Tủ treo chìa khóa 180 móc treo chìa LOCKEY KB180
Mã sản phẩm: KB180
Đăng ngày 07-01-2022 11:10:33 PM
Giá : 4.150.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ treo chìa khóa 120 móc treo chìa LOCKEY KB120
Mã sản phẩm: KB120
Đăng ngày 07-01-2022 04:17:23 AM
Giá : 2.795.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ lưu trữ chìa khóa 96 móc treo chìa LOCKEY KB96
Mã sản phẩm: KB96
Đăng ngày 07-01-2022 03:59:04 AM
Giá : 2.465.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ lưu trữ chìa khóa 72 móc treo chìa LOCKEY KB72
Mã sản phẩm: LOCKEY KB72
Đăng ngày 07-01-2022 03:50:22 AM
Giá : 2.255.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ lưu trữ chìa khóa 48 móc treo chìa LOCKEY KB48
Mã sản phẩm: KB48
Đăng ngày 07-01-2022 12:53:27 AM
Giá : 1.635.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ lưu trữ chìa khóa 32 móc treo chìa LOCKEY KB32
Mã sản phẩm: KB32
Đăng ngày 07-01-2022 12:40:33 AM
Giá : 1.455.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Tủ lưu trữ chìa khóa 24 móc treo chìa LOCKEY KB24
Mã sản phẩm: KB24
Đăng ngày 06-01-2022 11:49:08 PM
Giá : 1.125.000 VND

Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY giúp giữ chìa khóa ngăn nắp và an toàn trong hộp khóa tủ an toàn nhiều chìa khóa này. Hộp lưu trữ chìa khóa LOCKEY cho phép bạn treo các chìa khóa riêng lẻ hoặc nhiều chìa khóa với các thẻ chìa khóa đi kèm. Các lỗ khoan sẵn và phần cứng lắp đặt đi kèm để dễ dàng lắp đặt. Lý tưởng cho gia đình, văn phòng, khu phức hợp căn hộ, công ty quản lý cho thuê, bãi đỗ xe, trường học, và nhiều hơn nữa.

Hộp khóa nhóm âm tường bằng nhựa LOCKEY LK31
Mã sản phẩm: LK31
Đăng ngày 05-01-2022 11:23:33 PM
Giá : 1.155.000 VND

Hộp khóa nhóm LOCKEY được sử dụng để trở thành một nơi giữ an toàn chung cho các chìa khóa ổ khóa an toàn đang được sử dụng trong quy trình mở khóa. Sử dụng hộp khóa có ổ khóa trong quá trình làm việc cho phép giảm số lượng khóa, thẻ, chìa khóa, v.v.

Hộp khóa nhóm để lưu trữ chìa khóa và ổ khóa LOCKEY LK21
Mã sản phẩm: LK21
Đăng ngày 05-01-2022 04:08:25 AM
Giá : 3.365.000 VND

Hộp khóa nhóm LOCKEY được sử dụng để trở thành một nơi giữ an toàn chung cho các chìa khóa ổ khóa an toàn đang được sử dụng trong quy trình mở khóa. Sử dụng hộp khóa có ổ khóa trong quá trình làm việc cho phép giảm số lượng khóa, thẻ, chìa khóa, v.v.

Hộp khóa nhóm để lưu trữ chìa khóa và ổ khóa LOCKEY LK06
Mã sản phẩm: LK06
Đăng ngày 05-01-2022 01:17:11 AM
Giá : 4.650.000 VND

Hộp khóa nhóm LOCKEY được sử dụng để trở thành một nơi giữ an toàn chung cho các chìa khóa ổ khóa an toàn đang được sử dụng trong quy trình mở khóa. Sử dụng hộp khóa có ổ khóa trong quá trình làm việc cho phép giảm số lượng khóa, thẻ, chìa khóa, v.v.

Hộp khóa nhóm để lưu trữ chìa khóa và ổ khóa LOCKEY LK05
Mã sản phẩm: LK05
Đăng ngày 05-01-2022 12:56:27 AM
Giá : 3.650.000 VND

Hộp khóa nhóm LOCKEY được sử dụng để trở thành một nơi giữ an toàn chung cho các chìa khóa ổ khóa an toàn đang được sử dụng trong quy trình mở khóa. Sử dụng hộp khóa có ổ khóa trong quá trình làm việc cho phép giảm số lượng khóa, thẻ, chìa khóa, v.v.

Trạm khóa có mái che với 10 móc treo ổ khóa LOCKEY LS03
Mã sản phẩm: LS03
Đăng ngày 04-01-2022 10:54:23 PM
Giá : 3.365.000 VND

Trạm khóa treo tường có nắp, chưa được lấp đầy cho các thiết bị và ổ khóa an toàn .Bao gồm nắp mờ, có thể khóa để bảo vệ vật dụng bên trong khỏi bụi và mảnh vỡ.

Trạm khóa có mái che với 10 móc treo ổ khóa LOCKEY LS02
Mã sản phẩm: LS02
Đăng ngày 04-01-2022 12:34:31 AM
Giá : 3.365.000 VND

Trạm treo ổ khóa có nắp che an toàn LOCKEY LS02 này có thể giữ 10-20 ổ khóa, khóa càng cua và thẻ khóa dành riêng cho máy ở gần các điểm khóa.

Trạm khóa có mái che với 5 móc treo ổ khóa LOCKEY LS01
Mã sản phẩm: LS01
Đăng ngày 03-01-2022 11:02:53 PM
Giá : 2.450.000 VND

Trạm treo ổ khóa có nắp che an toàn LOCKEY LS01 này có thể giữ 5-10 ổ khóa, khóa càng cua và thẻ khóa dành riêng cho máy ở gần các điểm khóa

Hộp khóa nhóm di động bằng thép 13 lỗ khóa LOCKEY LK02
Mã sản phẩm: LK02
Đăng ngày 03-01-2022 10:37:05 PM
Giá : 1.750.000 VND

Hộp lưu trữ ổ khóa là một giải pháp tuyệt vời để cách ly các điểm năng lượng khi một nhóm lớn đang làm việc. Sử dụng hộp khóa nhóm cho phép bạn giảm đáng kể số lượng khóa cần thiết cho một công việc, giới hạn trọng lượng trên mỗi điểm năng lượng bằng cách loại bỏ các băm và nó cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những người vẫn đang làm việc mà không cần đi đến từng điểm năng lượng.

Hộp khóa nhóm di động bằng thép 12 lỗ khóa LOCKEY LK01
Mã sản phẩm: LK01
Đăng ngày 03-01-2022 06:26:45 AM
Giá : 1.750.000 VND

Hộp lưu trữ ổ khóa là một giải pháp tuyệt vời để cách ly các điểm năng lượng khi một nhóm lớn đang làm việc. Sử dụng hộp khóa nhóm cho phép bạn giảm đáng kể số lượng khóa cần thiết cho một công việc, giới hạn trọng lượng trên mỗi điểm năng lượng bằng cách loại bỏ các băm và nó cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những người vẫn đang làm việc mà không cần đi đến từng điểm năng lượng.

Giá đỡ ổ khóa treo tường chứa 5 ổ khóa LOCKEY PLS01
Mã sản phẩm: PLS01
Đăng ngày 26-12-2021 11:53:33 PM
Giá : 175.000 VND

Giá đỡ ổ khóa hạng nặng LOCKEY PLS01 có thép chịu lực nặng với lớp sơn tĩnh điện bền để đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các cơ sở sản xuất và giá đỡ dài 140mm chứa được 5-6 ổ khóa.

Giá đỡ ổ khóa treo tường chứa 10 ổ khóa LOCKEY PLS02
Mã sản phẩm: PLS02
Đăng ngày 26-12-2021 11:43:13 PM
Giá : 275.000 VND

Giá đỡ ổ khóa hạng nặng LOCKEY PLS02 có thép chịu lực nặng với lớp sơn tĩnh điện bền để đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các cơ sở sản xuất và giá đỡ dài 270mm chứa được 10 ổ khóa.

Giá đỡ ổ khóa treo tường chứa 15 ổ khóa LOCKEY PLS03
Mã sản phẩm: PLS03
Đăng ngày 24-12-2021 06:27:16 AM
Giá : 365.000 VND

Giá đỡ ổ khóa hạng nặng LOCKEY PLS03 có thép chịu lực nặng với lớp sơn tĩnh điện bền để đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các cơ sở sản xuất và giá đỡ dài 400mm chứa được 15 ổ khóa.

Giá đỡ ổ khóa treo tường chứa 20 ổ khóa LOCKEY PLS04
Mã sản phẩm: PLS04
Đăng ngày 24-12-2021 05:56:53 AM
Giá : 465.000 VND

Giá đỡ ổ khóa hạng nặng LOCKEY PLS04 có thép chịu lực nặng với lớp sơn tĩnh điện bền để đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các cơ sở sản xuất và giá đỡ dài 530mm chứa được 20 ổ khóa.

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi