Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp Asaki AK-8410
Mã sản phẩm: Asaki AK-8410
Đăng ngày 12-12-2018 05:07:40 AM
Giá : 18.395.000 VND

Kềm trợ lực cắt cáp điện Φ130mm ASAKI AK-8410
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8410
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  Φ130mm
- Kích thước : 524(693)x328x59mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 7.5 kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp Asaki AK-8409
Mã sản phẩm: Asaki AK-8409
Đăng ngày 12-12-2018 05:02:39 AM
Giá : 7.705.000 VND

Kềm trợ lực cắt cáp điện Φ95mm ASAKI AK-8409
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8409
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  3x185mm²  hoặc Φ95mm
- Kích thước : 446(620)x248x55mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 5.7kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp Asaki AK-8408
Mã sản phẩm: Asaki AK-8408
Đăng ngày 12-12-2018 04:56:23 AM
Giá : 5.655.000 VND

Kềm trợ lực cắt cáp điện Φ75mm ASAKI AK-8408
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8408
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  3x120mm²  hoặc Φ75mm
- Kích thước : 416(587)x200x55mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 3.5kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8403
Mã sản phẩm: Asaki AK-8403
Đăng ngày 12-12-2018 04:47:58 AM
Giá : 3.345.000 VND

KỀM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN 500MM2 ASAKI AK-8403
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8403
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  500mm²
- Kích thước : 245(310)x130x44mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 1.2 kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8402
Mã sản phẩm: Asaki AK-8402
Đăng ngày 12-12-2018 03:54:18 AM
Giá : 2.785.000 VND

KỀM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN 300MM2 ASAKI AK-8402
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8402
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  300mm² hoặc Φ40mm
- Kích thước : 240x130x47mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 1 kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8401
Mã sản phẩm: ASAKI AK-8401
Đăng ngày 12-12-2018 03:43:27 AM
Giá : 2.085.000 VND

KỀM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN 240MM2 ASAKI AK-8401
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8401
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Khả năng cắt cáp : Cáp đồng, nhôm
- Kích thước cắt cáp tối đa:  240mm² hoặc Φ30mm
- Kích thước : 260x150x30mm
- Chất liệu: Được làm từ thép chrome vanadium
- Lưỡi kìm thông qua sử lý nhiệt đạt độ cứng: 50-52 HRC
- Trọng lượng : 0.7 kg
- Bảo hành: 12 tháng

Kềm cắt cáp điện 900mm Asaki AK-8215
Mã sản phẩm: Asaki AK-8215
Đăng ngày 12-12-2018 03:17:05 AM
Giá : 845.000 VND

Kềm cắt cáp điện 36''/900mm Asaki AK-8215
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8215
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 500mm² trở xuống

- Kích thước:36"

Kềm cắt cáp điện 800mm Asaki AK-8214
Mã sản phẩm: Asaki AK-8214
Đăng ngày 12-12-2018 03:15:42 AM
Giá : 725.000 VND

Kềm cắt cáp điện 32''/800mm Asaki AK-8214
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8214
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 400mm² trở xuống

- Kích thước:32"

Kềm cắt cáp điện 700mm Asaki AK-8213
Mã sản phẩm: Asaki AK-8213
Đăng ngày 12-12-2018 03:13:46 AM
Giá : 605.000 VND

Kềm cắt cáp điện 28''/700mm Asaki AK-8213
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8213
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 350mm² trở xuống

- Kích thước:28"

Kềm cắt cáp điện 600mm Asaki AK-8212
Mã sản phẩm: Asaki AK-8212
Đăng ngày 12-12-2018 03:03:42 AM
Giá : 475.000 VND

Kềm cắt cáp điện 24''/600mm Asaki AK-8212
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8212
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 250mm² trở xuống

- Kích thước:24"

Kềm cắt cáp điện 450mm Asaki AK-8211
Mã sản phẩm: Asaki AK-8211
Đăng ngày 12-12-2018 03:01:11 AM
Giá : 385.000 VND

Kềm cắt cáp điện 18''/450mm Asaki AK-8211
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8211
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 150mm² trở xuống

- Kích thước: 18"

Kềm cắt cáp điện 350mm Asaki AK-8210
Mã sản phẩm: Asaki AK-8210
Đăng ngày 12-12-2018 02:56:00 AM
Giá : 300.000 VND

Kềm cắt cáp điện 14''/350mm Asaki AK-8210
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-8210
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đầu kìm sử dụng thép high mangan
- Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 48-52HRC
- Cán bọc nhựa màu đen
- Cắt cáp đồng, cáp nhôm từ 100mm² trở xuống

- Kích thước: 14"

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi