Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 3000kg Maxpull GM-30-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-30-GS
Đăng ngày 17-05-2021 11:24:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 3000kg MAXPULL GM-30-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-30-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 29400 N (3000 kgf) ø12 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø12mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/35.5
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:137N (13,9kgf)
+ Lớp 2:169N (17,2kgf)
+ Lớp 3:201N (20,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 37.7kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 2000kg Maxpull GM-20-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-20-GS
Đăng ngày 17-05-2021 11:14:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 2000kg MAXPULL GM-20-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-20-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600 N (2000 kgf) ø9 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø9mm(6×37) x 38m
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:157N (16,0kgf)
+ Lớp 2:186N (18,9kgf)
+ Lớp 3:214N (21,8kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 28.2kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 1000kg Maxpull GM-10-GS
Mã sản phẩm: GM-10-GS
Đăng ngày 17-05-2021 11:04:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 1000kg MAXPULL GM-10-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-10-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800 N (1000 kgf) ø8 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø8mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 16.4kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 500kg Maxpull GM-5-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-5-GS
Đăng ngày 17-05-2021 10:53:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 500kg MAXPULL GM-5-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-5-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900 N (500 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15,3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 300kg Maxpull GM-3-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-3-GS
Đăng ngày 17-05-2021 10:38:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 300kg MAXPULL GM-3-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-3-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940 N (300 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 14,1 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 100kg Maxpull GM-1-GS
Mã sản phẩm: MAXPULL GM-1-GS
Đăng ngày 17-05-2021 07:29:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 100kg MAXPULL GM-1-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-1-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) ;
+ Lớp 3:187N (19,0kgf);
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 7,2 kg

Tời cáp quay tay 3000kg Maxpull GM-30
Mã sản phẩm: Maxpull GM-30
Đăng ngày 13-05-2021 11:08:44 AM
Giá : 34.450.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 3000kg Maxpull GM-30
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-30
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 29400N (3000kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ12x35m (4 lớp)
- Đường kính dây: φ12mm (6X37)
- Tỷ số truyền : 1 / 35.5
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 137N (13,9 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 2): 169N (17,2 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 201N (20,5 kgf)
- Chiều dài tay quay : 370mm

- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 37.7 kg

Tời cáp quay tay 2000kg Maxpull GM-20
Mã sản phẩm: Maxpull GM-20
Đăng ngày 13-05-2021 07:52:55 AM
Giá : 21.450.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 2000kg Maxpull GM-20
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-20
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 19600N (2000kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ9x38m (5 lớp)
- Đường kính dây: φ9mm (6X37)
- Tỷ số truyền : 1 / 20
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 157N (16,0 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 2): 186N (18,9 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 214N (21,8 kgf)
- Chiều dài tay quay : 300mm

- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 28.2 kg

Tời cáp quay tay 1000kg Maxpull GM-10
Mã sản phẩm: Maxpull GM-10
Đăng ngày 13-05-2021 07:29:36 AM
Giá : 17.165.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 1000kg Maxpull GM-10
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-10
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 9800N (1000kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ8x35m (5 lớp)
- Đường kính dây: φ8mm (6X37)
- Tỷ số truyền : 1 / 12.6
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 133N (13,5 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 2): 157N (16,0 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 182N (18,5 kgf)
- Chiều dài tay quay : 300mm

- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 16.4 kg

Tời cáp quay tay 500kg Maxpull GM-5
Mã sản phẩm: Maxpull GM-5
Đăng ngày 13-05-2021 07:11:31 AM
Giá : 12.745.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 500kg Maxpull GM-5
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-5
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 4900N (500kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6x40m (6 lớp)
- Đường kính dây: φ6mm (6X37)
- Tỷ số truyền : 1 / 8.9
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 109N (11,1 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 142N (14,4 kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 5): 174N (17,7 kgf)
- Chiều dài tay quay : 250mm
- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 15.4 kg

Tời cáp quay tay 300kg Maxpull GM-3
Mã sản phẩm: Maxpull GM-3
Đăng ngày 12-05-2021 10:39:25 AM
Giá : 11.575.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 300kg Maxpull GM-3
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-3
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 2940N (300kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6x32m (6 lớp)
- Đường kính dây: φ6mm (6X37)
- Tỷ số truyền : 1 / 6.25
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 76N (7.7kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 103N (10.5kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 5): 131N (13,3 kgf)
- Chiều dài tay quay : 250mm
- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 14.1 kg

Tời cáp quay tay 100kg Maxpull GM-1
Mã sản phẩm: Maxpull GM-1
Đăng ngày 12-05-2021 07:51:04 AM
Giá : 8.050.000 VND

Tời quay tay Nhật Bản 100kg Maxpull GM-1
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: GM-1
- Thương hiệu : Maxpull
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Loại: Tời quay tay
- Vật liệu : Thép mạ kẽm
- Công suất tối đa: 980N (100kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : φ5x35m (6 lớp)
- Đường kính dây: φ5mm (6X19)
- Tỷ số truyền : 1 / 1
- Lực tay cầm (lớp thứ nhất): 143N (14,6kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 3): 187N (19.0kgf)
- Lực tay cầm (lớp thứ 4): 208N (21,2 kgf)
- Chiều dài tay quay : 250mm
- Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng nên có khả năng chống gỉ sét, có thể sử dụng ở mọi nơi và độ bền vô song.
- Phanh : Phanh tự động có độ an toàn vượt trội, và sử dụng một tang trống đặc biệt, phương pháp neo dây cáp vào tang trống cũng là một biện pháp an toàn không hỏng hóc
- Trọng lượng: 7.2 kg

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi