Van một chiều bướm DN600 SHINYI WBCX-0600
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0600
Đăng ngày 09-04-2020 08:31:59 PM
Giá : 40.950.000 VND

Van một chiều bướm DN600 SHIN YI WBCX-0600
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0600
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN600
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN500 SHINYI WBCX-0500
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0500
Đăng ngày 09-04-2020 08:30:47 PM
Giá : 26.755.000 VND

Van một chiều bướm DN500 SHIN YI WBCX-0500
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0500
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN500
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN400 SHINYI WBCX-0400
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-040
Đăng ngày 09-04-2020 08:29:10 PM
Giá : 15.825.000 VND

Van một chiều bướm DN400 SHIN YI WBCX-0400
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0400
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN450 SHINYI WBCX-0450
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0450
Đăng ngày 09-04-2020 08:27:32 PM
Giá : 21.845.000 VND

Van một chiều bướm DN450 SHIN YI WBCX-0450
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0450
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN450
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN350 SHINYI WBCX-0350
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0350
Đăng ngày 09-04-2020 08:25:53 PM
Giá : 11.045.000 VND

Van một chiều bướm DN350 SHIN YI WBCX-0350
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0350
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN350
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN300 SHINYI WBCX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0300
Đăng ngày 09-04-2020 08:24:41 PM
Giá : 7.385.000 VND

Van một chiều bướm DN300 SHIN YI WBCX-0300
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN200 SHINYI WBCX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0200
Đăng ngày 09-04-2020 08:23:31 PM
Giá : 3.065.000 VND

Van một chiều bướm DN200 SHIN YI WBCX-0200
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN250 SHINYI WBCX-0250
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0250
Đăng ngày 09-04-2020 08:21:56 PM
Giá : 5.255.000 VND

Van một chiều bướm DN250 SHIN YI WBCX-0250
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0250
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN250
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN150 SHINYI WBCX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0150
Đăng ngày 09-04-2020 08:20:20 PM
Giá : 1.895.000 VND

Van một chiều bướm DN150 SHIN YI WBCX-0150
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN125 SHINYI WBCX-0125
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0125
Đăng ngày 09-04-2020 08:18:54 PM
Giá : 1.395.000 VND

Van một chiều bướm DN125 SHIN YI WBCX-0125
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0125
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN125
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN100 SHINYI WBCX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0100
Đăng ngày 09-04-2020 08:16:50 PM
Giá : 1.105.000 VND

Van một chiều bướm DN100 SHIN YI WBCX-0100
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN80 SHINYI WBCX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0080
Đăng ngày 09-04-2020 08:15:39 PM
Giá : 815.000 VND

Van một chiều bướm DN80 SHIN YI WBCX-0080
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN65 SHINYI WBCX-0065
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0065
Đăng ngày 09-04-2020 08:13:30 PM
Giá : 605.000 VND

Van một chiều bướm DN65 SHIN YI WBCX-0065
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0065
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN65
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN50 SHINYI WBCX-0050
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0050
Đăng ngày 09-04-2020 08:10:29 PM
Giá : 495.000 VND

Van một chiều bướm DN50 SHIN YI WBCX-0050
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi