Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 7.5 tấn 12m Dongyang DY7.5-D12MH
Mã sản phẩm: DY7.5-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 12:38:58 PM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 3 tấn 12m Dongyang DY3-D12MH
Mã sản phẩm: DY3-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 12:23:21 PM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 5 tấn 12m Dongyang DY5-D12MH
Mã sản phẩm: DY5-D12MH
Đăng ngày 20-10-2021 12:00:35 PM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 5 tấn 6m Dongyang DY5-M6PH
Mã sản phẩm: DY5-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 11:49:10 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 3 tấn 6m Dongyang DY3-M6PH
Mã sản phẩm: DY3-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 11:46:52 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 2 tấn 6m Dongyang DY2-M6PH
Mã sản phẩm: DY2-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 11:44:35 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện cố định 1 tấn 6m Dongyang DY1-M6PH
Mã sản phẩm: DY1-M6PH
Đăng ngày 20-10-2021 10:11:01 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 1 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 12m Dongyang DY10-M12MH
Mã sản phẩm: DY10-M12MH
Đăng ngày 20-10-2021 08:34:11 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 10 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 12m Dongyang DY7.5-M12MH
Mã sản phẩm: DY7.5-M12MH
Đăng ngày 20-10-2021 08:03:48 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 7.5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 6m Dongyang DY5-M6MH
Mã sản phẩm: DY5-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 07:55:57 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 5 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 3 tấn 6m Dongyang DY3-M6MH
Mã sản phẩm: DY3-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 07:50:02 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 3 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tấn 6m Dongyang DY2-M6MH
Mã sản phẩm: DY2-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 07:43:03 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 2 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tấn 6m Dongyang DY1-M6MH
Mã sản phẩm: DY1-M6MH
Đăng ngày 20-10-2021 07:15:51 AM

Palăng cáp điện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc có sức tải 1 tấn dầm treo nhãn hiệu DONGYANG. Động cơ dùng vở hợp kim nhôm tăng thời gian tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ động cơ.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 5 tấn 12m Hitachi 5HD-T55
Mã sản phẩm: Hitachi 5HD-T55
Đăng ngày 12-10-2021 06:42:41 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 5 tấn 8m Hitachi 5D-T55
Mã sản phẩm: Hitachi 5D-T55
Đăng ngày 12-10-2021 06:30:07 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 3 tấn 12m Hitachi 3HD-T55
Mã sản phẩm: 3HD-T55
Đăng ngày 12-10-2021 06:11:00 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 3 tấn 6m Hitachi 3D-T55
Mã sản phẩm: Hitachi 3D-T55
Đăng ngày 11-10-2021 01:44:30 PM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 12m Hitachi 5HM-T55
Mã sản phẩm: Hitachi 5HM-T55
Đăng ngày 11-10-2021 07:41:50 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 8m Hitachi 5M-T55
Mã sản phẩm: Hitachi 5M-T55
Đăng ngày 11-10-2021 07:04:34 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Palăng cáp điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 12m Hitachi 3HAM-T65
Mã sản phẩm: Hitachi 3HAM-T65
Đăng ngày 11-10-2021 06:33:53 AM

Pa lăng cáp điện Hitachi được sử dụng để nâng hạ những hàng hóa khối lượng lớn tại các nhà kho, bến bãi với rất nhiều tính năng, cơ chế an toàn và dễ dàng bảo trì. Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng.

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi