Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 7.5 tấn 12m Dongyang DY7.5-D12MH
Mã sản phẩm: DY7.5-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 06:38:58 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 3 tấn 12m Dongyang DY3-D12MH
Mã sản phẩm: DY3-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 06:23:21 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 5 tấn 12m Dongyang DY5-D12MH
Mã sản phẩm: DY5-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 06:00:35 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 5 tấn 6m Dongyang DY5-M6PH
Mã sản phẩm: DY5-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 05:49:10 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 3 tấn 6m Dongyang DY3-M6PH
Mã sản phẩm: DY3-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 05:46:52 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 2 tấn 6m Dongyang DY2-M6PH
Mã sản phẩm: DY2-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 05:44:35 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 1 tấn 6m Dongyang DY1-M6PH
Mã sản phẩm: DY1-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 04:11:01 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 1 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 12m Dongyang DY10-M12MH
Mã sản phẩm: DY10-M12MH
Đăng ngày 20-10-2021 02:34:11 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 10 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 12m Dongyang DY7.5-M12MH
Mã sản phẩm: DY7.5-M12MH
Đăng ngày 20-10-2021 02:03:48 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 7.5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 6m Dongyang DY5-M6MH
Mã sản phẩm: DY5-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 01:55:57 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 3 tấn 6m Dongyang DY3-M6MH
Mã sản phẩm: DY3-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 01:50:02 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 3 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tấn 6m Dongyang DY2-M6MH
Mã sản phẩm: DY2-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 01:43:03 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tấn 6m Dongyang DY1-M6MH
Mã sản phẩm: DY1-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 01:15:51 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 1 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN EDLM-500-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-500-1
Đăng ngày 18-10-2021 01:26:54 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN EDLM-250-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-250-1
Đăng ngày 18-10-2021 01:24:37 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN EDLM-125-1 (1 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-125-1
Đăng ngày 18-10-2021 01:22:24 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 125kg DAESAN EDLM-125-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-125-3
Đăng ngày 18-10-2021 01:12:59 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 250kg DAESAN EDLM-250-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-250-3
Đăng ngày 18-10-2021 01:09:25 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN EDLM-500-3 (3 pha 2 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN EDLM-500-3
Đăng ngày 18-10-2021 01:05:54 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Palăng xích điện di chuyển 500kg DAESAN DLM-500-3 (3 pha 1 tốc độ)
Mã sản phẩm: DAESAN DLM-500-3
Đăng ngày 18-10-2021 12:54:26 AM

Palăng xích điện di chuyển trên dầm Daesan DLM & EDLM Series là chủng loại hệ thống Palăng gắn con chạy điện/ con chạy điện cùng với điều khiển vô cấp của VFD. Với cơ chế sủ dụng điện năng để hoạt động, đây là dụng cụ công nghiệp thiết yếu cho việc thi công, vận chuyển hàng hóa, vật thể nặng đến vị trí nhất định dễ dàng.

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi