Kềm cắt chéo mini 125mm ASAKI AK-8292
Mã sản phẩm: AK-8292
Đăng ngày 07-05-2020 05:56:27 AM
Giá : 50.000 VND

Kìm cắt chân linh kiện Asaki 125mm AK-8292
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8292
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 5"/125mm
- Đóng gói : 12 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Nhật 150mm ASAKI AK-8120
Mã sản phẩm: AK-8120
Đăng ngày 07-05-2020 05:41:05 AM
Giá : 95.000 VND

Kìm cắt chéo 6"/150mm kiểu Nhật ASAKI AK-8120
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8120
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Mỹ 200mm ASAKI AK-8098
Mã sản phẩm: AK-8098
Đăng ngày 07-05-2020 04:09:07 AM
Giá : 105.000 VND

Kìm cắt chéo 8"/200mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8098
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8098
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Mỹ 150mm ASAKI AK-8096
Mã sản phẩm: AK-8096
Đăng ngày 07-05-2020 04:07:16 AM
Giá : 75.000 VND

Kìm cắt chéo 6"/150mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8096
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8096
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ 200mm ASAKI AK-8053
Mã sản phẩm: AK-8053
Đăng ngày 07-05-2020 03:51:22 AM
Giá : 95.000 VND

Kìm cắt 8"/200mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8053
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8053
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ 150mm ASAKI AK-8051
Mã sản phẩm: AK-8051
Đăng ngày 07-05-2020 03:49:38 AM
Giá : 70.000 VND

Kìm cắt 6"/150mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8051
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8051
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8041(200mm)
Mã sản phẩm: AK-8041
Đăng ngày 07-05-2020 03:28:55 AM
Giá : 115.000 VND

Kìm cắt 8"/200mm Mỹ ASAKI AK-8041
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8041
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8039(150mm)
Mã sản phẩm: AK-8039
Đăng ngày 07-05-2020 01:16:44 AM
Giá : 80.000 VND

Kìm cắt 6"/150mm Mỹ ASAKI AK-8039
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8039
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt kiểu Đức ASAKI AK-8110(200mm)
Mã sản phẩm: AK-8110
Đăng ngày 07-05-2020 12:57:49 AM
Giá : 105.000 VND

Kìm cắt 8"/200mm Asaki AK-8110
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8110
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt kiểu Đức ASAKI AK-8108(150mm)
Mã sản phẩm: AK-8108
Đăng ngày 07-05-2020 12:56:20 AM
Giá : 75.000 VND

Kìm cắt 6"/150mm Asaki AK-8108
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8108
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Đức 6"/150mm ASAKI AK-8006
Mã sản phẩm: AK-8006
Đăng ngày 07-05-2020 12:40:13 AM
Giá : 195.000 VND

Kìm cắt cao cấp 6"/150mm Asaki AK-8006
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8006
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép 60# chrome vanadium
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi