Vòng khuyến đôi tải trọng 28.1 tấn YOKE X-007-40
Mã sản phẩm: YOKE X-007-40
Đăng ngày 05-10-2020 01:01:02 AM

Vòng khuyên đôi 28.1 tấn YOKE X-007-40
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-40

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 28.1
- Trọng lượng (kg) : 19.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 23.6 tấn YOKE X-007-36
Mã sản phẩm: YOKE X-007-36
Đăng ngày 05-10-2020 12:58:42 AM

Vòng khuyên đôi 23.6 tấn YOKE X-007-36
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-36

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 23.6
- Trọng lượng (kg) : 12.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 17 tấn YOKE X-007-32
Mã sản phẩm: YOKE X-007-32
Đăng ngày 05-10-2020 12:55:27 AM

Vòng khuyên đôi 17 tấn YOKE X-007-32
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-32

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 17
- Trọng lượng (kg) : 10.0

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 12.9 tấn YOKE X-007-28
Mã sản phẩm: YOKE X-007-28
Đăng ngày 05-10-2020 12:51:56 AM

Vòng khuyên đôi 12.9 tấn YOKE X-007-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 12.9
- Trọng lượng (kg) : 7.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 8.9 tấn YOKE X-007-25
Mã sản phẩm: YOKE X-007-25
Đăng ngày 05-10-2020 12:46:53 AM

Vòng khuyên đôi 8.9 tấn YOKE X-007-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 5.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 5.3 tấn YOKE X-007-19
Mã sản phẩm: YOKE X-007-19
Đăng ngày 05-10-2020 12:17:35 AM

Vòng khuyên đôi 5.3 tấn YOKE X-007-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 5.3
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-281
Mã sản phẩm: YOKE X-001-281
Đăng ngày 05-10-2020 12:00:23 AM

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-281
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-281

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 2.8

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-28
Mã sản phẩm: YOKE X-001-28
Đăng ngày 04-10-2020 11:55:26 PM

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 3.9

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-251
Mã sản phẩm: YOKE X-001-251
Đăng ngày 04-10-2020 11:49:45 PM

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-251
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-251

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 3.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-25
Mã sản phẩm: YOKE X-001-25
Đăng ngày 04-10-2020 11:40:39 PM

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 8.9 tấn YOKE X-001-22
Mã sản phẩm: YOKE X-001-22
Đăng ngày 04-10-2020 11:37:53 PM

Vòng khuyên đơn 8.9 tấn YOKE X-001-22
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-22

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 1.6

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-001-19
Mã sản phẩm: YOKE X-001-19
Đăng ngày 04-10-2020 11:34:41 PM

Vòng khuyên đơn 6.7 tấn YOKE X-001-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 6.7
- Trọng lượng (kg) : 1.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 4 tấn YOKE X-001-16
Mã sản phẩm: YOKE X-001-16
Đăng ngày 04-10-2020 11:31:26 PM

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-16 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-16

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 4
- Trọng lượng (kg) : 0.7

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 2.8 tấn YOKE X-001-13
Mã sản phẩm: YOKE X-001-13
Đăng ngày 04-10-2020 11:25:14 PM

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-13 (tải trọng 2.8 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-13

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 2.8
- Trọng lượng (kg) : 0.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi