Phần mềm cài đặt DETNOV SCD-150
Mã sản phẩm: DETNOV SCD-150
Đăng ngày 02-12-2020 04:22:22 AM

Phần mềm cài đặt DETNOV SCD-150 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Phần mềm cài đặt, chạy thử và bảo trì cho tủ địa chỉ Detnov dòng CAD-150.

Bộ lập trình địa chỉ cầm tay DETNOV PGD-200
Mã sản phẩm: DETNOV PGD-200
Đăng ngày 02-12-2020 04:06:14 AM

Bộ lập trình cầm tay DETNOV PGD-200 cho đầu dò địa chỉ sê-ri 200 và mô-đun sê-ri 400, tủ điều khiển và đèn báo
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : PGD-200
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cung cấp: 3 x 9V - hoạt động bằng pin
- Nhiệt độ hoạt động: từ -10 độ C đến +70 độ C
- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Chỉ số IP: IP20
- Màn hình: 2 x 8 ký tự
- Kích thước: 439mm x 268mm x 112mm
- Vật liệu: Nhựa ABS

Card giao tiếp trung tâm giám sát CMS DETNOV TCD-106-A
Mã sản phẩm: DETNOV TCD-106-A
Đăng ngày 02-12-2020 03:48:11 AM

Bo mạch giao tiếp trung tâm giám sát CMS DETNOV TCD-106-A cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TCD-106-A
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cấp 24 VDC
- Điện áp hoạt động: 12 đến 30 VDC
- Dòng tiêu thụ: 150 mA
- Kết nối: cáp xoắn 1.5 mm² có giáp bảo vệ
- Kích thước: 110 mm x 85 mm x 20 mm
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Card giao tiếp TCP/IP DETNOV TED-151-CL
Mã sản phẩm: DETNOV TED-151-CL
Đăng ngày 02-12-2020 03:34:34 AM

Mạch giao tiếp TCP/IP DETNOV TED-151-CL cho tủ vùng CCD-100 hoặc tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TED-151-CL
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Kết nối : Dây cổng Ethernet RJ-45
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng qua cáp quang và ngõ ra Modbus DETNOV TMBFI-151
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-151
Đăng ngày 02-12-2020 12:02:20 AM

Card kết nối mạng qua cáp quang và ngõ ra Modbus DETNOV TMBFI-151 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-151
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Ngõ RS485 để giám sát và điều khiển từ xa qua giao thức Modbus
- Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ, cáp quang
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng RS485 và ngõ ra Modbus DETNOV TMB-151
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-151
Đăng ngày 01-12-2020 11:38:31 PM

Card kết nối mạng RS485 và ngõ ra Modbus DETNOV TMB-151 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-151
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Ngõ RS485 để giám sát và điều khiển từ xa qua giao thức Modbus
 - Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Kết nối  : Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng RS485 DETNOV TRED-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TRED-150
Đăng ngày 01-12-2020 10:48:59 PM

Mạch kết nối mạng RS485 DETNOV TRED-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRED-150
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến + 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng DETNOV TMB-251 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-251
Đăng ngày 01-12-2020 10:08:10 PM

Thẻ giao tiếp DETNOV TMB-251 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-251
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ mở rộng 2 loop DETNOV TBUD-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TBUD-150
Đăng ngày 01-12-2020 09:50:29 PM

Mạch mở rộng 2 loop DETNOV TBUD-150 cho tủ địa chỉ CAD-150-8 và CAD-150-8-PLUS
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TBUD-150
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng thiết bị tối đa: 250 / loop
- Tải tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Trở kháng đường dây tối đa: 44 Ω
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối cáp quang DETNOV TMBFI-251
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-251
Đăng ngày 01-12-2020 09:37:29 PM

Card giao tiếp cáp quang DETNOV TMBFI-251 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-251
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km (cáp đồng), 1.5 km (cáp quang multimode)
- Chiều dài toàn mạng: 32 km (cáp đồng), 48 km (cáp quang)
- Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Kết nối : Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ, cáp quang (multimode)
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối cáp quang DETNOV TMBFI-252
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-252
Đăng ngày 01-12-2020 09:23:47 PM

Card giao tiếp cáp quang DETNOV TMBFI-252 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-252
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng DETNOV TMB-252
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-252
Đăng ngày 01-12-2020 09:12:07 PM

Thẻ giao tiếp DETNOV TMB-252 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-252
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ mở rộng 2 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV TBUD-250
Mã sản phẩm: DETNOV TBUD-250
Đăng ngày 01-12-2020 04:58:16 AM

Mạch mở rộng TBUD-250 cho phép thêm 2 loop vào tủ địa chỉ CAD-250 hoặc vỏ tủ mở rộng CAD250-B / CAD-250-BLED

Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TBUD-250
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng thiết bị tối đa: 250
- Dòng tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -5ºC đến + 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
-
 Mỗi loop lên tới 250 địa chỉ, không có giới hạn về số lượng đầu báo và mô đun lắp đặt.

- Việc giao tiếp giữa các thiết bị trên loop và tủ điều khiển báo cháy được thực hiện thông qua 2 dây dẫn. Hỗ trợ kiểu đấu dây không phân cực đối với các thiết bị không tích hợp mạch cách ly.

Vỏ tủ mở rộng LED chỉ báo cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-LED
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-LED
Đăng ngày 01-12-2020 03:55:26 AM

Hộp mở rộng LED chỉ thị cho tủ điều khiển địa chỉ DETNOV CAD-250-LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-LED
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Kết nối tối đa 500 đèn LED
- Có nguồn dự phòng kết nối với ắc quy
- Kích thước: 533 x 453 x 212 mm
 

Vỏ tủ mở rộng 8 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-BLED
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-BLED
Đăng ngày 01-12-2020 03:37:54 AM

Hộp mở rộng 8 loop kèm LED chỉ thị cho tủ điều khiển địa chỉ DETNOV CAD-250-BLED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-BLED
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Sử dụng với mạch mở rộng 2 loop (TBUD-250)
- Cung cấp 2 ngõ ra có giám sát điều khiển chuông/đèn/còi và 2 ngõ ra dạng rơ le
- Nguồn phụ 24V 500 mA
- Tích hợp 500 đèn LED chỉ thị trạng thái của zone.
- Có thể chứa 2 ắc quy 12V-24 Ah
 

Vỏ tủ mở rộng 8 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-B
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-B
Đăng ngày 01-12-2020 03:31:57 AM

Hộp mở rộng 8 loop cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250-B
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-B
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Vỏ tủ CAD-250-B mở rộng lên đến 8 loop, bằng cách thêm thẻ mở rộng 2 loop (TBUD-250).
- 2 ngõ ra điều khiển chuông, đèn, còi có giám sát và 2 ngõ ra role dạng tiếp điểm.
- Nguồn phụ : 24V 500 mA.
- Ắc quy sử dụng: 12V 24Ah (không bao gồm)
 

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-P
Mã sản phẩm: DETNOV Vesta CAD-250-P
Đăng ngày 27-11-2020 09:13:18 PM

Tủ báo cháy địa chỉ kèm máy in có thể mở rộng 32 loop DETNOV CAD-250-P
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-P
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cung cấp: 90 - 264VAC 50/60 Hz
- Dòng tiêu thụ: 460 mA đến 760 mA, tùy theo số loop
- Dung lượng ắc quy: 2 x 24 Ah
- Số loop tối đa: 32
- Số lượng thiết bị tối đa trên mỗi loop: 250
- Dòng loop tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Công suất cáp tối đa: 500 nF / km
- Ngõ ra chuông, đèn, còi:
+ Tải tối đa: 500 mA mỗi ngõ ra
+ Cấu hình độ trễ: Bằng phần mềm
- Ngõ ra rơ le: 10A ở 30VDC
- Ngõ ra nguồn phụ 24V: 500 mA
- Chỉ số IP: IP30
- Kích thước: 533 mm x 453 mm x 212 mm
 

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250
Mã sản phẩm: DETNOV Vesta CAD-250
Đăng ngày 27-11-2020 08:56:39 PM

Tủ báo cháy địa chỉ có thể mở rộng 32 loop DETNOV CAD-250
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cung cấp: 90 - 264VAC 50/60 Hz
- Dòng tiêu thụ: 410 mA đến 710 mA, tùy theo số loop
- Dung lượng ắc quy: 2 x 24 Ah
- Số loop tối đa: 32
- Số lượng thiết bị tối đa trên mỗi loop: 250
- Dòng loop tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Công suất cáp tối đa: 500 nF / km
- Ngõ ra chuông, đèn, còi:
+ Tải tối đa: 500 mA mỗi ngõ ra
+ Cấu hình độ trễ: Bằng phần mềm
- Ngõ ra rơ le: 10A ở 30VDC
- Ngõ ra nguồn phụ 24V: 500 mA
- Chỉ số IP: IP30
- Kích thước: 533 mm x 453 mm x 212 mm
 

Tủ điều khiển báo cháy địa chỉ 8 loop Detnov CAD-150-8PLUS
Mã sản phẩm: Detnov CAD-150-8PLUS
Đăng ngày 27-11-2020 04:53:49 AM

Tủ báo cháy địa chỉ trung tâm 8 loop Detnov CAD-150-8PLUS
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : CAD-150-8PLUS
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Tủ điều khiển
+ Nguồn điện: 90-264VAC 50/60 Hz
+ Trạng thái bình thường: 310 mA - 500 mA @ 24 VDC @ 20ºC

+ Dung lượng ắc quy: 2 x 24Ah
- Loop
+ Số lượng thiết bị tối đa: 250
+ Tải tối đa: 400 mA
+ Độ dài vòng lặp tối đa: 2 km
+ Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Ngõ ra điều khiển còi
+ Tải tối đa: 500 mA mỗi ngõ
+ Cấu hình độ trễ: bằng phần mềm
- Ngõ ra rơ le: 10A tại 30VDC
- Ngõ ra nguồn phụ: 24V, 500 mA
- Chỉ số IP: IP30
- Đặc điểm vật lý

+ Kích thước: 525 mm x 450 mm x 200 mm
+ Khối lượng (không có ắc quy): 11.1 kg

 

Tủ điều khiển báo cháy địa chỉ 8 loop Detnov CAD-150-8
Mã sản phẩm: Detnov CAD-150-8
Đăng ngày 27-11-2020 04:40:49 AM

Tủ báo cháy địa chỉ trung tâm 8 loop Detnov CAD-150-8
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : CAD-150-8
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Tủ điều khiển
+ Nguồn điện: 90-264VAC 50/60 Hz
+ Trạng thái bình thường:
310 mA - 500 mA @ 24 VDC @ 20ºC
+ Dung lượng ắc quy: 2 x 7.5Ah, 2 x 18Ah
- Loop
+ Số lượng thiết bị tối đa: 250
+ Tải tối đa: 400 mA
+ Độ dài vòng lặp tối đa: 2 km
+ Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Ngõ ra điều khiển còi
+ Tải tối đa: 500 mA mỗi ngõ
+ Cấu hình độ trễ: bằng phần mềm
- Ngõ ra rơ le: 10A tại 30VDC
- Ngõ ra nguồn phụ: 24V, 500 mA
- Chỉ số IP: IP30
- Đặc điểm vật lý

+ Kích thước: 525 mm x 450 mm x 120 m
+ Khối lượng (không có ắc quy): 9,65 kg

 

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi