Phao quây thấm dầu dạng dẹt 120L/chiếc N-FIBER BF8
Mã sản phẩm: N-FIBER BF8
Đăng ngày 15-06-2021 07:25:23 PM
Giá : 1.545.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ dạng dẹt N-FIBER BF8
Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF8 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 800cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

Phao quây thấm dầu dạng dẹt 100L/chiếc N-FIBER BF6
Mã sản phẩm: N-FIBER BF6
Đăng ngày 15-06-2021 07:23:23 PM
Giá : 1.265.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ dạng dẹt N-FIBER BF6
Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF6 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

Cuộn thấm dầu tràn vãi 220L/cuộn N-FIBER R508
Mã sản phẩm: N-FIBER R508
Đăng ngày 15-06-2021 07:00:26 PM
Giá : 4.125.000 VND

Cuộn thấm dầu xử lý tàn đổ N-FIBER R508
Cuộn thấm dầu N-FIBER R là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Xơ bông thấm dầu 70L/thùng N-FIBER PULP5
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP5
Đăng ngày 15-06-2021 06:33:45 PM
Giá : 1.575.000 VND

Xơ bông thấm dầu thùng 5kg N-FIBER PULP5

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Xơ bông thấm dầu 28L/thùng N-FIBER PULP2
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP2
Đăng ngày 15-06-2021 06:31:56 PM
Giá : 635.000 VND

Xơ bông thấm dầu thùng 2kg N-FIBER PULP2

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Phao quây thấm dầu tràn vãi 520L/chiếc N-FIBER B620
Mã sản phẩm: N-FIBER B620
Đăng ngày 15-06-2021 06:03:56 PM
Giá : 2.065.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B620
Phao quây thấm dầu N-FIBER B620 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 250L/chiếc N-FIBER B420
Mã sản phẩm: N-FIBER B420
Đăng ngày 15-06-2021 05:58:25 PM
Giá : 1.475.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B420
Phao quây thấm dầu N-FIBER B420 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 220L/chiếc N-FIBER B418
Mã sản phẩm: N-FIBER B418
Đăng ngày 15-06-2021 05:52:38 PM
Giá : 1.375.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B418
Phao quây thấm dầu N-FIBER B418 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 460L/chiếc N-FIBER B618
Mã sản phẩm: N-FIBER B618
Đăng ngày 15-06-2021 05:48:34 PM
Giá : 1.865.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B618
Phao quây thấm dầu N-FIBER B618 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 260L/chiếc N-FIBER B610
Mã sản phẩm: N-FIBER B610
Đăng ngày 15-06-2021 05:43:55 PM
Giá : 1.275.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B610
Phao quây thấm dầu N-FIBER B610 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 125L/chiếc N-FIBER B410
Mã sản phẩm: N-FIBER B410
Đăng ngày 15-06-2021 05:39:23 PM
Giá : 675.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B410
Phao quây thấm dầu N-FIBER B410 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 76L/chiếc N-FIBER B310
Mã sản phẩm: N-FIBER B310
Đăng ngày 15-06-2021 05:35:11 PM
Giá : 545.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B310
Phao quây thấm dầu N-FIBER B310 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Phao quây thấm dầu tràn vãi 38L/chiếc N-FIBER B210
Mã sản phẩm: N-FIBER B210
Đăng ngày 15-06-2021 05:26:32 PM
Giá : 395.000 VND

Phao quây thấm hút xử lý dầu tràn đổ N-FIBER B210
Phao quây thấm dầu N-FIBER B210 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 200cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt…

Gối thấm hút dầu N-FIBER W45
Mã sản phẩm: N-FIBER W45
Đăng ngày 15-06-2021 05:05:18 PM
Giá : 255.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W45
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W40
Mã sản phẩm: N-FIBER W40
Đăng ngày 15-06-2021 05:02:28 PM
Giá : 205.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W40
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W30
Mã sản phẩm: N-FIBER W30
Đăng ngày 15-06-2021 02:56:07 PM
Giá : 145.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W30
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W23
Mã sản phẩm: N-FIBER W23
Đăng ngày 15-06-2021 02:52:44 PM
Giá : 95.000 VND

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER W23
Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P50
Mã sản phẩm: N-FIBER P50
Đăng ngày 15-06-2021 02:11:41 PM
Giá : 2.525.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P50
Tấm thấm dầu N-FIBER P50 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P45
Mã sản phẩm: N-FIBER P45
Đăng ngày 15-06-2021 02:09:12 PM
Giá : 2.065.000 VND

Tấm thấm hút xử lý dầu tràn vãi N-FIBER P45
Tấm thấm dầu N-FIBER P45 là sản phẩm có độ bền cao nhất. Mỗi tấm gồm 8 lớp chất liệu 100% polypropylene được ép nhiệt với nhau với công nghệ sản xuất cao hiện đại nên khi cả đã thấm đẫm dầu cam đoan không bị sơn rách. Dù trước hay sau khi ngấm đẫm dầu thì không dễ cháy như các loại tấm thấm gốc cellulose khác

Bồn chứa nổi di động 10 khối HITEX ART-1064 dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Mã sản phẩm: HITEX ART-1064
Đăng ngày 28-12-2020 10:48:32 AM
Giá : 9.450.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp 10 khối loại kéo nổi trên mặt nước dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Bể chứa nổi là một thùng chứa nổi có thể kéo, có thể được triển khai nhanh chóng để lưu trữ tạm thời và kéo dầu tràn được thu hồi. Sản phẩm có các kích cỡ từ 5 đến 10 tấn. Bể chứa nổi cực kỳ mạnh mẽ, bền và nhẹ và cần rất ít bảo dưỡng. Nó nhỏ gọn trong việc cất giữ, dễ vận chuyển và dễ quản lý trong các hoạt động, ngay cả khi biển động.

Bồn chứa nổi di động 10 khối HITEX ART-1090 dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Mã sản phẩm: HITEX ART-1090
Đăng ngày 28-12-2020 10:47:11 AM
Giá : 10.150.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp 10 khối loại kéo nổi trên mặt nước dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Bể chứa nổi là một thùng chứa nổi có thể kéo, có thể được triển khai nhanh chóng để lưu trữ tạm thời và kéo dầu tràn được thu hồi. Sản phẩm có các kích cỡ từ 5 đến 10 tấn. Bể chứa nổi cực kỳ mạnh mẽ, bền và nhẹ và cần rất ít bảo dưỡng. Nó nhỏ gọn trong việc cất giữ, dễ vận chuyển và dễ quản lý trong các hoạt động, ngay cả khi biển động.

Bồn chứa nổi di động 5 khối HITEX ART-590 dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Mã sản phẩm: HITEX ART-590
Đăng ngày 28-12-2020 10:43:43 AM
Giá : 5.495.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp 5 khối loại kéo nổi trên mặt nước dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Bể chứa nổi là một thùng chứa nổi có thể kéo, có thể được triển khai nhanh chóng để lưu trữ tạm thời và kéo dầu tràn được thu hồi. Sản phẩm có các kích cỡ từ 5 đến 10 tấn. Bể chứa nổi cực kỳ mạnh mẽ, bền và nhẹ và cần rất ít bảo dưỡng. Nó nhỏ gọn trong việc cất giữ, dễ vận chuyển và dễ quản lý trong các hoạt động, ngay cả khi biển động.

Bồn chứa nổi di động 5 khối HITEX ART-564 dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Mã sản phẩm: HITEX ART-564
Đăng ngày 28-12-2020 08:28:16 AM
Giá : 5.050.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp 5 khối loại kéo nổi trên mặt nước dùng ứng phó sự cố tràn dầu
Bể chứa nổi là một thùng chứa nổi có thể kéo, có thể được triển khai nhanh chóng để lưu trữ tạm thời và kéo dầu tràn được thu hồi. Sản phẩm có các kích cỡ từ 5 đến 10 tấn. Bể chứa nổi cực kỳ mạnh mẽ, bền và nhẹ và cần rất ít bảo dưỡng. Nó nhỏ gọn trong việc cất giữ, dễ vận chuyển và dễ quản lý trong các hoạt động, ngay cả khi biển động.

Bồn chống tràn dầu di động 5 khối HITEX AST-5
Mã sản phẩm: HITEX AST-5
Đăng ngày 28-12-2020 07:14:24 AM
Giá : 6.950.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp hình chữ nhật 5 khối loại để trên bờ
Bồn ngăn dầu tràn di động là sản phẩm chuyên dụng để ngăn ngừa tràn dầu trong khâu bảo quản. Sản phẩm được làm từ vật liệu bạt PVC có đặc tính chống cháy ( không bắt lửa), không thấm hút làm thất thoát dầu, không bị ảnh hưởng bởi xăng, dầu, là vật liệu tốt để phòng chống cháy nổ.

Bồn chống tràn dầu di động 3 khối HITEX AST-3
Mã sản phẩm: HITEX AST-3
Đăng ngày 22-12-2020 01:13:29 PM
Giá : 4.495.000 VND

Bể chứa dầu khẩn cấp hình chữ nhật 3 khối loại để trên bờ
Bồn ngăn dầu tràn di động là sản phẩm chuyên dụng để ngăn ngừa tràn dầu trong khâu bảo quản. Sản phẩm được làm từ vật liệu bạt PVC có đặc tính chống cháy ( không bắt lửa), không thấm hút làm thất thoát dầu, không bị ảnh hưởng bởi xăng, dầu, là vật liệu tốt để phòng chống cháy nổ.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX HTBOOM-1500/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-1500/30m
Đăng ngày 22-12-2020 12:24:24 PM
Giá : 21.000.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX VIỆT NAM HTBOOM-1500/30m
Phao vây dầu tràn loại tự nổi dạng dẹp (phao hàng rào) PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX HTBOOM-1100/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-1100/30m
Đăng ngày 22-12-2020 12:22:49 PM
Giá : 16.950.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi dạng dẹt HITEX VIỆT NAM HTBOOM-1100/30m
Phao vây dầu tràn loại tự nổi dạng dẹp (phao hàng rào) PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi dạng tròn HITEX HTBOOM-760/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-760/30m
Đăng ngày 22-12-2020 11:52:22 AM
Giá : 12.950.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi HITEX VIỆT NAM HTBOOM-760/30m
Phao quây dầu tràn tự nổi PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao ngăn dầu tràn tự nổi HITEX HTBOOM-600/30m
Mã sản phẩm: HITEX HTBOOM-600/30m
Đăng ngày 22-12-2020 07:29:38 AM
Giá : 12.350.000 VND

Phao quây dầu tràn tự nổi HITEX VIỆT NAM HTBOOM-600/30m
Phao quây dầu tràn tự nổi PVC hay còn được gọi bằng tên phao ngăn dầu tràn tự nổi, phao chống dầu tràn tự nổi, phao chống dầu loang,… được dùng để quây, chặn sự cố tràn dầu không cho dầu lan rộng và khuếch tán trên hồ, sông, biển.

Phao thấm hút đa năng màu xám SYSBEL UB0001G
Mã sản phẩm: SYSBEL UB0001G
Đăng ngày 18-09-2020 08:07:40 AM
Giá : 2.475.000 VND

Sock thấm hút đa năng (dung môi, nước, chất làm lạnh, acid, dầu, alka) SYSBEL UB0001G
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : UB0001G
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 12.7cm x 300cm.
- Đóng gói: 4 chiếc/kiện.
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 96 Gallon/ 360 Lít

Phao thấm hút hóa chất độc hại SYSBEL CB0001Y
Mã sản phẩm: SYSBEL CB0001Y
Đăng ngày 18-09-2020 08:01:17 AM
Giá : 2.655.000 VND

Sock thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng SYSBEL CB0001Y
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : CB0001Y
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 12.7cm x 300cm.
- Đóng gói: 4 chiếc/kiện.
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 96Gallon/ 360 Lít

Phao thấm hút dầu tràn vãi SYSBEL OB0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OB0001W
Đăng ngày 18-09-2020 07:46:41 AM
Giá : 2.125.000 VND

Phao quây thấm hút dầu Oil Only Absorbent Sock màu trắng SYSBEL OB0001W
Thông Số Kỹ Thuật

- Mã sản phẩm : OB0001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Phao thấm phù hợp với (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC tiêu chuẩn (NPDES)
- Kích thước: 12.7cm x 300cm.
- Đóng gói: 4 chiếc/kiện.
- Hiệu năng: 18 GL/ GS
- Khả năng thấm/ kiện: 96 Gallon/ 360 Lít

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn đổ đa năng SYSBEL SKIT002G
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT002G
Đăng ngày 18-09-2020 07:28:35 AM
Giá : 10.565.000 VND

Bộ dụng cụ chống tràn đa năng di động (dùng cho nước, dầu và tất cả 6 hóa chất) SYSBEL SKIT002G
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT002G
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
- Màu sắc : Xám
- Sử dụng cho sự cố quy mô vừa
- Thể tích chống tràn : 45 Gallon/170 Lít
- Khối lượng: 24,1 kg
Cung cấp Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp quy mô trung bình sự cố tràn dung môi di động bao gồm:
- 1 thùng chứa rác thải nguy hại 240 Gallon
- 100x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

- 5x Gối thấm hút dầu (kích thước 45x45x5 cm)
- 12x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)
- 5x Túi đựng chất thải
- 1x Cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1x Đôi găng tay an toàn

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn đổ hóa chất SYSBEL SKIT002Y
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT002Y
Đăng ngày 18-09-2020 07:21:28 AM
Giá : 10.565.000 VND

Bộ kit xử lý tràn đổ hóa chất có xe đẩy màu vàng SYSBEL SKIT002Y
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT002Y
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
- Màu sắc : Vàng
- Sử dụng cho sự cố quy mô vừa
- Thể tích chống tràn : 45 Gallon/170 Lít
- Khối lượng: 24,1 kg
Cung cấp Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp quy mô trung bình sự cố tràn hóa chất di động bao gồm:
- 1 thùng chứa rác thải nguy hại 240 Gallon
- 100x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

- 5x Gối thấm hút dầu (kích thước 45x45x5 cm)
- 12x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)
- 5x Túi đựng chất thải
- 1x Cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1x Đôi găng tay an toàn

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu SYSBEL SKIT002W
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT002W
Đăng ngày 18-09-2020 06:38:40 AM
Giá : 10.055.000 VND

Bộ kit xử lý tràn dầu có xe đẩy màu trắng SYSBEL SKIT002W
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT002W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
- Màu sắc : Trắng
- Sử dụng cho sự cố quy mô vừa
- Thể tích chống tràn : 45 Gallon/170 Lít
- Khối lượng: 24,1 kg
Cung cấp Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp quy mô trung bình sự cố tràn dầu di động bao gồm:
- 1 thùng chứa rác thải nguy hại 240 Gallon
- 100x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

- 5x Gối thấm hút dầu (kích thước 45x45x5 cm)
- 12x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)
- 5x Bọc và dây thừng (rope)
- 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1x Đôi găng tay an toàn

Bộ ứng cứu nhanh dầu và hóa chất tràn vãi SYSBEL SKIT001G
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT001G
Đăng ngày 17-09-2020 01:10:01 PM
Giá : 1.650.000 VND

Bộ dụng cụ chống tràn hóa chất cầm tay đa năng (dùng cho nước, dầu, hóa chất) 5 món SYSBEL SKIT001G
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT001G
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sử dụng cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ
- Màu sắc : Xám
- Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 16.5 Gallon/ 62.5 Lít
- Khối lượng: 2.75 kg
Bộ kít bao gồm:
- 25 tấm thấm hút dầu,hóa chất (Kích thước: 40x50 cm)
- 3 phao thấm hút dầu, hóa chất (DxL: 76 mmx1.2 m)
- 1 túi đựng rác thải
- 1 cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1 đôi găng tay bảo hộ chống hóa chất

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất xách tay SYSBEL SKIT001Y
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT001Y
Đăng ngày 17-09-2020 01:01:25 PM
Giá : 1.650.000 VND

Bộ ứng cứu nhanh hóa chất nguy hại tràn vãi xách tay SYSBEL SKIT001Y
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT001Y
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sử dụng cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ
- Màu sắc : Vàng
- Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 16.5 Gallon/ 62.5 Lít
- Khối lượng: 2.75 kg
Bộ kít bao gồm:
- 25 tấm thấm hút hóa chất (Kích thước: 40x50 cm)
- 3 phao thấm hút hóa chất (DxL: 76 mmx1.2 m)
- 1 túi đựng rác thải
- 1 cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1 đôi găng tay bảo hộ chống hóa chất

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu xách tay SYSBEL SKIT001W
Mã sản phẩm: SYSBEL SKIT001W
Đăng ngày 17-09-2020 12:48:29 PM
Giá : 1.550.000 VND

Bộ ứng cứu nhanh dầu tràn vãi xách tay SYSBEL SKIT001W
Thông số kỷ thuật
- Model: SKIT001W
- Thương hiệu : SYSBEL
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sử dụng cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ
- Màu sắc : Trắng
- Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 16.5 Gallon/ 62.5 Lít
- Khối lượng: 2.75 kg
Bộ kít bao gồm:
- 25 tấm thấm hút dầu (Kích thước: 40x50 cm)
- 3 phao thấm hút dầu (DxL: 76 mmx1.2 m)
- 1 túi đựng rác thải
- 1 cặp kính bảo hộ an toàn Rax-9292
- 1 đôi găng tay bảo hộ chống hóa chất

Dốc dùng cho pallet chống tràn SYSBEL SPP012
Mã sản phẩm: SYSBEL SPP012
Đăng ngày 17-09-2020 10:31:42 AM
Giá : 5.035.000 VND

Đường dốc tải Poly cho Pallet SYSBEL SPP012
Thông số kỷ thuật
- Model: SPL012
- Nhà sản xuất: Sysbel - Trung Quốc
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Vật liệu: Polyethylene
- Tải trọng :454 kg

- Kích thước (LxWxH/cm): 120x80x15 
- Màu sắc : Vàng
- Trọng lượng: 11 kg
- Các loại pallet sử dụng : SPP101, SPP103

Dốc dùng cho pallet chống tràn SYSBEL SPP001
Mã sản phẩm: SYSBEL SPP001
Đăng ngày 17-09-2020 08:16:31 AM
Giá : 6.370.000 VND

Đường dốc tải Poly cho Pallet SYSBEL SPP001
Thông số kỷ thuật
- Model: SPL001
- Nhà sản xuất: Sysbel - Trung Quốc
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Vật liệu: Polyethylene
- Kích thước (LxWxH/cm): 120x80x30
- Màu sắc : Vàng
- Trọng lượng: 22 kg

 

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi