Vòng khuyến đôi tải trọng 28.1 tấn YOKE X-007-40
Mã sản phẩm: YOKE X-007-40
Đăng ngày 05-10-2020 01:01:02 AM

Vòng khuyên đôi 28.1 tấn YOKE X-007-40
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-40

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 28.1
- Trọng lượng (kg) : 19.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 23.6 tấn YOKE X-007-36
Mã sản phẩm: YOKE X-007-36
Đăng ngày 05-10-2020 12:58:42 AM

Vòng khuyên đôi 23.6 tấn YOKE X-007-36
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-36

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 23.6
- Trọng lượng (kg) : 12.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 17 tấn YOKE X-007-32
Mã sản phẩm: YOKE X-007-32
Đăng ngày 05-10-2020 12:55:27 AM

Vòng khuyên đôi 17 tấn YOKE X-007-32
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-32

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 17
- Trọng lượng (kg) : 10.0

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 12.9 tấn YOKE X-007-28
Mã sản phẩm: YOKE X-007-28
Đăng ngày 05-10-2020 12:51:56 AM

Vòng khuyên đôi 12.9 tấn YOKE X-007-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 12.9
- Trọng lượng (kg) : 7.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 8.9 tấn YOKE X-007-25
Mã sản phẩm: YOKE X-007-25
Đăng ngày 05-10-2020 12:46:53 AM

Vòng khuyên đôi 8.9 tấn YOKE X-007-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 5.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 5.3 tấn YOKE X-007-19
Mã sản phẩm: YOKE X-007-19
Đăng ngày 05-10-2020 12:17:35 AM

Vòng khuyên đôi 5.3 tấn YOKE X-007-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 5.3
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-281
Mã sản phẩm: YOKE X-001-281
Đăng ngày 05-10-2020 12:00:23 AM

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-281
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-281

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 2.8

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-28
Mã sản phẩm: YOKE X-001-28
Đăng ngày 04-10-2020 11:55:26 PM

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 3.9

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-251
Mã sản phẩm: YOKE X-001-251
Đăng ngày 04-10-2020 11:49:45 PM

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-251
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-251

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 3.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-25
Mã sản phẩm: YOKE X-001-25
Đăng ngày 04-10-2020 11:40:39 PM

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 8.9 tấn YOKE X-001-22
Mã sản phẩm: YOKE X-001-22
Đăng ngày 04-10-2020 11:37:53 PM

Vòng khuyên đơn 8.9 tấn YOKE X-001-22
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-22

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 1.6

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-001-19
Mã sản phẩm: YOKE X-001-19
Đăng ngày 04-10-2020 11:34:41 PM

Vòng khuyên đơn 6.7 tấn YOKE X-001-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 6.7
- Trọng lượng (kg) : 1.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 4 tấn YOKE X-001-16
Mã sản phẩm: YOKE X-001-16
Đăng ngày 04-10-2020 11:31:26 PM

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-16 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-16

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 4
- Trọng lượng (kg) : 0.7

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 2.8 tấn YOKE X-001-13
Mã sản phẩm: YOKE X-001-13
Đăng ngày 04-10-2020 11:25:14 PM

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-13 (tải trọng 2.8 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-13

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 2.8
- Trọng lượng (kg) : 0.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi