Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 30 tấn 12m KUKDONG KDWDC-30
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-30-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:39:37 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWDC 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3/0.23 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3536kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWDC-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:36:10 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWDC 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2385kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWDC-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-15-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:30:43 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWDC 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1920kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWDC-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-10-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:07:01 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWDC 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7/0.37 m/phút
- Công suất motor nâng : 9Kw x 8/1.1Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1285kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWDC-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-7.5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:57:43 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWDC 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1/0.31 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1.0Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 955kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWDC-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:50:47 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWDC 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7/0.47 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1.0Kw X 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 900kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWDC-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-3-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:39:55 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWDC 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5/0.75 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4/1.1Kw X 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ9mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 590kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWDC-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-2-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:25:34 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWDC 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4/0.84 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4/0.4Kw X 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 4
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 490kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWMC-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 12:44:23 AM

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWMC 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-600)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 190 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 30 tấn 12m KUKDONG KDWD-30
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-30-12M
Đăng ngày 29-05-2020 12:22:02 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWD 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3450kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWD-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 12:17:17 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWD 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWD-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-15-12M
Đăng ngày 29-05-2020 12:12:57 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWD 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-10-12M
Đăng ngày 29-05-2020 12:07:14 AM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWD 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1200kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWD-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-7.5-12M
Đăng ngày 28-05-2020 11:54:21 PM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWD 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 900kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-5-12M
Đăng ngày 28-05-2020 10:44:19 PM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWD 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-3-12M
Đăng ngày 28-05-2020 10:38:38 PM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWD 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ9mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 550kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-2-12M
Đăng ngày 28-05-2020 10:33:20 PM

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWD 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 4
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 450kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWMC-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-15-12M
Đăng ngày 28-05-2020 05:48:52 AM

Palăng cáp điện dầm đơn KUKDONG KDWMC là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWMC-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-10-12M
Đăng ngày 28-05-2020 05:43:47 AM

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWMC 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7/0.37 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8/1.1Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1210kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWMC-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-7.5-12m
Đăng ngày 28-05-2020 05:35:05 AM

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWMC 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1/0.31 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1Kw x6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 910kg
 

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi