Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV10KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV10KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:27:57 PM
Giá : 88.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 10000VA 230V SRV10KI
Thông số kĩ thuật SRV10KI
- Mã SP: SRV10KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 447 mm
- Trọng lượng: 65 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV6KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV6KI
Đăng ngày 20-02-2019 08:14:46 PM
Giá : 58.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 6000VA 230V SRV6KI
Thông số kĩ thuật SRV6KI
- Mã SP: SRV6KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 685 x 190 x 374 mm
- Trọng lượng: 55 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 6,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV3KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV3KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:31:10 PM
Giá : 28.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 3000VA 230V SRV3KI
Thông số kĩ thuật SRV3KI
- Mã SP: SRV3KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 336 x 190 x 425 mm
- Trọng lượng: 26.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 2,4 KWatts / 3,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV2KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV2KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:16:05 PM
Giá : 18.950.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 2000VA 230V SRV2KI
Thông số kĩ thuật SRV2KI
- Mã SP: SRV2KI

- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
- Loại tín hiệu: Sóng hình sin
- Loại bảo vệ: Sốc sét, biến đổi hệ số công suất (đầu vào)
- Số cáp: 1
- Loại pin: Pin axít chì
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Kích thước (HxWxD): 238 x 145 x 400 mm
- Trọng lượng: 16.8 kg
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 1,6 KWatts / 2,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện thông minh Schneider SRV1KI
Mã sản phẩm: Schneider SRV1KI
Đăng ngày 19-02-2019 09:08:31 PM
Giá : 9.550.000 VND

Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV 1000VA 230V SRV1KI
Thông số kĩ thuật SRV1KI
Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Công suất cấu hình tối đa (Watts) 0.8 KWatts / 1,0 kVA
- Điện áp đầu ra danh nghĩa 230V
- Biến dạng điện áp đầu ra 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) 50 / 60Hz +/- 3 Hz
- Điện áp đầu ra khác 220, 240 Load Crest Factor 3: 1
- Cấu trúc liên kết Chuyển đổi kép trực tuyến
- Dạng sóng Sóng hình sin
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào danh định 230V
- Tần số đầu vào 40 - 70 Hz
- Kết nối đầu vào IEC-320 C14
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 160 - 280V

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS40KH
Mã sản phẩm: chneider E3SUPS40KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:58:45 AM
Giá : 221.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS40KH
- Mã SP: E3SUPS40KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 40 KWatts / 40 kVA
- Công suất tối đa:  40 KWatts / 40 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 73.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ lưu điện UPS Schneider E3SUPS30KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS30KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:40:23 AM
Giá : 173.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS30KH
- Mã SP: E3SUPS30KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 30 KWatts / 30 kVA
- Công suất tối đa:  30 KWatts / 30 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 55.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS20KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS20KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:32:42 AM
Giá : 148.950.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS20KH
- Mã SP: E3SUPS20KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 20 KWatts / 20 kVA
- Công suất tối đa:  20 KWatts / 20 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 37.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS15KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS15KH
Đăng ngày 18-02-2019 02:17:36 AM
Giá : 115.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS15KH
- Mã SP: E3SUPS15KH
- Thương hiệu: Schneider
- Nước sản xuất: Schneider
Thông số đầu ra
Công suất đầu ra: 15 KWatts / 15 kVA
- Công suất tối đa:  15 KWatts / 15 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 28.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Bộ tích điện UPS Schneider E3SUPS10KH
Mã sản phẩm: Schneider E3SUPS10KH
Đăng ngày 18-02-2019 01:56:08 AM
Giá : 98.550.000 VND

Bộ lưu điện thông minh Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
Thông số kĩ thuật E3SUPS10KH
 Thông số đầu ra
- Công suất đầu ra: 10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Công suất tối đa:  10,0 KWatts / 10,0 kVA
- Điện áp đầu ra: 400V 3PH
- Biến dạng điện áp đầu ra Ít hơn: 3%
- Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50 Hz, 60 Hz
- Điện áp đầu ra khác: 380, 415
- Load Crest Factor: 3: 1
- Cấu trúc liên kết: Chuyển đổi kép trực tuyến
- Hoạt động quá tải: 150% trong 1 phút 125% trong 10 phút
- Điện áp đầu ra THD: <3% tải tuyến tính
Thông số đầu vào
- Điện áp đầu vào: 400V 3PH
- Tần số đầu vào: 45 - 65 Hz
- Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính: 304 - 477V
- Điện áp đầu vào khác: 380, 415
- Tối đa đầu vào hiện tại: 18.0A
- Hệ số công suất đầu vào khi tải đầy đủ: 0,99

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi