Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q 180-12
Mã sản phẩm: Hi-Q 180-12
Đăng ngày 10-09-2020 10:54:34 AM
Giá : 8.050.000 VND

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q 180-12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 180-12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (d)180mm x (H)220mm (Đèn đỏ tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q W180-24
Mã sản phẩm: Hi-Q W180-24
Đăng ngày 10-09-2020 10:49:28 AM
Giá : 10.550.000 VND

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q W180-24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : W180-24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : ((d)410mm x (H)180mm
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q W180-12
Mã sản phẩm: Hi-Q W180-12
Đăng ngày 10-09-2020 10:47:59 AM
Giá : 8.050.000 VND

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q W180-12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : W180-12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : ((d)410mm x (H)180mm
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ mini Hi-Q MDLB-BR24
Mã sản phẩm: MDLB-BR24
Đăng ngày 10-09-2020 10:38:22 AM
Giá : 10.550.000 VND

Đèn quang mini năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q MDLB-BR24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-BR24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)580mm x (W)260mm x (H)180mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 12 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 12 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Cả ngày (24h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ mini Hi-Q MDLB-BR12
Mã sản phẩm: Hi-Q MDLB-BR12
Đăng ngày 10-09-2020 10:34:14 AM
Giá : 8.050.000 VND

Đèn quang mini năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q MDLB-BR12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-BR12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)580mm x (W)260mm x (H)180mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 12 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 12 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ năng lượng mặt trời Hi-Q DLB-BR24
Mã sản phẩm: Hi-Q DLB-BR24
Đăng ngày 10-09-2020 10:23:41 AM
Giá : 10.665.000 VND

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q DLB-BR24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : DLB-BR24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)1190mm x (W)300mm x (H)155mm (loại 24h, hình vuông)
- Nguồn điện mặt trời : 20 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 36 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 36 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Cả ngày (24h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ năng lượng mặt trời Hi-Q DLB-BR12
Mã sản phẩm: Hi-Q DLB-BR12
Đăng ngày 10-09-2020 10:18:00 AM
Giá : 9.365.000 VND

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q DLB-BR12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : DLB-BR12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)1190mm x (W)300mm x (H)155mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 36 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 36 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi mini trắng đỏ Hi-Q MDLB-WR
Mã sản phẩm: Hi-Q MDLB-WR
Đăng ngày 10-09-2020 09:51:43 AM
Giá : 9.365.000 VND

Đèn báo đôi trắng đỏ(Mini Duplex Light Bar) Hi-Q MDLB-WR
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-WR
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : L366 x D244 x W129mm
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- Led Simplex : 18EA x 2EA = 36 LED
- Led Duplex : 18EA x 4EA = 72 LED

Đèn nháy giao thông Hi-Q MF-20W
Mã sản phẩm: Hi-Q MF-20W
Đăng ngày 09-09-2020 05:03:59 PM
Giá : 16.125.000 VND

Đèn chớp tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q MF-20W
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MF-20W
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)592mm x (W)69mm x (H)724mm
- Nguồn điện mặt trời: 10W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 12Ah
- LED : 25Eax5BAR=125Led
- Nguyên lý sáng : Nháy sáng theo thứ tự 4 lần, nháy sáng cùng lúc 4 lần
- Phân loại : Solar (24h)/ Hình chữ AC

Đèn báo loại 1 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL1-24H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL1-24H
Đăng ngày 09-09-2020 04:13:52 PM
Giá : 5.335.000 VND

Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời sử dụng cả ngày Hi-Q WL1-24H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL1-24H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 6W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 3.5Ah
- Led : 12000mcd x 48ea
- Kích thước: (L)355mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Cả ngày(24)

Đèn báo loại 2 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL2-24H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL2-24H
Đăng ngày 09-09-2020 04:10:14 PM
Giá : 7.935.000 VND

Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời sử dụng cả ngày Hi-Q WL2-24H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL2-24H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 6W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 7Ah
- Led : 12000mcd x 96ea
- Kích thước: (L)710mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Cả ngày(24)

Đèn báo loại 2 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL2-12H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL2-12H
Đăng ngày 09-09-2020 03:56:22 PM
Giá : 5.335.000 VND

Đèn cảnh báo (Năng lượng mặt trời) Hi-Q WL2-12H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL2-12H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : 9600mcd x 32ea
- Kích thước: (L)710mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Đèn báo loại 1 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL1-12H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL1-12H
Đăng ngày 09-09-2020 03:50:02 PM
Giá : 4.035.000 VND

Đèn cảnh báo (Năng lượng mặt trời) Hi-Q WL1-12H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL1-12H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : 9600mcd x 16ea
- Kích thước: (L)355mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Tiêu phản quang mũi tên sử dụng năng lượng mặt trời Hi-Q TRA-LENS
Mã sản phẩm: Hi-Q TRA-LENS
Đăng ngày 09-09-2020 02:53:21 PM
Giá : 3.255.000 VND

 Tiêu phản quang hình mũi tên dùng năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q TRA-LENS
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRA-LENS
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)450mm x (W)600mm x (H)35mm
- Chất liệu : Nhôm, giấy phản quang cường độ cao, lens PC
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : Màu đỏ 9600mcd x 7ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : nhấp nháy
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Tiêu phản quang mũi tên sử dụng năng lượng mặt trời Hi-Q TRA-LSM
Mã sản phẩm: Hi-Q TRA-LSM
Đăng ngày 09-09-2020 02:44:24 PM
Giá : 3.255.000 VND

 Tiêu phản quang hình mũi tên dùng năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q TRA-LSM
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRA-LSM
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)450mm x (W)600mm x (H)35mm
- Chất liệu : Nhôm, giấy phản quang cường độ cao, lens PC
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : Màu đỏ 9600mcd x 26ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : nhấp nháy
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Tiêu phản quang mũi tên sử dụng năng lượng mặt trời Hi-Q TRA-LSL
Mã sản phẩm: Hi-Q TRA-LSL
Đăng ngày 09-09-2020 12:18:57 PM
Giá : 5.335.000 VND

 Tiêu phản quang hình mũi tên dùng năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q TRA-LSL
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRA-LSL
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)750mm x (W)900mm x (H)35mm
- Chất liệu : Nhôm, giấy phản quang cường độ cao, lens PC
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : Màu đỏ 9600mcd x 44ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : nhấp nháy
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Đèn cảnh báo nguy hiểm Hi-Q WL-247
Mã sản phẩm: WL-247
Đăng ngày 09-09-2020 11:55:15 AM
Giá : 1.350.000 VND

Đèn cảnh báo nguy hiểm Hi-Q WL-247 (Loại thông thường)
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL-247
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)400mm x (W)400mm, (d)106mm x 9ea
- Chất liệu : Nhôm, phản quang
- Cách thức : Đứng yên

Đèn cảnh báo sử dụng năng lượng mặt trời Hi-Q WL-24H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL-24H
Đăng ngày 09-09-2020 11:40:01 AM
Giá : 4.035.000 VND

Đèn cảnh báo nguy hiểm Hi-Q WL-24H (Loại sử dụng năng lượng mặt trời 24h)
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL-24H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)400mm x (W)400mm x (H)35mm
- Nguồn điện mặt trời: 3.5V x 120mAh
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 7Ah
- Chất liệu : Nhôm, phản quang, lens PC
- Led : 12,000mcd x 9ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : Đứng yên (hoặc nhấp nháy)
- Thời gian : 24h

Đèn cảnh báo nguy hiểm ban đêm Hi-Q WL-12H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL-12H
Đăng ngày 09-09-2020 11:30:01 AM
Giá : 2.735.000 VND

Đèn cảnh báo nguy hiểm Hi-Q WL-12H (Loại sử dụng năng lượng mặt trời 12h)
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL-12H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)400mm x (W)400mm x (H)35mm
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x 120mAh
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Chất liệu : Nhôm, phản quang, lens PC
- Led : 9,600mcd x 9ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : Đứng yên (hoặc nhấp nháy)
- Thời gian : Ban đêm

Đèn tín hiệu năng lượng mặt trời DCT2
Mã sản phẩm: DCT2
Đăng ngày 05-04-2019 11:14:08 AM
Giá : 455.000 VND

Đèn tín hiệu công trường sử dụng năng lượng mặt trời - có chế độ On/Off
Đèn tín hiệu năng lượng mặt trời DCT2 hay còn gọi là đèn tín hiệu giao thông. Đèn DCT2 còn dùng báo tĩnh không, đèn dùng hoàn toàn từ nguồn điện lấy từ tấm pin năng lượng mặt trời. Năng lượng thu được sẽ tích trữ vào viên pin tiểu nằm trong thân đèn. Pin tiểu là loại pin có thể sạc được 500-700 lần nên có độ bền cao. Tùy thuộc vào chất lượng của tấm pin năng lượng mặt trời mà năng lượng thu được nhiều hay ít. Chiếc Đèn tín hiệu năng lượng mặt trời DCT2 có thể duy trì hoạt động trong 3 ngày mưa liên tiếp nhờ vào viên pin tiểu có dung lượng cao.

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi