản phẩm: KLB-19-8E
Đăng ngày 01-12-2021 04:04:42 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 16mm cấp 8 GUNNEBO KLB-16-8E
Mã sản phẩm: KLB-16-8E
Đăng ngày 01-12-2021 03:59:34 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 13mm cấp 8 GUNNEBO KLB-13-8E
Mã sản phẩm: KLB-13-8E
Đăng ngày 01-12-2021 03:52:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 10mm cấp 8 GUNNEBO KLB-10-8E
Mã sản phẩm: KLB-10-8E
Đăng ngày 01-12-2021 03:46:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 8mm cấp 8 GUNNEBO KLB-8-8E
Mã sản phẩm: KLB-8-8E
Đăng ngày 01-12-2021 03:25:20 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 7mm cấp 8 GUNNEBO KLB-7-8E
Mã sản phẩm: KLB-7-8E
Đăng ngày 01-12-2021 03:21:24 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Xích thép nâng hạ 6mm cấp 8 GUNNEBO KLB-6-8E
Mã sản phẩm: KLB-6-8E
Đăng ngày 01-12-2021 11:22:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Xích nâng cấp 8 EN 818-2 GUNNEBO KLB là một loại xích hàn ngắn được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN818-2. Nó có dung sai trung bình để sử dụng trong cáp treo và cho các mục đích nâng hạ nói chung. Nó được xử lý nhiệt và tuân thủ các điều kiện chấp nhận chung.

Dây thừng PP 3 tao DSR Superdan
Mã sản phẩm: DSR Superdan
Đăng ngày 30-11-2021 04:31:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Dây PP Superdan bện 3 tao, chuyên dùng làm dây sling nâng hàng bao hoặc đan lưới nâng hàng ngoài cảng với các size thông dụng từ 10mm đến 32mm.

Dây thừng 8 tao DSR Superflex
Mã sản phẩm: DSR Superflex
Đăng ngày 29-11-2021 06:08:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Dây PP 2 thành phần (PP và PE) bện 8 tao chuyên dùng cho tàu dầu DSR Superflex có độ bền cao, được sử dụng để neo các tàu lớn. Những sợi dây này có tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao hơn so với dây neo thông thường và chúng nổi.

Ma ní Omega chốt an toàn 150 tấn Gunnebo Super A085895
Mã sản phẩm: Super A085895
Đăng ngày 29-11-2021 04:51:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní Gunnebo Super A-858 được làm bằng thép cấp 8 cho phép giảm thiểu kích thước của cùm để sử dụng trong điều kiện không gian hạn chế mà không làm mất chức năng hoặc giới hạn tải trọng làm việc.

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi