Pa lăng cáp điện 5 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T18M
Đăng ngày 18-07-2018 10:30:56 PM
Giá : 40.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-5T18M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T12M
Đăng ngày 18-07-2018 10:28:04 PM
Giá : 35.500.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-5T12M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T9M
Đăng ngày 18-07-2018 10:24:29 PM
Giá : 32.500.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-5T9M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T6M
Đăng ngày 18-07-2018 10:20:38 PM
Giá : 30.950.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-5T6M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T18M
Đăng ngày 18-07-2018 10:14:46 PM
Giá : 28.950.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-3T18M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T12M
Đăng ngày 18-07-2018 10:12:36 PM
Giá : 26.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-3T12M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T9M
Đăng ngày 18-07-2018 10:10:05 PM
Giá : 23.950.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-3T9M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T6M
Đăng ngày 18-07-2018 10:05:52 PM
Giá : 22.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-3T6M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T18M
Đăng ngày 18-07-2018 04:28:51 AM
Giá : 21.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-2T18M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1220mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T12M
Đăng ngày 18-07-2018 04:23:26 AM
Giá : 24.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-2T12M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1220mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T9M
Đăng ngày 18-07-2018 04:20:26 AM
Giá : 20.500.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-2T9M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1020mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T6M
Đăng ngày 18-07-2018 04:17:06 AM
Giá : 22.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-2T6M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1020mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T18M
Đăng ngày 18-07-2018 04:08:43 AM
Giá : 17.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-1T18M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1150mm - Rộng 884mm - Cao 767mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T12M
Đăng ngày 18-07-2018 04:05:00 AM
Giá : 16.550.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-1T12M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 954mm - Rộng 884mm - Cao 767mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T9M
Đăng ngày 18-07-2018 04:02:49 AM
Giá : 14.950.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-1T9M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 856mm - Rộng 884mm - Cao 667mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T6M
Đăng ngày 18-07-2018 04:00:32 AM
Giá : 14.500.000 VND

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-1T6M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 856mm - Rộng 884mm - Cao 667mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi