Mô-đun giám sát và điều khiển 2 ngõ vào 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-422-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-422-I
Đăng ngày 30-11-2020 12:01:33 AM

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào và điều khiển 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-422-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-422-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 2 ngõ vào 2 ngõ ra DETNOV MAD-422
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-422
Đăng ngày 29-11-2020 11:26:06 PM

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào và điều khiển 2 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-422
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-422

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-412-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-412-I
Đăng ngày 29-11-2020 11:11:06 PM

Mô-đun điều khiển 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-412-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-412-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-411-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-411-I
Đăng ngày 29-11-2020 11:09:15 PM

Mô-đun điều khiển 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-411-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-411-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 1 ngõ ra DETNOV MAD-411
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-411
Đăng ngày 29-11-2020 10:58:59 PM

Mô-đun điều khiển 1 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-411
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-411

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-421-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-421-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:55:27 PM

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào và điều khiển 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-421-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-421-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-402-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-402-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:46:54 PM

Mô-đun giám sát định địa chỉ 2 ngõ vào tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-402-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-402-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-401-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-401-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:44:25 PM

Mô-đun giám sát định địa chỉ 1 ngõ vào tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-401-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-401-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 2 ngõ ra DETNOV MAD-412
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-412
Đăng ngày 29-11-2020 10:35:08 PM

Mô-đun điều khiển 2 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-412
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-412

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào địa chỉ DETNOV MAD-402
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-402
Đăng ngày 29-11-2020 10:25:22 PM

Mô-đun giám sát định địa chỉ 2 ngõ vào  DETNOV MAD-402
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-402

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào địa chỉ DETNOV MAD-401
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-401
Đăng ngày 29-11-2020 10:13:35 PM

Mô-đun giám sát định địa chỉ 1 ngõ vào  DETNOV MAD-401
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-401

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra DETNOV MAD-421
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-421
Đăng ngày 28-11-2020 12:22:39 AM

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào và điều khiển 1 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-421
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-421

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

&nbsp;CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/&nbsp;thuộc&nbsp;CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi