Ma ní omega chốt vặn ren 1 tấn KAWASAKI-G209-1T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-1T
Đăng ngày 14-09-2018 03:48:47 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 1 tấn G209-1T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-1T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/8"
Tải trọng làm việc  (Tấn): 1
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 2 tấn KAWASAKI-G209-2T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-2T
Đăng ngày 14-09-2018 03:45:18 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 2 tấn G209-2T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-2T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1/2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 2
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 3.25 tấn KAWASAKI-G209-3T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-3T
Đăng ngày 14-09-2018 03:41:27 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 3.25 tấn G209-3T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-3T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :5/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 3.25
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 4.75 tấn KAWASAKI-G209-5T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-5T
Đăng ngày 14-09-2018 03:36:37 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 4.75 tấn G209-5T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-5T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 4.75
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 6.5 tấn KAWASAKI-G209-6T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-6T
Đăng ngày 14-09-2018 03:33:46 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 6.5 tấn G209-6T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-6T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :7/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 6.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 8.5 tấn KAWASAKI-G209-8T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-8T
Đăng ngày 14-09-2018 03:30:33 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 8.5 tấn G209-8T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-8T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 8.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 9.5 tấn KAWASAKI-G209-9T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-9T
Đăng ngày 14-09-2018 03:27:39 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 9.5 tấn G209-9T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-9T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 9.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 12 tấn KAWASAKI-G209-12T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-12T
Đăng ngày 14-09-2018 03:24:32 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 12 tấn G209-12T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-12T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 12
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 13.5 tấn KAWASAKI-G209-13T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-13T
Đăng ngày 14-09-2018 03:21:47 AM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 13.5 tấn G209-13T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-13T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 13.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 17 tấn KAWASAKI-G209-17T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-17T
Đăng ngày 13-09-2018 09:47:00 PM

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 17 tấn G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-17T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 17
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren 25 tấn KAWASAKI G-209-25T
Mã sản phẩm: KAWASAKI G-209-25T
Đăng ngày 13-09-2018 04:45:06 AM

Ma ní Omega chốt vặn ren 25 tấn KAWASAKI-G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-25T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 35 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-35T
Đăng ngày 11-07-2018 12:47:34 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 35 tấn KONDOTEC-G2130-35T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-35T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 35
Trọng lượng : 52.25 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-25T
Đăng ngày 11-07-2018 12:45:33 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 25 tấn KONDOTEC-G2130-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Trọng lượng : 33.91 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 12 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-12T
Đăng ngày 11-07-2018 12:41:15 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 12 tấn KONDOTEC-G2130-12T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-12T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 12
Trọng lượng : 11.71 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 6.5 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-6.5T
Đăng ngày 11-07-2018 12:35:37 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 6.5 tấn KONDOTEC-G2130-6.5T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-6.5T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :7/7 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 6.5
Trọng lượng : 3.95 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt an toàn Kondotec 4.75 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-4.75T
Đăng ngày 11-07-2018 12:31:08 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 4.75 tấn KONDOTEC-G2130-4.75T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-4.75T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 4.75
Trọng lượng : 2,72 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt an toàn Kondotec 3.25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-3.25T
Đăng ngày 11-07-2018 12:26:25 AM

Ma ní Omega chốt an toàn 3.25 tấn KONDOTEC-G2130-3.25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-3.25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :5/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 3.25
Trọng lượng : 1.68 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren Kondotec 35 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G209-35T
Đăng ngày 11-07-2018 12:19:39 AM

Ma ní Omega chốt vặn ren 35 tấn KONDOTEC-G209-35T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-35T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 35
Trọng lượng : 45 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren Kondotec 25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G209-25T
Đăng ngày 11-07-2018 12:16:36 AM

Ma ní Omega chốt vặn ren 25 tấn KONDOTEC-G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Trọng lượng : 27.78 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt vặn ren Kondotec 6.5 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G209-6.5T
Đăng ngày 11-07-2018 12:11:03 AM

Ma ní Omega chốt vặn ren 6.5 tấn KONDOTEC-G209-6.5T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-6.5T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :7/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 6.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi