Tời cáp điện 1200kg DAC PA-1200
Mã sản phẩm: DAC PA-1200
Đăng ngày 22-11-2020 09:53:22 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 1200kg 1 pha DAC PA-1200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-1200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 2100W
- Tải nâng: 600 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1200 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 1000kg DAC PA-1000
Mã sản phẩm: DAC PA-1000
Đăng ngày 22-11-2020 09:50:23 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 1000kg 1 pha DAC PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 2000W
- Tải nâng: 500 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1000 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 800kg DAC PA-800
Mã sản phẩm: DAC PA-800
Đăng ngày 22-11-2020 09:46:11 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 800kg 1 pha DAC PA-800
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-800
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1800W
- Tải nâng: 400 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  800 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 500kg DAC PA-500
Mã sản phẩm: DAC PA-500
Đăng ngày 22-11-2020 09:43:03 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 500kg 1 pha DAC PA-500
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-500
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1350W
- Tải nâng: 250 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  500 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg DAC PA-300
Mã sản phẩm: DAC PA-300
Đăng ngày 22-11-2020 09:34:13 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha DAC PA-300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 650W
- Tải nâng: 150 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  300 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 200kg KENSEN PA200
Mã sản phẩm: KENSEN PA200
Đăng ngày 20-11-2020 11:09:30 PM
Giá : 2.850.000 VND

Tời cáp điện treo 200kg 1 pha KENSEN PA200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 450W
- Tải nâng: 100 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  200 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg KENSEN PA300
Mã sản phẩm: KENSEN PA300
Đăng ngày 20-11-2020 11:02:53 PM
Giá : 2.550.000 VND

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha KENSEN PA300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 550W
- Tải nâng: 150 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  300 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 400kg KENSEN PA400
Mã sản phẩm: KENSEN PA400
Đăng ngày 20-11-2020 10:55:09 PM
Giá : 3.150.000 VND

Tời cáp điện treo 400kg 1 pha KENSEN PA-400
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA400
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 750W
- Tải nâng: 200 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  400 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 600kg KENSEN PA600
Mã sản phẩm: KENSEN PA600
Đăng ngày 20-11-2020 10:48:39 PM
Giá : 3.950.000 VND

Tời cáp điện treo 600kg 1 pha KENSEN PA-600
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA600
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1050W
- Tải nâng: 300 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  600 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 1000kg KENSEN PA1000
Mã sản phẩm: KENSEN PA1000
Đăng ngày 20-11-2020 10:41:59 PM
Giá : 7.950.000 VND

Tời cáp điện treo 1000kg 1 pha KENSEN PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1600W
- Tải nâng: 500 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1000 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 150kg KONDO PA300
Mã sản phẩm: KONDO PA300
Đăng ngày 20-11-2020 04:10:26 AM
Giá : 2.950.000 VND

Tời cáp điện treo 150kg 1 pha KONDO PA-300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 600W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 150kg (móc đơn)/300kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 100kg KONDO PA200
Mã sản phẩm: KONDO PA200
Đăng ngày 20-11-2020 04:07:36 AM
Giá : 2.550.000 VND

Tời cáp điện treo 100kg 1 pha KONDO PA-200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 480W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 100kg (móc đơn)/200kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 200kg KONDO PA400
Mã sản phẩm: KONDO PA400
Đăng ngày 20-11-2020 04:01:46 AM
Giá : 3.195.000 VND

Tời cáp điện treo 200kg 1 pha KONDO PA-400
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA400
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 950W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 200kg (móc đơn)/400kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg KONDO PA600
Mã sản phẩm: KONDO PA600
Đăng ngày 20-11-2020 03:56:30 AM
Giá : 3.750.000 VND

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha KONDO PA-600
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA600
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1200W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 300kg (móc đơn)/600kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 400kg KONDO PA800
Mã sản phẩm: KONDO PA800
Đăng ngày 20-11-2020 03:50:42 AM
Giá : 5.050.000 VND

Tời cáp điện treo 400kg 1 pha KONDO PA-800
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA800
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1300W
- Tốc độ tời : 8m – 4m/phút
- Trọng lượng nâng : 400kg (móc đơn)/800kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 500kg KONDO PA1000
Mã sản phẩm: KONDO PA-1000
Đăng ngày 20-11-2020 03:40:33 AM
Giá : 6.250.000 VND

Tời cáp điện treo 500kg 1 pha KONDO PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1600W
- Tốc độ tời : 8m – 4m/phút
- Trọng lượng nâng : 500 – 1000 Kg
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện treo 160kg 30m DU-160B
Mã sản phẩm: DUKE DU-160B
Đăng ngày 13-06-2020 12:12:14 AM
Giá : 14.500.000 VND

Tời cáp treo mini DUKE DU-160B(160kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-160B
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 160 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :19
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 5 x 30 m
- Trọng lượng : 22Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 180kg 30m DU-180A
Mã sản phẩm: DUKE DU-180A
Đăng ngày 12-06-2020 11:50:34 PM
Giá : 12.500.000 VND

Tời cáp treo mini DUKE DU-180A(180kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-180A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 180 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :19
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 5 x 30 m
- Trọng lượng : 22Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 75kg 30m DU-75A
Mã sản phẩm: DUKE DU-75A
Đăng ngày 12-06-2020 11:45:11 PM
Giá : 9.950.000 VND

Tời cáp treo mini DUKE DU-75A(75kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-75A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 75 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :27
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 4 x 30 m
- Trọng lượng : 12Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 500kg 30m DU-500A
Mã sản phẩm: DUKE DU-500A
Đăng ngày 12-06-2020 11:36:47 PM
Giá : 15.950.000 VND

Tời cáp treo mini DUKE DU-500A(500kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-500A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 500 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :11
- Công suất motor nâng : 2kw
- Đường kính cáp : Ø 7 x 30 m
- Trọng lượng : 29Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi