Van hút DN600 SHINYI SFVX-0600
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0600
Đăng ngày 09-04-2020 11:10:38 PM
Giá : 99.905.000 VND

Rọ bơm DN600 SHIN YI SFVX-0600
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0600
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN600
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN500 SHINYI SFVX-0500
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0500
Đăng ngày 09-04-2020 11:09:05 PM
Giá : 76.615.000 VND

Rọ bơm DN500 SHIN YI SFVX-0500
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0500
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN500
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN450 SHINYI SFVX-0450
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0450
Đăng ngày 09-04-2020 11:07:46 PM
Giá : 61.295.000 VND

Rọ bơm DN450 SHIN YI SFVX-0450
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0450
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN400 SHINYI SFVX-0400
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0400
Đăng ngày 09-04-2020 11:06:07 PM
Giá : 50.475.000 VND

Rọ bơm DN400 SHIN YI SFVX-0400
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0400
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN350 SHINYI SFVX-0350
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0350
Đăng ngày 09-04-2020 11:04:23 PM
Giá : 22.775.000 VND

Rọ bơm DN350 SHIN YI SFVX-0350
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0350
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN350
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN300 SHINYI SFVX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0300
Đăng ngày 09-04-2020 11:02:33 PM
Giá : 14.655.000 VND

Rọ bơm DN300 SHIN YI SFVX-0300
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN250 SHINYI SFVX-0250
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0250
Đăng ngày 09-04-2020 10:54:09 PM
Giá : 10.465.000 VND

Rọ bơm DN250 SHIN YI SFVX-0250
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0250
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN250
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN200 SHINYI SFVX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0200
Đăng ngày 09-04-2020 10:52:20 PM
Giá : 7.425.000 VND

Rọ bơm DN200 SHIN YI SFVX-0200
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN150 SHINYI SFVX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0150
Đăng ngày 09-04-2020 10:50:38 PM
Giá : 5.065.000 VND

Rọ bơm DN150 SHIN YI SFVX-0150
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN125 SHINYI SFVX-0125
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0125
Đăng ngày 09-04-2020 10:49:20 PM
Giá : 3.985.000 VND

Rọ bơm DN125 SHIN YI SFVX-0125
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0125
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN125
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN100 SHINYI SFVX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0100
Đăng ngày 09-04-2020 10:46:57 PM
Giá : 3.175.000 VND

Rọ bơm DN100 SHIN YI SFVX-0100
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN80 SHINYI SFVX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0080
Đăng ngày 09-04-2020 10:45:24 PM
Giá : 2.665.000 VND

Rọ bơm DN80 SHIN YI SFVX-0080
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN65 SHINYI SFVX-0065
Mã sản phẩm: T000259
Đăng ngày 09-04-2020 10:38:54 PM
Giá : 2.335.000 VND

Rọ bơm DN65 SHIN YI SFVX-0065
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0065
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN65
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van hút DN50 SHINYI SFVX-0050
Mã sản phẩm: SHINYI SFVX-0050
Đăng ngày 09-04-2020 10:35:21 PM
Giá : 2.050.000 VND

Rọ bơm DN50 SHIN YI SFVX-0050
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SFVX-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều bướm DN600 SHINYI WBCX-0600
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0600
Đăng ngày 09-04-2020 09:31:59 AM
Giá : 40.950.000 VND

Van một chiều bướm DN600 SHIN YI WBCX-0600
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0600
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN600
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN500 SHINYI WBCX-0500
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0500
Đăng ngày 09-04-2020 09:30:47 AM
Giá : 26.755.000 VND

Van một chiều bướm DN500 SHIN YI WBCX-0500
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0500
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN500
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN400 SHINYI WBCX-0400
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-040
Đăng ngày 09-04-2020 09:29:10 AM
Giá : 15.825.000 VND

Van một chiều bướm DN400 SHIN YI WBCX-0400
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0400
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN450 SHINYI WBCX-0450
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0450
Đăng ngày 09-04-2020 09:27:32 AM
Giá : 21.845.000 VND

Van một chiều bướm DN450 SHIN YI WBCX-0450
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0450
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN450
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN350 SHINYI WBCX-0350
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0350
Đăng ngày 09-04-2020 09:25:53 AM
Giá : 11.045.000 VND

Van một chiều bướm DN350 SHIN YI WBCX-0350
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0350
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN350
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN300 SHINYI WBCX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0300
Đăng ngày 09-04-2020 09:24:41 AM
Giá : 7.385.000 VND

Van một chiều bướm DN300 SHIN YI WBCX-0300
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN200 SHINYI WBCX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0200
Đăng ngày 09-04-2020 09:23:31 AM
Giá : 3.065.000 VND

Van một chiều bướm DN200 SHIN YI WBCX-0200
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN250 SHINYI WBCX-0250
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0250
Đăng ngày 09-04-2020 09:21:56 AM
Giá : 5.255.000 VND

Van một chiều bướm DN250 SHIN YI WBCX-0250
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0250
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN250
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN150 SHINYI WBCX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0150
Đăng ngày 09-04-2020 09:20:20 AM
Giá : 1.895.000 VND

Van một chiều bướm DN150 SHIN YI WBCX-0150
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN125 SHINYI WBCX-0125
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0125
Đăng ngày 09-04-2020 09:18:54 AM
Giá : 1.395.000 VND

Van một chiều bướm DN125 SHIN YI WBCX-0125
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0125
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN125
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN100 SHINYI WBCX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0100
Đăng ngày 09-04-2020 09:16:50 AM
Giá : 1.105.000 VND

Van một chiều bướm DN100 SHIN YI WBCX-0100
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN80 SHINYI WBCX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0080
Đăng ngày 09-04-2020 09:15:39 AM
Giá : 815.000 VND

Van một chiều bướm DN80 SHIN YI WBCX-0080
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN65 SHINYI WBCX-0065
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0065
Đăng ngày 09-04-2020 09:13:30 AM
Giá : 605.000 VND

Van một chiều bướm DN65 SHIN YI WBCX-0065
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0065
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN65
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN50 SHINYI WBCX-0050
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0050
Đăng ngày 09-04-2020 09:10:29 AM
Giá : 495.000 VND

Van một chiều bướm DN50 SHIN YI WBCX-0050
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều lò xo DN600 SHINYI SCVX-0600
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0600
Đăng ngày 09-04-2020 08:07:39 AM
Giá : 92.435.000 VND

Van một chiều lò xo DN600 SHIN YI SCVX-0600
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0600
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN600
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN500 SHINYI SCVX-0500
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0500
Đăng ngày 09-04-2020 08:05:55 AM
Giá : 66.150.000 VND

Van một chiều lò xo DN500 SHIN YI SCVX-0500
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0500
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN500
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN450 SHINYI SCVX-0450
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0450
Đăng ngày 09-04-2020 08:04:31 AM
Giá : 52.880.000 VND

Van một chiều lò xo DN450 SHIN YI SCVX-0450
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0450
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN450
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN400 SHINYI SCVX-0400
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0400
Đăng ngày 09-04-2020 08:02:51 AM
Giá : 43.545.000 VND

Van một chiều lò xo DN400 SHIN YI SCVX-0400
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0400
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN300 SHINYI SCVX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0300
Đăng ngày 09-04-2020 08:01:10 AM
Giá : 13.275.000 VND

Van một chiều lò xo DN300 SHIN YI SCVX-0300
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN350 SHINYI SCVX-0350
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0350
Đăng ngày 09-04-2020 07:59:06 AM
Giá : 27.945.000 VND

Van một chiều lò xo DN350 SHIN YI SCVX-0350
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0350
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN350
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN250 SHINYI SCVX-0250
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0250
Đăng ngày 09-04-2020 07:57:16 AM
Giá : 9.900.000 VND

Van một chiều lò xo DN250 SHIN YI SCVX-0250
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0250
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN250
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN200 SHINYI SCVX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0200
Đăng ngày 09-04-2020 07:55:22 AM
Giá : 6.785.000 VND

Van một chiều lò xo DN200 SHIN YI SCVX-0200
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN150 SHINYI SCVX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0150
Đăng ngày 09-04-2020 07:53:33 AM
Giá : 4.495.000 VND

Van một chiều lò xo DN150 SHIN YI SCVX-0150
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN125 SHINYI SCVX-0125
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0125
Đăng ngày 09-04-2020 07:51:54 AM
Giá : 3.695.000 VND

Van một chiều lò xo DN125 SHIN YI SCVX-0125
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0125
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN125
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN100 SHINYI SCVX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0100
Đăng ngày 09-04-2020 07:50:17 AM
Giá : 2.900.000 VND

Van một chiều lò xo DN100 SHIN YI SCVX-0100
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Van một chiều lò xo DN80 SHINYI SCVX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI SCVX-0080
Đăng ngày 09-04-2020 07:48:48 AM
Giá : 2.325.000 VND

Van một chiều lò xo DN80 SHIN YI SCVX-0080
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : SCVX-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Áp Suất Làm Việc : PN10/PN16; JIS 10K/16K; ANSI 150-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : BS EN 1074-3
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10; ASME B16.10
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
 

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây